Diagnostyka FunkcjonalnaAnaliza wzorca postawy oraz ruchu ciała
mda_67

CENTRUM DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ

ANALIZA WZORCA POSTAWY ORAZ RUCHU CIAŁA

ANALIZA WIDEO WZORCA RUCHU

Centrum Diagnostyki Funkcjonalnej w Carolina Medical Center - bieżnia ruchoma Woodway

Analiza wzorca ruchu wykonywana jest za pomocą kamer szybkoklatkowych (200KL/SEK.) SIMI MOTION. Ocena wykonanego ruchu „klatka po klatce” umożliwia precyzyjną diagnozę i pomaga pacjentowi lub sportowcowi zmienić niewłaściwe wzorce ruchowe. System można wykorzystać do oceny techniki ruchu w różnych dyscyplinach sportu w warunkach naturalnych i laboratoryjnych, także z wykorzystaniem trenażerów (rolkowy kolarski, ergometr wioślarski, in.). Badanie dostępne jest również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób z pomocami ortopedycznymi.

 

Do analizy wykorzystujemy bieżnię ruchomą Pro XL firmy Woodway, z systemem zabezpieczenia przed upadkiem oraz trenażer rolkowy Tacx Multiplayer.

Zaletą tego badania jest 6 kamer szybkoklatkowych (200 kl/sek), mobilność (możliwość wykonania badania poza laboratorium), ocena jakości oraz ilości ruchu poszczególnej części ciała zawodnika „klatka po klatce”.

Celem badania jest subiektywna ocena układu  ciała podczas chodu (boso i w butach), biegu (boso i w butach), wyskoku (obunóż i jednonóż) oraz konkretnej techniki uprawianej dyscypliny sportu (podczas której najczęściej  pojawiają się dolegliwości bólowe).

ANALIZA POSTAWY CIAŁA (POINTER ZEBRIS)

To badanie z użyciem ultradźwiękowego wskaźnika punktowego. System do analizy postawy ciała pozwala na obiektywną ocenę położenia w przestrzeni punktów anatomicznych, określenie zakresu krzywizn w różnych odcinkach i w różnych płaszczyznach, ustawienie segmentów ciała względem siebie.

Badanie to umożliwia także określenie wielu innych parametrów, m.in.: kąta nachylenia kości krzyżowej, ustawienie miednicy i obręczy barkowej). Pointer przydatny jest również do statycznego określenia postawy i kształtu pleców.

NASI PARTNERZY

UMÓW WIZYTĘ