Jerzy-Marek-pion
LEK.
JERZY MAREK

Moja specjalizacja

Choroby wewnętrzne i diabetologia, w swojej pracy zajmuję się przede wszystkim leczeniem pacjentów z cukrzycą typu 2 o różnym stopniu zaawansowania powikłań przewlekłych i z towarzyszącymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi, oraz kompleksową opieką nad pacjentami ze schorzeniami wewnętrznymi.

W latach 2002-2012 pracowałem w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II WL WUM, łącząc działalność leczniczą z pracą naukową w zakresie patofizjologii cukrzycy typu 2 (uwieńczoną pozyskaniem stopnia doktora nauk medycznych) oraz dydaktyką dla studentów Wydziału Lekarskiego (zajęcia w języku polskim i angielskim).

UMÓW WIZYTĘ

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • 2005   Towarzystwo Edukacji Terapeutycznej
 • 2008    Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

WYKSZTAŁCENIE

 • 1995-2001             studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, ukończone z wyróżnieniem uzyskaniem tytułu lekarza
 • 2008                      tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • 2011                      stopień doktora nauk medycznych
 • 2012                      tytuł specjalisty w dziedzinie diabetologii

KURSY I SZKOLENIA

  • „Spirometria – zasady prawidłowego wykonywania i interpretacji wyników” Organizator: Glaxo Smith Kline

            10.01.2004 Warszawa, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

  • „Repetytorium EKG”

Organizator: Podyplomowa Szkoła Kardiologiczna Katedry i Kliniki Kardiologii II WL AM w Warszawie

23.02.2006 Warszawa

  • „Ostre Zespoły Wieńcowe – aktualne standardy terapii hipolipemizującej”

Organizator: Katedra i Klinika Kardiologii I WL AM w Warszawie

czytaj więcej

27.02.2006 Warszawa

  • kurs „Minkowski EASD Advanced Postgraduate Course in Clinical Diabetes”

Wrocław, 27-29.04.2006

  • Standardy postępowania reanimacyjnego – aktualne wytyczne według amerykańskich i europejskich towarzystw naukowych”

Organizator: NZOZ Medicover Sp. z o.o.

01.06.2006 Warszawa

  • Szkoła Pneumonologii „Niewydolność oddechowa”

Organizator: Oddział Warszawsko-Otwocki Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

17.11.2007 Warszawa

  • Konferencja „II Ogólnopolski, Uniwersytecki Dzień Diabetologii”

Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii AM w Warszawie

05.04.2008 Warszawa

  • VII Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w Chorobach Wewnętrznych – INTERNA 2008”

Organizator: Towarzystwo Internistów Polskich

25-26.04.2008 Warszawa

  • Konferencja „Diabetologia 2008”

Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM

13.12.2008 Warszawa

  • „Podsumowanie zmian w leczeniu cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej”

Organizator: Medycyna Praktyczna

31.01.2009 Warszawa

  • Kurs „Insulinoterapia praktyczna”

Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM

14.03.2009 Warszawa

  • Konferencja „Cukrzyca w kardiologii czy kardiologia w cukrzycy?”

Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii ŚUM Zabrze oraz Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM

19.03.2009 Warszawa

  • XII Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w Chorobach Wewnętrznych – INTERNA 2009”

Organizator: Towarzystwo Internistów Polskich

02-04.04.2009 Warszawa

  • 5 Zjazd European Association for the Study of Diabetes

Austria, Wiedeń, 30.09-02.10.2009

  • Sympozjum „Kardiodiabetologia w praktyce”

Organizator: Akademia Kształcenia Ustawicznego „Lancet”, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Poznań, 13.02.2010

  • V Karpacka Konferencja Diabetologiczna

Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ (Kraków)

Wisła, 13-16.05.2010

  • 46 Zjazd European Association for the Study of Diabetes

Szwecja, Sztokholm, 20-24.09.2010

  • IV Warszawskie Spotkania Diabetologiczne „Postępy diabetologii oparte na patofizjologii”

Organizator: Casus BTL i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii I Wydziału Lekarskiego WUM

Warszawa, 22-23.10.2010

  • Konferencja „Nowości w cukrzycy”

Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie

Warszawa, 8.01.2011

  • XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Organizator: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Kraków, 19-21.05.2011

  • V Warszawskie Spotkania Diabetologiczne „Postępy w leczeniu cukrzycy typu 2”

Organizator: Casus BTL i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii I Wydziału Lekarskiego WUM

                Warszawa, 22.10.2011

  • Konferencja „Nowości w cukrzycy”

Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie

Warszawa, 14.01.2012

  • Konferencja „Nowości w cukrzycy”

Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie

Warszawa, 12.01.2013

  • Konferencja „Nowości w cukrzycy”

Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie

Warszawa, 11.01.2014

  • XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Organizator: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Gdańsk, 15-17.05.2014

  • XVIII Sympozjum Diabetologiczne

Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zakopane, 3-5.10.2014

  • Konferencja „Nowości w cukrzycy”

Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie

Warszawa, 10.01.2015

  • XVIII Sympozjum Diabetologiczne

Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zakopane, 2-4.10.2015

  • XVII Akademia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej

Organizator: LuxMed sp. z o.o.

Warszawa, 17.10.2015

  • Konferencja „Nowości w cukrzycy”

Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie

Warszawa, 09.01.2016

  • X Kongres „Top Medical Trends”

Organizator: Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej UM we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Poznań, 11-13.03.2016

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Konferencje i wykłady kongresowe

  • IV Karpacka Konferencja Diabetologiczna, Kraków, 15-18.04.2008

Marek J., Czech A., Tomasiuk R., Piątkiewicz P.: Badania korelacji pomiędzy stężeniem interleukiny 6 i interleukiny 10 a nasileniem insulinooporności u osób z zespołem metabolicznym

  • XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Poznań, 07-09.05.2009 Marek J., Czech A., Tomasiuk R., Piątkiewicz P.: Badania korelacji pomiędzy stężeniem interleukiny 1 i interleukiny 10 a nasileniem insulinooporności u osób z zespołem metabolicznym
  • XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Poznań, 07-09.05.2009 Marek J., Czech A., Nowaczyk M., Piątkiewicz P.: Badania korelacji pomiędzy ekspresją białka IRS-1 w monocytach krwi obwodowej a nasileniem insulinooporności u osób z zespołem metabolicznym
  • 45 Zjazd Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD), Austria, Wiedeń, 29.09-02.10.2009

Czech A., Piątkiewicz P., Nowaczyk M., Marek J.: Increased levels of proinflammatory cytokines are associated with impaired immune activity of natural killer (NK) cells of prediabetic subjects

czytaj więcej

  • V Karpacka Konferencja Diabetologiczna, Wisła, 13-16.05.2010

Marek J., Czech A., Nowaczyk M., Piątkiewicz P.: Ocena osoczowych stężeń wybranych cytokin i zaburzeń szlaku sygnałowego insuliny w monocytach w odniesieniu do insulinooporności u osób z otyłością centralną

  • III Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego „Kardiodiabetologia XXI wieku”, Warszawa, 10-12.06.2010

Marek J., Czech A., Nowaczyk M., Piątkiewicz P.: Ocena osoczowych stężeń cytokin pro- i przeciwzapalnych oraz zawartości białka IRS-1 w monocytach w odniesieniu do markerów insulinooporności u osób z otyłością brzuszną

  • XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Kraków, 19-21.05.2011

Marek J., Czech A., Nowaczyk M., Piątkiewicz P., Bernat-Karpińska M.: Ocena osoczowego profilu cytokin pro- i przeciwzapalnych u osób z otyłością centralną w odniesieniu do nasilenia insulinooporności i stopnia zaburzeń tolerancji węglowodanów

Publikacje

 • Czech A., Marek J.: Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób z otyłością – kardiodiabetologia. Przewodnik Lekarza 2003; 6(4): 148-154
 • Marek J.: Pięć głównych medyczno-organizacyjnych problemów warunkujących polepszenie opieki diabetologicznej w Polsce. Medycyna Metaboliczna 2006; 3: 32-35
 • Tatoń J., Marek J.: Sulodeksyd (niskocząsteczkowe heparynoidy i glikozaminoglikany) – rozszerzenie wskazań i zwiększanie skuteczności w praktyce prewencji i leczenia chorób naczyń. Medycyna Metaboliczna 2006; 4: 93-103
 • Marek J.: Rola stresu oksydacyjnego w patogenezie cukrzycy i jej późnych powikłań.   Medycyna Metaboliczna 2007; 11(1): 69-76
 • Marek J., Tatoń J., Czech A., Podgórski G.: Przypadek autoimmunologicznego, poliendokrynnego zespołu typu II z obecnością cukrzycy typu 1. Medycyna Metaboliczna 2007; 11(2): 102-105
 • Marek J.: Badanie ADVANCE – ramię terapii hipotensyjnej: wpływ stosowania preparatu złożonego z peryndoprylu/indapamidu na powikłania makro- i mikroangiopatyczne u chorych na cukrzycę typu 2. Medycyna Metaboliczna 2007; 11(4): 58-62
 • Marek J.: Rola subklinicznego stanu zapalnego w patogenezie zespołu metabolicznego i cukrzycy typu 2 ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów insulinooporności Medycyna Metaboliczna 2008; 12(1): 40-54
 • Marek J.: Wpływ nadużywania alkoholu na przebieg i wyniki leczenia cukrzycy: prezentacja przypadków klinicznych. Medycyna Metaboliczna 2008; 12(3): 18-30
 • Marek J., Czech A., Tomasiuk R., Piątkiewicz P.: Ocena korelacji pomiędzy stężeniem interleukiny 6 i interleukiny 10 a nasileniem insulinooporności u osób z zespołem metabolicznym. Medycyna Metaboliczna 2009; 13(2): 47-53
 • Marek J., Kowrach M., Luźniak P.: Cukrzyca u osoby z chorobą alkoholową – podwójna patologia. Przewodnik Lekarza 2009; 12(2): 78-83
 • Kowrach M., Luźniak P., Marek J.: Modyfikacje w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym. Przewodnik Lekarza 2009; 12(2): 55-60
 • Luźniak P., Marek J., Kowrach M., Wojciechowska-Luźniak A.: Zmiany w standardach farmakoterapii cukrzycy typu 2 – specjalne znaczenie metforminy. Przewodnik Lekarza 2009; 12(2): 34-40
 • Marek J., Czech A., Bernat-Karpińska M., Nowaczyk M., Piątkiewicz P.: Badanie korelacji pomiędzy zawartością białka IRS-1 w monocytach krwi obwodowej a insulinoopornością u osób z otyłością brzuszną. Medycyna Metaboliczna 2010; 14(1): 17-26
 • Marek J.: Rozszerzenie wskazań do terapii metforminą oparte na nowych, patofizjologicznych i klinicznych dowodach. Medycyna Metaboliczna 2011; 15(1): 42-47
 • Marek J., Czech A., Bernat-Karpińska M., Nowaczyk M., Piątkiewicz P.: Zapalenie o niewielkim nasileniu jako etiologiczne zaburzenie pośredniczące pomiędzy otyłością a insulinoopornością. Badania patofizjologiczne i kliniczne mechanizmów diabetogennych. Medycyna Metaboliczna 2011; 15(3): 19-32
 • Marek J., Czech A., Bernat-Karpińska M., Nowaczyk M., Piątkiewicz P.: Badania początkowego etapu szlaku sygnałowego insuliny w monocytach u osób z otyłością centralną i różnym nasileniem insulinooporności. Medycyna Metaboliczna 2012; 16(1): 24-36
 • Marek J., Czech A., Bernat-Karpińska M., Piątkiewicz P.: Rola głównych cytokin pro- i przeciwzapalnych w patogenezie insulinooporności i zaburzeń tolerancji glukozy u osób z otyłością brzuszną. Medycyna Metaboliczna 2012; 16(2/3): 17-24
 • Marek J.: Analiza klinicznego znaczenia definicji i klasyfikacji otyłości oparta na ujęciu epidemiologicznym oraz ocenie ryzyka insulinooporności. Medycyna Metaboliczna 2012; 16(4): 45-51
 • Czech A., Marek J.: Przydatność niektórych leków metabolicznych w profilaktyce miażdżycy u osób ze stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą. Medycyna Metaboliczna 2014; 18(1): 83-88
 • Czech A., Marek J., Karnafel W.: Patofizjologiczne i kliniczne wpływy przewlekłego nadużywania etanolu w etiologii chorób naczyniowych i cukrzycy. Medycyna Metaboliczna 2015; 19(4): 81-90

JĘZYKI OBCE

Angielski

Niemiecki

HOBBY

turystyka, szczególnie górska

lotnictwo

literatura

PODOBNI SPECJALIŚCI

NASI PARTNERZY