foto30
DR N. MED.
ĆWIEK RENATA

Moja specjalizacja

I Stopień – Anestezjologia i Intensywna Terapia – 1993 rok;
II Stopień – Anestezjologia i Intensywna Terapia – 1997 rok;
Medycyna Paliatywna – 2004 rok;

UMÓW WIZYTĘ

WYKSZTAŁCENIE

Liceum Ogólnokształcące im Władysława Jagiełły w Płocku – 1 czerwca 1979 rok;
Akademia Medyczna w Warszawie – 1986 rok;
Przewód doktorski – promotor prof. dr hab. Paweł Małdyk, temat rozprawy –„Porównanie skuteczności i ocena bezpieczeństwa metod analgezji pooperacyjnej zastosowanych po operacjach rekonstrukcyjno-naprawczych stawów kolanowych i stóp”– 2010.06.09.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 1. 1. 1.05.2015 – do chwili obecnej Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, ul. Z. Krasińskiego 54/56,
 2. 2. Centrum Medyczne Enel-Med. Spółka Akcyjna Warszawa ul. Słomińskiego 19,
 3. 3. 1.10.2003 – do chwili obecnej Instytut Reumatologiczny Warszawa ul. Spartańska 1,
 4. 4. Od czerwca 2001 do chwili obecnej Caritas Diecezji Łowickiej – Hospicjum Domowe,
 5. 5. 2.01.1996 – 30.09.2003 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Z.O.Z. Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich 3/7,
 6. 6. 1.12.1994 – 31.12.1995 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej ul. Barska 16/20 w Warszawie,
 7. 7. 4.01.1988 – 30.11..94Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala w ZPZOZ w Warszawie Praga Północ ul. Al. Solidarności 67,
 8. 8. 13.10.1986 – 31.12.1987-Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku- staż podyplomowy.

PUBLIKACJE

  • Ćwiek. R. Rola znieczulenia przewodowego w chirurgii jamy brzusznej, klatki piersiowej i kończyn. Część pierwsza. Znieczulenie regionalne w chirurgii jamy brzusznej i krocza. Blok Operacyjny 1999; 1:49-55.
  • Ćwiek R, Koszewski W, Pernak de Gast JM. Przewlekły neuropatyczny zespół bólowy kończyny dolnej u chorego po postrzale z broni myśliwskiej. Opis przypadku.Ból. 2006; 7; 2: 46-49.
  • Lisowska B, Małdyk P, Kontny E, Michalak C, Jung L, Ćwiek R. Ocena stężenia interleukiny-6 w surowicy u pacjentów po implantacjach protez stawów biodrowych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2006; 5: 547-554.
czytaj więcej

 • Ćwiek R, Lisowska B, Małdyk P. Znieczulenie chorego po transplantacji narządów do endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Opis przypadku. Reumatologia. 2006; 44;4:
  237-240.
 • Ćwiek R, Lisowska B, Małdyk P. Ocena przydatności znieczulenia przewodowego do operacji ortopedycznych u chorych z chorobami reumatycznymi. Reumatologia. 2006; 44; 2: 145-149.
 • Lisowska B, Michalak C, Ćwiek R, Małdyk P, Blachowska –Wasiutyńska B. Znieczulenie i analgezja po operacjach stóp reumatoidalnych. Reumatologia. 2006; 44; 4: 220-225.
 • Ćwiek R, Rutkowska-Sak L, Lisowska B, Małdyk P. Problemy anestezjologiczne u chorych dializowanych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej poddanych operacjom ortopedycznym. Reumatologia. 2007; 45; 5: 258-263.
 • Żubert Z, Rutkowska-Sak L, Słowińska I, Lisowska B, Ćwiek R. Przydatność badania ultrasonograficznego w diagnostyce różnicowej zmian zapalnych w stawach kolanowych. Reumatologia. 2007; 45;4: 173-176.
 • Lisowska B, Rutkowska-Sak L, Ćwiek R, Rell-Bakalarska M. Problemy anestezjologiczne u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Anestezjologia i Ratownictwo. 2007; 1: 31-36.
 • Lisowska B, Słowińska I, Małdyk P, Ćwiek R. Analgezja pooperacyjna z zastosowaniem Morphini Sulfas Spinal po operacjach artroskopowych stawu kolanowego. Anestezjologia i Ratownictwo. 2007; 1: 36-41.
 • Ćwiek R, Małdyk P, Lisowska B, Jung L, Słowińska I. Zastosowanie jednostronnej blokady podpajęczynówkowej do totalnej alloplastyki stawu kolanowego u chorych dializowanych w przebiegu chorób reumatycznych. Opis przypadków. Anestezjologia i Intensywna Terapia. 2007; 39: 156-159.
 • Lisowska B, Ćwiek R, Małdyk P, Hofmeister A, Luboiński P. Znieczulenie podpajęczynówkowe i analgezja pooperacyjna z zastosowaniem Morphini Sulfas Spinal u chorych poddanych operacjom ortopedycznym. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortoperdia Polska . 2007; 72;1: 55-60.
 • Lisowska B, Małdyk P, Ćwiek R. Intrathecal morphine for postoperative analgesia in patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis who underwent orthopaedic surgery. Anestezjologia I Ratownictwo . 2008; 2: 116-123.
 • Ćwiek R, Gasik R, Lisowska B. Rola silnych opioidów w leczeniu bólu przewlekłego, towarzyszącego chorobom narządu ruchu. Polski Merkuriusz Lekarski. 2008; 24;144: 552- 555.
 • Ćwiek R, Lisowska B, Rutkowska-Sak L. Wybrane aspekty opieki anestezjologicznej i internistycznej w reumoortopedii. Klinika Nowa. 2008; 15; 9-10: 933-935.
 • Ćwiek R, Lisowska B, Małdyk P. Zagrożenia i specyfika okołooperacyjneg postępowania anestezjologicznego w reumoortopedii. Anestezjologia i Ratownictwo. 2008; 4: 413-422.
 • Lisowska B, Rutkowska –Sak L, Małdyk P, Ćwiek R. Anaesthesiological problems in patients with rheumatoid arthritis undergoing orthopaedic surgeries. Clinical Rheumatology. 2008; 27: 553-556.
 • Lisowska B, Wiśniewski T, Olszewska M, Małdyk B, Ćwiek R, Słowińska I, Małdyk P. Znieczulenie podpajęczynówkowe- ocena porównawcza dwóch preparatów bupiwakainy, czy to samo znaczy identyczne czy tylko podobne? Anestezjologia i Ratownictwo. 2011; 5: 28-39.
 • Ćwiek R, Małdyk P, Woszuk K, Małdyk B. Złożona farmakoterapia w połączeniu z analgezją nasiękową zastosowana po alloplastykach stawów kolanowych- za i przeciw. Opis przypadków. Anestezjologia i Ratownictwo. 2011; 5: 52-62.
 • Ćwiek R, Lisowska B, Woszuk K, Małdyk P. Protective analgesia after total knee arthroplasty. Post- surgical neurophatic pain. Case report. Anestezjologia i Ratownictwo. 2011; 5: 425-430.
 • Ćwiek R, Lisowska B, Małdyk P. Ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania pregabaliny u chorych poddanych aloplastykom stawów kolanowych wykonanych w znieczuleniu podpajęczynówkowym bupiwakainą z morfiną. Anestezjologia i Ratownictwo. 2012; 6: 151-161.
 • Ćwiek R. Wpływ odpowiedniej opieki domowej na rekonwalescencję chorego w ciężkim stanie ogólnym. Polski Merkuriusz Lekarski. 2013; 202: 224-227
  Plakaty
 • Ćwiek R, Lisowska B, Małdyk P. Rola znieczulenia przewodowego do operacji ortopedycznych u chorych ze schorzeniami reumatycznymi. V Międzynarodowe Sympozjum Regionalnej Anestezji- ESRA Pułtusk -2005.
 • Ćwiek R, Małdyk P, Olszewska M, Lisowska B. Ocena monitorowania i bezpieczeństwa pooperacyjnej analgezji zewnątrzoponowej ciągłej u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów poddanych alloplastyce stawów kolanowych. IV Międzynarodowe Sympozjum – Postępy w leczeniu bólu. Zakopane -2009. Streszczenia plakatów są wydrukowane w numerach specjalnych kwartalnika Ból.
 • Cytokiny IL-6, IL-8 oraz substancja P w surowicy i w płynie drenażowym u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po operacjach ortopedycznych. Lisowska B, Maśliński W, Małdyk P, Ząbek J, Ćwiek R. XVI Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Kraków- 2008.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Wykłady

 • Leczenie bólu ostrego po operacjach ortopedycznych. Kurs dla lekarzy ortopedów organizowany przez CEMED – Endoprotezoplastyka kolana. Carolina Medical Center Warszawa. 25.11.2011
 • Ambulatoryjne blokady w chorobach układu ruchu. I Konferencja Okręgu Wschodniego PTChK pt. „Aging spine” Lublin 05-06.04.2014

HOBBY

turystyka, teatr, citroen 2 CV.

PODOBNI SPECJALIŚCI

NASI PARTNERZY