Ortopedia i TraumatologiaChirurgia Ręki
UMÓW WIZYTĘ
reka

KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII

RĘKA

W Carolina Medical Center specjalizujemy się w kompleksowym leczeniu urazów oraz schorzeń ręki i nadgarstka. Oferujemy konsultacje specjalistyczne u ortopedów posiadających doświadczenie w chirurgii ręki oraz u chirurgów plastycznych, rekonstrukcyjnych i naczyniowych. Leczymy zmiany pourazowe (złamania, zwichnięcia, urazy więzadłowe, uszkodzenia ścięgien, naczyń i nerwów), zmiany zwyrodnieniowe (artrozy, entezopatie, zapalenia ścięgien), deformacje rąk oraz wady wrodzone. Specjalizujemy się w leczeniu powikłań pourazowych (stawy rzekome kości, wtórne deformacje i przykurcze palców), a także w leczeniu schorzeń tkanki łącznej (przykurcz Dupuytrena, zespół de Quervaina, zakleszczające zapalenie ścięgien – „palcec strzelający”). Stosujemy innowacyjne techniki i procedury medyczne, w tym operacje rekonstrukcyjne u osób, które w wyniku wypadku, doznały rozległych obrażeń. Wykorzystujemy małoinwazyjne metody leczenia, np. artroskopię, pozwalającą na rekonstrukcję uszkodzonych tkanek bez konieczności otwierania stawu. Dla wspomagania procesu leczenia operacyjnego oraz przy zmianach zwyrodnieniowych stawów rąk nasi specjaliści stosują terapie regeneracyjne mogące przyspieszyć odbudowę uszkodzonych tkanek.

Wśród najczęstszych urazów występujących w obrębie dłoni i nadgarstka są złamania, skręcenia i zwichnięcia, a także zranienia, czy zerwania ścięgien. Przykładowe procedury wykonywane w Carolina Medical Center w obrębie nadgarstka i ręki:

 • rekonstrukcja świeżego uszkodzenia z użyciem minikotwiczki „kciuk narciarza”,
 • rekonstrukcja uszkodzenia z użo rekonstrukcja świeżego uszkodzenia z użyciem minikotwiczki „kciuk narciarza”,
 • rekonstrukcja uszkodzenia z użyciem przeszczepu ścięgna „kciuk narciarza”,
 • artrodeza / usztywnienie w stawach międzypaliczkowych,
 • artroliza stawu aMCP lub aPIP,
 • artroliza stawu promieniowo-łokciowego,
 • artroplastyka nadgarstka w zwyrodnieniu stawu nadgarstkowo-śródręcznego i (rhizoarthroza),
 • artroskopia diagnostyczna nadgarstka,
 • artroskopia nadgarstka – synowectomia, shaving części centralnej TFCC; rekonstrukcja przyczepu fovealnego chrząstki trójkątnej w niestabilności stawu promieniowo-łokciowego dalszego; rekonstrukcja przyczepu torebkowego chrząstki trójkątnej oraz styleidektomia wyrostka rylcowatego,
 • artroskopowy szew uszkodzenia więzadeł łódeczkowato-księżycowatych,
 • korekcja deformacji kciuka i palców ręki – palec butonierkowaty, „łabędzia szyja”, „palec Maleta”,
 • korekcja palca trzaskającego – metoda otwarta lub metoda przezskórna,
 • mikrochirurgiczny przeszczep nerwu w uszkodzeniu ręki,
 • odbarczenie / plastyka ścięgna w chorobie de Quervaine’a,

URAZY RĘKI I ICH LECZENIE:

Wybierz część ciała, która Cię boli i dowiedz się jak możemy Ci pomóc:
 • odbarczenie ścięgien w zapaleniu pochewek ścięgnistych z wysiękiem USSA,
 • odbarczenie nerwu łokciowego w zespole kanału Guyona (na otwarto / z artroskopią / z transpozycją przednią)
 • odbarczenie nerwu pośrodkowego w zespole cieśni kanału nadgarstka – metoda otwarta,
 • odnerwienie nadgarstka,
 • odtworzenie opozycji kciuka,
 • osteotomia korekcyjna kości śródręcza i palców, kości promieniowej (wewnątrzstawowa) pod kontrolą artroskopu oraz zewnątrzstawowa,
 • rekonstrukcja obu zginaczy w jednym palcu,
 • rekonstrukcja ścięgien (zginaczy, prostowników) bezpośrednim przeszczepem,
 • rekonstrukcja stawu rzekomego kości łódeczkowatej w obrębie talii – przeszczepem kości (biodrowa, promieniowa, łokciowa) ze stabilizacją mini płytką/ ze stabilizacją śrubą Herberta/ unaczynionym przeszczepem z kłykcia kości udowej,
 • rekonstrukcja świeżych uszkodzeń ścięgien ręki – prostowników/ zginaczy,
 • rekonstrukcja zastarzałych uszkodzeń ścięgien – proteza Huntera I etap/ przeszczep ścięgna,
 • rekonstrukcja stawu rzekomego kości łódeczkowatej w części bliższej,
 • rewaskularyzacja (odtworzenie krążenia w chorobie Kienboecka),
 • skrócenie kości promieniowej w chorobie Kienboecka,
 • synowektomia w obrębie nadgarstka,
 • tenotomia proksymalna przyczepu prostowników nadgarstka („łokieć tenisisty”), zginaczy nadgarstka („łokieć golfisty”),
 • usunięcie: gangliona, usunięcie gangliona grzbietowego – metodą otwartą, usunięcie gangliona dłoniowego na otwarto lub endoskopowo
 • usunięcie łagodnego guza nerwu małego (osłoniak),
 • usunięcie bliższego szeregu kości nadgarstka (PRC),
 • usunięcie chrzęstniaka kości z przeszczepem gąbczastym z biodra i stabilizacją ,
 • usunięcie kaletki wyrostka łokciowego (bursektomia),
 • usunięcie łagodnego guza nerwu dużego – pośrodkowy/ łokciowy (osłoniak),
 • usunięcie zespoleń z nasady dalszej kości ramiennej połączone z uwolnieniem zrostów i nerwu łokciowego,
 • uwolnienie gałązki głębokiej nerwu promieniowego („zespół supinatora”),
 • uwolnienie nerwu ze zrostów (neuroliza),
 • uwolnienie przykurczu Dupuytrena I-II stopnia (lub III-IV) metodą otwartą lub przeskórną,
 • założenie epineuralnego szwu nerwu dużego po uszkodzeniu,
 • założenie szwu nerwu palcowego,
 • zespolenie złamania kości śródręcza (i w obrębie przedramienia) metodą śródszpikową,
 • zespolenie złamania prostego lub skomplikowanego w obrębie ręki i przedramienia pod kontrolą artroskopu.

NASI PARTNERZY