Pacjenci NFZ

PACJENCI NFZ

Na podstawie umowy zawartej z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, w Carolina Medical Center oferujemy wiele świadczeń medycznych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.Jeśli Pacjent nie jest pewny, czy Carolina Medical Center wykonuje w ramach ubezpieczenia NFZ daną operację lub zabieg, powinien zadzwonić pod numer 22 355 82 11 lub zapytać w Recepcji NFZ, znajdującej się na 2. piętrze CMC.

PRZYJĘCIE DO SZPITALA – KROK PO KROKU

  1. Skierowanie NFZ
   Podstawą do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ jest skierowanie wydane przez lekarza posiadającego umowę z NFZ:
 • dla skierowań do poradni specjalistycznych i szpitala – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista,
 • dla skierowań na rehabilitację – lekarz specjalista,
 • dla skierowań na rezonans magnetyczny – lekarz specjalista.

Prosimy zwrócić uwagę na poprawność wydawanego skierowania lekarskiego. Pozwoli nam to uniknąć kłopotów z realizacją świadczenia zdrowotnego w Carolina Medical Center.

Skierowanie powinno zawierać:

   • pieczęć nagłówkową podmiotu kierującego (wraz z kodami resortowymi) i pieczęć lekarza kierującego wraz z podpisem i czytelnym NPWZ (Numer Prawa Wykonywania Zawodu),
   • datę wystawienia,
   • numer umowy Jednostki kierującej z Narodowym Funduszem Zdrowia,
   • dane pacjenta (imię, nazwisko, adres, telefon, PESEL),
   • pełne rozpoznanie (nazwa + pięcioznakowy kod ICD-10).

Od 1 stycznia 2015 r. Pacjenci zapisujący się na świadczenia finansowane z NFZ mają obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Osoba, która nie dostarczy skierowania w wymaganym terminie, zostanie skreślona z listy.

 1. Konsultacja u ortopedy
  Na bezpłatną konsultację lekarską można umówić się dzwoniąc pod 22 355 82 lub w Recepcji NFZ. Przed konsultacją Pacjent powinien zgłosić się do recepcji NFZ z dowodem tożsamości (w przypadku osoby niepełnoletniej dokument powinien posiadać towarzyszący jej rodzic/opiekun prawny) oraz wszystkimi wykonanymi wcześniej badaniami laboratoryjnymi i diagnostycznymi (np. MRI, TK, RTG, USG).

CMC_Kontrakt_NFZ

  1. Termin zabiegu
   O dacie wykonania zabiegu Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Na adres mailowy otrzymasz także informacje o badaniach laboratoryjnych niezbędnych do operacji oraz terminie wizyty konsultacyjnej z anestezjologiem. Badania laboratoryjne można wykonać w CMC lub innej placówce.
  2. Konsultacja u anestezjologa CMC
   Przed operacją należy odbyć wizytę konsultacyjną u anestezjologa. Podczas konsultacji lekarz wybierze odpowiedni rodzaj znieczulenia.
  3. Przyjęcie na oddział
   Standardowo przyjęcie na oddział szpitalny odbywa się w dniu poprzedzającym zaplanowany zabieg, po godz. 17.00 lub w innym terminie, według zaleceń lekarza prowadzącego. W tym terminie Pacjent zgłasza się do Koordynatora Opieki Szpitalnej (2. piętro), który upewnia się, że wszelkie formalności przedzabiegowe zostały wykonane (badania laboratoryjne i diagnostyczne, konsultacje lekarskie). Następnie Koordynator odprowadza Pacjenta na oddział szpitalny.

Osoba niepełnoletnia powinna zgłosić się do szpitala wraz z rodzicem bądź opiekunem prawnym.

CMC_oddział

Do szpitala należy zabrać:

   • dowód tożsamości (w przypadku osoby niepełnoletniej dokument powinien posiadać towarzyszący jej rodzic/opiekun prawny),
   • wyniki badań wykonanych przez Pacjenta poza placówką Carolina Medical Center (np. RTG, USG, MRI, badania laboratoryjne),
   • leki, które zażywa Pacjent,
   • przybory toaletowe i ręcznik,
   • kapcie,
   • dwie piżamy (najlepiej luźne, niekrępujące ruchu),
   • strój sportowy na rehabilitację (krótkie, luźne spodenki, koszulka, w przypadku zabiegu na kończynie górnej – podkoszulek na ramiączkach lub rozpinany.

Paznokcie u rąk i nóg nie mogą być polakierowane, a w przypadku operacji górnych części ciała – tipsy i inne elementy zdobiące paznokcie należy usunąć przed zabiegiem.

NASI PARTNERZY