Personel medycznyKursy i szkolenia

KURSY I SZKOLENIA

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO – CMKP

Carolina Medical Center realizuje kursy specjalizacyjne firmowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kursy adresowane są do lekarzy będących w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Kursy są bezpłatne i odbywają się w siedzibie Carolina Medical Center w Warszawie, ul. Pory 78. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres urszula.kalbarczyk@carolina.pl

Więcej informacji udziela Urszula Kalbarczyk, tel. 22 355-83-19.

CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ – CEMED

Carolina Medical Center współpracuje z Centrum Edukacji Medycznej CEMED, zapewniając idealne warunki do kształcenia kadr medycznych z kraju i zagranicy.

Centrum Edukacji Medycznej specjalizuje się w organizacji kursów kadawerowych i seminariów naukowych. Głównymi odbiorcami oferty edukacyjnej Centrum Edukacji Medycznej są lekarze chirurdzy, naukowcy pracujący w obszarze medycyny oraz fizjoterapeuci.

CEMED dysponuje pierwszym i największym w Polsce laboratorium do ćwiczeń na ludzkich preparatach nieutrwalonych, symulującym warunki panujące na sali operacyjnej.  W latach 2011-2015 zorganizował ponad 250 warsztatów kadawerowych dla blisko 3300 uczestników.

 

CEMED posiada doświadczenie w organizacji kursów dla lekarzy różnych specjalizacji, np.:

  • ortopedów,
  • otolaryngologów,
  • chirurgów twarzowo-szczękowych,
  • ginekologów,
  • lekarzy medycyny estetycznej.

Coraz większą grupę odbiorców CEMEDu stanowią fizjoterapeuci.

 

Ponadto, CEMED organizuje liczne seminaria naukowe. Poruszone tematy to m.in.:

  • medycyna regeneracyjna,
  • drukowanie 3D w medycynie,
  • reumatologia dla ortopedów,
  • kolano dziecięce.

Po więcej informacji na ten temat zapraszamy na stronę internetową CEMED.

POLICEALNE STUDIUM MEDYCYNY SPORTU

CENTRUM EDUKACYJNE MEDYCYNY SPORTOWEJ – CEMES

Policealne Studium Medycyny Sportowej jest szkołą dla dorosłych, kształcącą w zawodzie technik masażysta.

Centrum Edukacyjne Medycyny Sportowej Sp. z o.o. jest spółką utworzoną do prowadzenia Policealnego Studium Medycyny Sportu w Warszawie. Została powołana w lutym 2012 r. przez Sport Medica S.A. oraz Instytut Patologii Narządu Ruchu. Studium jest niepubliczną szkołą o uprawnieniach szkoły publicznej. Kształci w zawodzie: technik masażysta (symbol cyfrowy 32540), w ramach dwuletniego cyklu nauczania (cztery semestry). Szkoła prowadzi edukację w systemie stacjonarno-weekendowym, a program nauczania obejmuje 120 godzin praktyk zawodowych.

Bazę dydaktyczną szkoły stanowi budynek Carolina Medical Center, przy ulicy Pory 78, na warszawskim Mokotowie. Zajęcia prowadzone są na Oddziale Fizjoterapii w CMC, przez wykwalifikowaną kadrę – są to pracownicy renomowanych instytucji naukowych i szkoleniowych, egzaminatorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, doświadczeni naukowcy, dydaktycy i specjaliści (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Państwowy Zakład Higieny, Carolina Medical Center i in.). Słuchacze studium, wspólnie z CMC, jako jedyni w Polsce, uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach sportowych stolicy, wspierając masażem zawodników i uczestników imprez sportowych. Szkoła prowadzi praktyki zawodowe w głównych ośrodkach fizjoterapeutycznych w Warszawie oraz wyselekcjonowanych stołecznych placówkach Spa&Wallnes.

Jest szkołą dla dorosłych. Studium wpisane jest do rejestru szkół Biura Edukacji Warszawy oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Prezydenta m. st. Warszawy. Posiada pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, pełniącego jednocześnie nadzór pedagogiczny nad szkołą. Szkoła realizuje przedmiotowy program nauczania zgodny z obowiązującą podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Absolwenci Szkoły otrzymują Świadectwo ukończenia Szkoły oraz składają Państwowy Egzamin Zawodowy. Pozytywne złożenie egzaminu, skutkuje uzyskaniem Dyplomu Zawodowego oraz anglojęzycznego suplementu Europass, honorowanego w krajach UE (obecnie szkoła posiada 100% zdawalność egzaminu Państwowego). Liczba absolwentów szkoły z roku na rok stale wzrasta, a dotychczas skończyło ją 114 osób. Dodatkowo każdy uczestnik ma możliwość uzyskania w trakcie nauki dodatkowych uprawnień i kwalifikacji – m.in. instruktora odnowy biologicznej. Umożliwia zdobycie wyjątkowej na rynku wiedzy i umiejętności zgodnie ze wszystkimi standardami podstawy programowej, dodatkowo rozbudowanej o liczne zagadnienia medycyny sportowej – urozmaicone plany zajęć, zwiększona liczba godzin m.in w anatomii, masażu czy fizjoterapii.

Więcej na temat Policealnego Studium Medycyny Sportu znajdą Państwo pod linkiem: http://cemes.edu.pl/.

OPINIE NASZYCH KURSANTÓW

NASI PARTNERZY