CMC_Paweł_Kamiński_Kraków-pion
DR N. MED.
PAWEŁ KAMIŃSKI

Moja specjalizacja

Specjalista ortopedii i traumatologii

Specjalista medycyny sportowej

Pełna diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu włącznie z diagnostyką stawów biodrowych u dzieci

 • Badania: USG ortopedyczne, artroskopia, biopsja kości;
 • Zabiegi: rekonstrukcja więzadła krzyżowego, artrotomia, zespolenie odłamów kostnych, amputacja kończyn, założenie wyciągu szkieletowego, plastyka skóry, zakładanie opatrunków, przeszczep ścięgna, rekonstrukcje stóp, alloplastyka stawów.
 • Leczone choroby: dyskopatia, zapalenie kości, wady kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe, bóle kręgosłupa, dysplazja stawu biodrowego, osteoporoza, złamania kości, nadgarstka, przedramienia, śródręcza i palców ręki, artoza, skręcenie stawu, wady postawy, złamania: kostek goleni, kości śródstopia i palców stóp, udowej, kręgosłupa, miednicy, żeber, kości ramiennej, mostka, obojczyka.

UMÓW WIZYTĘ

WYKSZTAŁCENIE

 • IX 1989-V 1993 Studia medyczne w Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskanie Dyplomu Lekarza Medycyny.
 • V     2008 Obrona pracy doktorskiej pt: „Siła mięśni działających na staw i stabilność stawu kolanowego po całkowitej aloplastyce stawu kolanowego”. UJ-CM
 • XI   2008 Uzyskanie uprawnień specjalisty z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 • XI   2016 Uzyskanie uprawnień specjalisty z zakresu medycyny sportowej.

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH

 • Od I 2001 jestem członkiem Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Aktywnie pomagam w organizowaniu jego działalności.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Starszy asystent w oddziale Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.
 • Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Staże

 • VIII 1996  Miesięczna praktyka w Oddziale Medycyny Wewnętrznej w Klinice Uniwersyteckiej w Wurzburgu.
 • VII 1997   Miesięczna praktyka w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowej
 • Georg-August-Uniwersitat w Getyndze.
 • IX 1998    Staż w Oddziale Chirurgii Ogólnej specjalizującym się w endokrynologii
  i transplantacjach w Hopital De Hautperierre w Strasburgu.
 • IX 2000    Miesięczny pobyt w charakterze praktykującego lekarza w Zweckverband Kliniken Im Muhlenkreis – Krankenhaus Lubbecke (Oddział Chirurgii Urazowej)

Kursy i szkolenia

 • X 1997 Szkolenie w zakresie pomocy doraźnej – Szkoła Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
 • X 2002 IX Instructional Course Lectures of EFORT
 • X 2003 II Międzynarodowa Konferencja Aloplastyki Kolan – Kraków
 • VI  2005 Kurs ultrasonografii narządu ruchu – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii.
 • IX 2006 XXXVI Zjazd Naukowy PTOiTr – Katowice
 • X 2006 Radionegatywne uszkodzenia stawu kolanowego- Lublin
 • IX 2007  XXXII Dni Ortopedyczne PTOiTr – Toruń
 • X 2007 IV Międzynarodowa Konferencja Aloplastyki Kolan – Kraków
 • IX 2008  XXXVII Zjazd Naukowy PTOiTr – Poznań
 • III 2009 High Performance Knee – Annecy, Francja
 • IV 2009 Realoplastyka stawu biodrowego – Kraków
 • V 2009 AO Trauma Course
czytaj więcej

 • V 2009 Current Concepts in Joint Replacement – Las Vegas, USA
 • X  2009 V Międzynarodowa Konferencja Aloplastyki Kolan – Kraków – prelegent
 • XI 2009 Kurs „USG stawów – kończyna dolna – poziom średniozaawansowany” CEDUS
 • XI 2009 Innovative concepts in knne surgery – Barcelona, Hiszpania
 • XII 2009 Current Concepts in Joint Replacement – Orlando, USA
 • IX 2010 XXXVIII Zjazd Naukowy PTOiTr – Warszawa
 • X 2010  Uszkodzenia chrzęstno-kostne stawu skokowo-goleniowego – Bielsko-Biała
 • X 2010 25 years of High Function and Low Wear TKR – Rzym, Włochy
 • X 2010 Realoplastyka stawu kolanowego – Kraków
 • II 2011 American Academy of Orthopaedic Surgeons Annual Meeting – San Diego, USA
 • III 2011 Knee Expert Training – Schwarzwald-Baar Klinikum – Niemcy
 • IV 2011 Complex Primary and revision TKR – St.Petersburg, Rosja
 • VI 2011 Akademia Chirurgii Stawu Skokowego – kurs cadaverowy – CEMED, Warszawa
 • VII 2011 European Hip Meeting – Warszawa
 • XII 2011 Ceramic bearings in Total Hip Artroplasty – Kraków
 • II 2012 American Academy of Orthopaedic Surgeons Annual Meeting – San Francisco, USA
 • III 2012 EFORT Experts Meetings – Periprosthetic fractures – Barcelona
 • XII 2012 Kurs ALS
 • II 2013 Szkolenie indywidualne a aloplastyki resekcyjnej stawów – Munster, Niemcy
 • V 2013 Inżynieria Biomedyczna w Chirurgii i Sporcie –Szczysrk – prelegent
 • IX 2013 Kurs USG kończyny Górnej – CEDUS
 • X 2103 Nowoczesne Technologie w medycynie sportowej – Łódź
 • XI 2013 XXX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej – Wrocław
 • XI 2013  Sympozjum Reumatologia w Ortopedii – Warszawa, CEMED
 • V  2014 16th ESSKA Congres – Amsterdam, Holandia
 • V  2014 Kurs USG stawu skokowego – Kraków
 • IX 2014 Kurs USG stawu barkowego – Kraków
 • IV 2015 World Arthroplasty Congress – Paryż, Francja
 • V 2015 6th EFORT Congress – Praga, Czechy
 • X 2015 Corail Hip – Annecy, Francja
 • III 2016 Revision Knee – Hamburg, Niemcy
 • IV 2016 Moving Forward in Haemophilia -Madryt, Hiszpania – plakat
 • V 2016 Postępy w hemostazie – Sopot – plakat
 • IX 2016 XLI Zjazd Naukowy PTOiTr – Lublin – 2 prezentacje ustne, 2 plakaty
 • V 2017 Complex revision knee – Hamburg, Niemcy

JĘZYKI OBCE

 • j.angielski (biegły)
 • j.niemiecki (na poziomie podstawowym)
 • j.rosyjski (na poziomie podstawowym)

PUBLIKACJE

 • Kamiński P, Szmyd J, Ambroży J, Jurek W. Migracja endoprotezy krótkotrzpieniowej stawu biodrowego w okresie pooperacyjnym. Ortop Traumatol Rehabil. 2015 Jan-Feb;17(1):29-38. doi: 10.5604/15093492.1143533.
 • Plakaty: Szmyd J, Kamiński P, Jurek W Ambroży J. The analysis of complications occurring after total hip replacement with short-stem endoprosthesis oraz Kamiński P, Szmyd J, Ambroży J, Jurek W. Varus migration of short-stem Proxima hip endoprosthesis in relation to patient’s BMI World Arthroplasty Congress – Paryż, Francja, 04.2015
 • Plakat: P. Kamiński, J. M. Jaworski. Total knee replacement in intraarticular fracture of a 33 year old patient with severe type A haemophilia complicated by the presence of ihibitor Moving Forward in Haemophilia -Madryt, Hiszpania, 04.2016
 • Kamiński P, Hełmecki B, Zieliński P, Szmyd J. Aktywność fizyczna po endoprotezoplastyce stawów. Medicina Sportiva Practica, Tom 17, Nr 1: 17-22, 2016
czytaj więcej

 • Plakat i abstract : Kamiński P, Szmyd J, Ambroży J. The use of modular resection hip endoprosthesisin the treatment of tumours. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejso.2016.06.363 ESJO, 2016
 • Prezentacje: Kamiński P, Ambroży J, Jurek W, Szmyd J, Jaworski JM. Zastosowanie endoprtezy resekcyjnej stawu biodrowego MUTARS w leczeniu chorób nowotworowych oraz Kamiński P, Szmyd J, Ambroży J, Jurek W. Migracja trzpienia endoprotezy krótkotrzpieniowej stawu biodrowego w okresie pooperacyjnym. XLI Zjazd Naukowy PTOiTr – Lublin 09.2016
 • Plakaty: Kamiński P, Szmyd J, Jurek W, Ambroży J. Analiza powikłań po aloplastyce stawu biodrowego przy użyciu endoprotezy krótkotrzpieniowej oraz Kamiński P, Szmyd J, Ambroży J, Jurek W. Zmiana kąta położenia endoprotezy krótkotrzpieniowej stawu biodrowego w zależności od BMI pacjenta. XLI Zjazd Naukowy PTOiTr – Lublin 09.2016
 • Kamiński P, Szmyd J, Ambroży J, Jurek W, Jaworski JM Zastosowanie implantów z porowatego tytanu w aloplastykach pierwotnych stawu biodrowego. Ortop Traumatol Rehabil. 2016; 18(5):461-470. doi: 10.5604/15093492.1226276.
 • Kamiński P, Szmyd J, Ambroży J, Jaworski JM, Frańczuk B. Porównanie wyników zastosowania endoprotez resekcyjnych stawu biodrowego w zabiegach rewizyjnych i onkologicznych. Ortop Traumatol Rehabil. 2017 Apr 12;19(2):145-156.

ZAINTERESOWANIA

Narciarstwo, turystyka górska, tenis, Technika wojskowa i historia II Wojny Światowej

PODOBNI SPECJALIŚCI

NASI PARTNERZY