DR N. MED.
MATEUSZ KRAKOWIAK

Moja specjalizacja

Specjalista neurochirurg. Główne zainteresowanie to nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i ich resekcja operacyjna przy pomocy neuronawigacji i metod barwienia śródoperacyjnego. Dr n. med. Mateusz Krakowiak specjalizuje się w małoinwazyjnej chirurgii kregosłupa.

UMÓW WIZYTĘ

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 1. University College National Neurologyand Neurosurgery Hospital, Queens square, London
 2. Klinika Neurochirurgii CMI Gdańsk – rezydentura
 3. Klinika Neurochirurgii – praca doktorska: „Nowoczesne metody obrazowania tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wideoangiografii śródoperacyjnej”
 4. 2016.06 MAST Degenerative Spine Surgeon Course
 5. 2012.03 United States Medicalo Licensing Examination (USMLE), Step 2, CK
 6. 2012.03 United States Medicalo Licensing Examination (USMLE), Step 1

Staże

 1. 2017.07 Centre Hospitalier Universitaiure, de Montpellier, France Observership; „Neuroresekcja niskoz różnicowanych glejaków w wybudzeniu” – staż pod superwizją prof. Huger Duffau
 2. 2016.11 St George’s Hospital, London, England Observership; prof. Henry Marsh and dr Simon Stapelton; Analiza dojść neurochirurgicznych, włączając neurochirurgię dziecięcą. Udział w kwalifikacji pacjentów do zabiegów operacyjnych.
 3. 2015.04 HUS neurosurgery Depratment Helsinki, Finland Observership; prof. Hernesniemi; Obserwacja i analiza procedur neurochirurgicznych, metod resekcji guzów o skomplikowanej chirurgicznie lokalizacji oraz naczyniajków i tętniaków kregu Willisa.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Polskie Towarzystwo Neurochirurgiczne

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Konferencje i wykłady kongresowe

 1. 2015 – 42th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche gesellschaft fur Neurochirurgie, Lublin Presenter „The accuracy of the positions of pedicle screw implanted percutaneously”.
 2. 2016 Poster EANS, Athens, Greece: „The accuracy of the pedicle screw implantedpercutaneously” and „Trans-F1 or Trans-F2? Which access to the lateral ventricle damages more functional white matter fibers?”
 3. 2015.08 Vancouver Brain Conference, Canada: „Comparison of damage of the whitematter in tractography between trans-F1 and trans-F2 approach to pathology of the foraman Monro” – M. Krakowiak, P. Słoniewski, T. Szmuda

Publikacje

 • 2017.03 Dzierżanowski J., Szarmach A., Baścik B., Czapniewski P., Muc A., Piskunowicz M., Krakowiak M., Szmuda T., Słoniewski P., Sznurowska E, Winklewski P. (2017). Intracranial region of the vertebral artery: Morphometric study in the context of clinical usefulness. Folia morphologica. 76. 379-387.
 • 2015.09 Krakowiak M., Słoniewski P., Dzierżanowski J., Szmuda T. (2015). Future of the nerve fibres imaging: Tractography application and develpment directions. Folia morphologica. 74. 290-294.

JĘZYKI OBCE

 • angielski
 • hiszpański

PODOBNI SPECJALIŚCI

NASI PARTNERZY