Choroby KręgosłupaLaminektomia
UMÓW WIZYTĘ
IKONA-KREGOSLUP1

CENTRUM LECZENIA CHORÓB KRĘGOSŁUPA

LAMINEKTOMIA

Jest to procedura chirurgiczna, polegająca na usunięciu małego fragmentu kości lub krążka międzykręgowego uciskającego na korzenie nerwowe. Laminektomię stosuje się w leczeniu stenozy kręgosłupa, czyli patologicznego zwężenia kanału kręgowego.
Najczęściej występującym objawem stenozy kręgosłupa jest ból nóg pojawiający się po przejściu nawet krótkiego dystansu. Może występować również ból pleców promieniujący do kończyn dolnych.

WSKAZANIA

Kręgosłup człowieka zbudowany jest z kręgów, które tworzą trzon oraz łuk kręgu. Zadaniem trzonów, oddzielonych od siebie krążkami międzykręgowymi, jest podpora kręgosłupa. Łuki natomiast osłaniają zawartość kanału kręgowego, czyli rdzeń kręgowy. Zwężenie kanału powodowane jest przez zmiany zwyrodnieniowe, procesy zapalne, torbiele czy wypukliny z krążków międzykręgowych. Niezależnie od tego jaka jest przyczyna zwężenia, długotrwały ucisk na rdzeń powoduje silny ból, a z czasem może wywołać niedowłady

OPIS TECHNIKI OPERACYJNEJ

Kwalifikacja do zabiegu laminektomii (otwartej dekompresji) odbywa się na podstawie badań obrazowych. Tomografia komputerowa pozwala lepiej uwidocznić kręgi a rezonans magnetyczny daje obraz struktur wewnątrz kanału kręgowego.

Klasyczna laminektomia

Operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym, w ułożeniu na brzuchu. Najpierw chirurg wykonuje nacięcie o długości 12-15 cm w linii przyśrodkowej ciała, po czym odwarstwia mięśnie przykręgosłupowe (lewy i prawy prostownik grzbietu) od łuku kręgu. Po uzyskaniu dostępu do kręgosłupa, zostaje usunięta blaszka kręgu i tym samym uwidacznia się korzenie nerwowe. W celu zwiększenia przestrzeni dla korzeni nerwowych lekarz może dokonać przycięcia stawów międzywyrostkowych, znajdujących się bezpośrednio nad korzeniami nerwowymi.

Procedura małoinwazyjna – laminotomia

Nie zawsze konieczne jest usuniecie całego łuku kręgu. Na podstawie wyników badań obrazowych lekarz określa stan neurologiczny pacjenta. Jeżeli obszar stenozy ogranicza się do kilku punktów, lekarz może zastosować nowoczesne, małoinwazyjne techniki chirurgii kręgosłupa. Mówimy wówczas o laminotomii, czyli częściowym nacięciu łuku.

Poprzez niewielkie cięcie skórne, wprowadzone zostają narzędzia chirurgiczne, którymi precyzyjnie usuwa się uciskające na korzenie nerwowe elementy kostne i przerośnięte lub powiększone więzadła stawowe. Całość odbywa się przy minimalnym naruszeniu innych struktur kręgosłupa; nie dochodzi do uszkodzenia mięśni. Nienaruszenie mięśni podczas operacji jest bardzo korzystne dla pacjenta – zmniejsza ryzyko rozwoju niestabilności kręgowej i znacznie przyspiesza rekonwalescencję.

W przypadku bardziej złożonych schorzeń kręgosłupa, laminotomia jest etapem leczenia. Uzupełnia się ją wprowadzeniem implantów (dynamicznych lub sztywnych) albo wykonuje stabilizację kręgosłupa.

Operację laminotomii w Carolina Medical Center przeprowadza się zazwyczaj w znieczuleniu przewodowym.

Inną małoinwazyją metodą odbarczenia struktur kręgosłupa, alternatywną dla laminetomii, jest zastosowanie specjalnych śródkolcowych urządzeń rozporowych, które chirurg poprzez niewielkie nacięcie skórne wprowadza między kręgi. Rozszerza przestrzeń między kręgami a następnie stabilizuje wprowadzając implant między wyrostki kolczaste.

Laminektomia/laminotomia jednopoziomowa (jednego kręgu) trwa do 1,5 godziny. W przypadku leczenia dwóch poziomów (dwóch kręgów) – 2 godziny. Pacjenci pozostają w szpitalu od jednego do trzech dni po operacji. Mogą od razu chodzić jednak zaleca się aby przez sześć tygodni od zabiegu unikali nadmiernego wysiłku, zwłaszcza zginania, podnoszenia.

Celem laminektomii/laminotomii jest redukcja bólu, jaki odczuwa pacjent w wyniku ucisku zwężonego kanału kręgowego na korzeń nerwowy i/lub przestrzeń międzykręgową. Po zabiegu 70-80 proc. pacjentów uzyskuje znaczną poprawę funkcji oraz istotne zmniejszenie poziomu bólu.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Laminektomia jest operacją wymagającą wysokiej precyzji ze względy na bliskość rdzenia kręgowego oraz otaczających go opon mózgowo-rdzeniowych. Powikłania zdarzają się jednak rzadko, a większość z nich jest skutecznie leczona:

  • uszkodzenie korzeni nerwowych
  • wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
  • zakażenie
  • krwawienie
  • pooperacyjna niestabilność operowanego poziomu

 

dr Jurij Kseniuk

METODY LECZENIA:

Specjaliści w dziedzinie:

NASI PARTNERZY