CMC_dr_Paweł Nowicki
DR N. MED.
PAWEŁ NOWICKI

Moja specjalizacja

Specjalista chirurgii ogólnej oraz ortopedii i traumatologii. Zakres: leczenie artroskopowe chorób i urazów nadgarstka, techniki małoinwazyjne i endoskopowe w leczeniu chorób i urazów rąk, leczenie urazów ręki i powikłań, rekonstrukcje stawów rzekomych kości łódeczkowatej – przeszczepy kości gąbczastej, przeszczepy unaczynione uszypułowane, przeszczepy mikrochirurgiczne przeniesione, rekonstrukcje artroskopowe, zespolenie śrubami HBS oraz minipłytkami.

UMÓW WIZYTĘ

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki (współzałożyciel),
 • FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand),
 • EWAS (European Wrist Arthroscopy Society),
 • Kaliskie Towarzystwo Lekarskie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 1. Kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne w chirurgii ręki oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 2. Doświadczenie w zakresie chirurgii ręki zdobywał pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Manikowskiego i prof. dr. hab. Leszka Romanowskiego.
 3. Od 2009 roku jako jeden z nielicznych lekarzy w Polsce posiada Europejski Dyplom Chirurgii Ręki, wydany przez Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH).
 4. Od 2006 roku posiada prawo wykonywania zawodu lekarza w zakresie ortopedii i traumatologii na terenie Wielkiej Brytanii.
 5. W 2001 roku – według wytycznych prof. dr. hab. Władysława Manikowskiego – stworzył warunki do leczenia operacyjnego i zorganizował Poradnię Chirurgii Ręki dla chorych z rejonu południowej Wielkopolski.

KURSY I SZKOLENIA

Uczestniczył w kilkudziesięciu kursach, sympozjach i kongresach w Polsce, Belgii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Węgrzech, Austrii , Szwecji, Czechach, Holandii – również jako wykładowca.

JĘZYKI OBCE

Angielski

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Publikacje:

 1. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego (recenzenci: prof. W. Manikowski, Leszek Romanowski):
 2. Stabilno-czynnościowe leczenie złamań dalszej części kości promieniowej metodą Epiblock, Nowicki P.
 3. Etiologia i patogeneza choroby Dupuytrena. Nowicki P.
 4. Zespół kanału nadgarstka – praca poglądowa. Nowicki P.
 5. Polish Hand Surgery: The current opinion on an operative treatment of metacarpal shaft fractures – review, Nowicki P., Pomianiowski S. (przyjęte do druku w 2006 roku).
czytaj więcej

Prezentacje:

 1. Zebrania naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego: amputacje w obrębie ręki, patogeneza choroby Dupuytrena, neuropatie uciskowe kończyny górnej.
 2. Zespoły bólowe rąk – Polsko-Niemieckie Sympozjum Pleszew 2011.
 3. Chirurgia ręki – wyjątkowe przypadki, wyjątkowi pacjenci – Klub Lekarza, Warszawa 2008.
 4. Zespolenie złamań trzonów kości śródręcza. Nowicki P. VIII Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr, Wysowa 2005.
 5. Złamania śródręcza. Nowicki P. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki z udziałem międzynarodowym, Wrocław 2005.
 6. Przezrylcowato-okołoksiężycowate zestarzałe zwichnięcie nadgarstka – opis przypadku, Nowicki P. IV Beskidzkie Dni Ortopedyczne, Wysowa 2003.
 7. POSTER: Analiza złamań kłykciowych piszczeli leczonych metodą ORIF w materiale Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Kaliszu. Nowicki P. Sympozjum Jubileuszowe PTOiTr, Poznań 2003.
 8. POSTER: Sandwich flap w leczeniu urazu skalpacyjnego ręki – opis przypadku, Nowicki P. 3. Niemiecko-Polskie Sympozjum Chirurgii Ręki, 2006.

PODOBNI SPECJALIŚCI

NASI PARTNERZY