Personel medycznyKursy i szkolenia

KURSY I SZKOLENIA

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO – CMKP

Carolina Medical Center realizuje kursy specjalizacyjne firmowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kursy adresowane są do lekarzy będących w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Kursy są bezpłatne i odbywają się w siedzibie Carolina Medical Center w Warszawie, ul. Pory 78. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres cmc_carolina.pl.

CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ – CEM

Carolina Medical Center współpracuje z Centrum Edukacji Medycznej CEM, zapewniając idealne warunki do kształcenia kadr medycznych z kraju i zagranicy.

Centrum Edukacji Medycznej specjalizuje się w organizacji kursów kadawerowych i seminariów naukowych. Głównymi odbiorcami oferty edukacyjnej Centrum Edukacji Medycznej są lekarze chirurdzy, naukowcy pracujący w obszarze medycyny oraz fizjoterapeuci.

CEM dysponuje nowoczesnym, jednym z nielicznych w Polsce laboratorium do ćwiczeń na ludzkich preparatach nieutrwalonych, symulującym warunki panujące na sali operacyjnej. Współpracuje z kadrą o ponad 10-letnim doświadczeniu w prowadzeniu kursów kadawerowych.

 

CEM posiada doświadczenie w organizacji kursów dla lekarzy różnych specjalizacji, np.:

  • ortopedów,
  • otolaryngologów,
  • chirurgów twarzowo-szczękowych,
  • ginekologów,
  • lekarzy medycyny estetycznej.

Coraz większą grupę odbiorców CEMu stanowią fizjoterapeuci.

 

Ponadto, CEM organizuje liczne seminaria naukowe. Poruszone tematy to m.in.:

  • medycyna regeneracyjna,
  • drukowanie 3D w medycynie,
  • reumatologia dla ortopedów,
  • kolano dziecięce.

Po więcej informacji na ten temat zapraszamy na stronę internetową CEM.

POLICEALNE STUDIUM MEDYCYNY SPORTU

CENTRUM EDUKACYJNE MEDYCYNY SPORTOWEJ – CEMES

Carolina Medical Center i Policealne Studium Medycyny Sportowej uczą zawodu – technik masażysta.
Centrum Edukacyjne Medycyny Sportowej Sp. z o.o. jest spółką utworzoną do prowadzenia Policealnego Studium Medycyny Sportu w Warszawie. Została powołana w lutym 2012 r. przez Sport Medica S.A. oraz Instytut Patologii Narządu Ruchu. Studium jest niepubliczną szkołą o uprawnieniach szkoły publicznej. Kształci w zawodzie: technik masażysta (symbol cyfrowy 32540), w ramach dwuletniego cyklu nauczania (cztery semestry). Szkoła prowadzi edukację w systemie stacjonarno-weekendowym, a program nauczania obejmuje 120 godzin praktyk zawodowych.

Zajęcia odbywają się w Carolina Medical Center, przy ulicy Pory 78. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę – są to pracownicy renomowanych instytucji naukowych i szkoleniowych, egzaminatorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, doświadczeni naukowcy, dydaktycy i specjaliści (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Państwowy Zakład Higieny, Carolina Medical Center i in.). Słuchacze studium, wspólnie z Carolina Medical Center, uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach sportowych stolicy, wspierając masażem zawodników i uczestników imprez sportowych.

Studium wpisane jest do rejestru szkół Biura Edukacji Warszawy i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Prezydenta m. st. Warszawy. Ma pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, pełniącego jednocześnie nadzór pedagogiczny nad szkołą. Szkoła realizuje przedmiotowy program nauczania zgodny z obowiązującą podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Absolwenci szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz składają Państwowy Egzamin Zawodowy. Pozytywne złożenie egzaminu, skutkuje uzyskaniem Dyplomu Zawodowego oraz anglojęzycznego suplementu Europass, honorowanego w krajach UE (obecnie szkoła posiada 100% zdawalność egzaminu Państwowego).

Więcej na temat Policealnego Studium Medycyny Sportu znajdą Państwo pod linkiem: http://cemes.edu.pl/.

OPINIE NASZYCH KURSANTÓW

NASI PARTNERZY