UMÓW WIZYTĘ
Choroby KręgosłupaTermokoagulacja zakończeń nerwowych
IKONA-KREGOSLUP1

CENTRUM LECZENIA CHORÓB KRĘGOSŁUPA

PRZEZSKÓRNA TERMOKOAGULACJA CZUCIOWYCH ZAKOŃCZEŃ NERWOWYCH

Metoda należy do zabiegów minimalnie inwazyjnych, cechujących się zarazem wysoką skutecznością kliniczną oraz minimalnym ryzykiem wystąpienia powikłań.

Zabieg wykonuje się bez usypiania chorego, w ułożeniu na brzuchu, z zastosowaniem nieznacznej sedacji dożylnej. Procedura rozpoczyna się od punktowego znieczulenia powierzchni skórnej leczonego fragmentu kręgosłupa (najczęściej kręgosłup lędźwiowy bądź szyjny). Następnie, pod kontrolą fluoroskopowego badania rentgenowskiego, wprowadza się specjalne elektrody grubości około 1 mm do zajętych procesem chorobowym stawów międzykręgowych.

Ze względu na specyficzne uwarunkowania anatomiczne – elektrody wprowadza się nie tylko na poziomie chorym, lecz także na dwóch sąsiadujących poziomach stawów międzykręgowych. Po wprowadzeniu wszystkich elektrod dokonywana jest elektrofizjologiczna weryfikacja ich położenia za pomocą stymulacji elektrycznej, pozwalająca precyzyjnie odnaleźć poszukiwane zakończenia nerwowe.

Kluczowym etapem zabiegu jest wytworzenie termicznego uszkodzenia zakończeń nerwowych w zakresie stawów międzykręgowych, prowadzące do ustąpienia dolegliwości bólowych. Dokonuje się tego z użyciem prądów wysokiej częstotliwości, które przyłożone do elektrod generują, na zasadzie indukcji, ciepło selektywnie niszczące zlokalizowane zakończenia nerwowe. Temperatura wytworzona na końcu elektrody wynosi około 70°C, zaś niezbędny czas utrzymania tej temperatury wynosi 50-60 sekund. W rezultacie takiego działania dochodzi do uszkodzenia przewodnictwa w zakresie gałązek nerwowych odpowiedzialnych za przewodzenie bólu generowanego w chorym bądź przeciążonym stawie międzykręgowym. Po wykonaniu termokoagulacji w okolicę stawów wprowadza się niewielką ilość środka miejscowo znieczulającego oraz przeciwzapalnego. Zabieg kończy się założeniem punktowych opatrunków plastrowych w miejscu wprowadzenia przeskórnych elektrod. Omawiana technika nie pozostawia żadnych trwałych śladów na skórze.

WSKAZANIA DO WYKONANIA TERMOKOAGULACJI

Pierwotne zespoły bólowe kręgosłupa oraz zespoły przeciążeniowe i zwyrodnieniowe w zakresie stawów międzykręgowych.

KORZYŚCI TERAPEUTYCZNE

Przezskórna termokoagulacja czuciowych zakończeń nerwowych jest selektywną metodą terapeutyczną, pozwalającą celownie oraz w sposób minimalnie inwazyjny niwelować ból generowany w zakresie zmienionych chorobowo stawów międzykręgowych. Dzięki jej zastosowaniu pacjent całkowicie zaprzestaje lub wyraźnie zmniejsza przyjmowanie leków przeciwbólowo-przeciwzapalnych, których chroniczne stosowanie prowadzi do występowania niepożądanych efektów ubocznych. W wielu przypadkach zastosowanie omawianej metody pozwala uniknąć także agresywnych metod leczenia chirurgicznego.

SKUTECZNOŚĆ LECZNICZA

Na podstawie licznych opracowań naukowych stwierdzono, że przezskórna termokoagulacja zakończeń nerwowych w ponad 80% przypadków prowadzi do długotrwałego ustąpienia dolegliwości bólowych.

OKRES HOSPITALIZACJI

Czas procedury wynosi około 60 minut. Po 2-3 godzinnej obserwacji pacjent może swobodnie udać się do domu. Dzięki minimalnej inwazyjności procedury oraz wykorzystaniu sprzętu z zakresu wysoko zaawansowanych technologii, pacjent może następnego dnia powrócić do pracy.

Procedura w żaden sposób nie upośledza funkcji układu kostno-więzadłowego kręgosłupa.

METODY LECZENIA: