Elżbieta Rajkowska-Laboń to specjalista fizjoterapii w Carolina Medical Cneter w Gdańsku
DR N. O ZDR.
ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON

Moja specjalizacja

Specjalista fizjoterapii. Zajmuje się pacjentami z:
 • zaburzeniami mięśni dna miednicy (m.in. z nietrzymanieniem moczu, z dysfunkcjami w napięciu zwieraczy),
 • dolegliwościami mięśniowo-powięziowymi,
 • przewlekłymi dolegliwościami bólowymi w obrębie stawów obwodowych (biodra, barku).

UMÓW WIZYTĘ

EDUKACJA AKADEMICKA

 1. 2011 – Dr n. o zdr. Doktorat: Gdański Uniwersytet Medyczny;
 2. 2008 – Specjalizacja II° z Fizjoterapii;
 3. 2000 – Specjalizacja I° z Rehabilitacji Ruchowej;
 4. 1994 – Studia Magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapia
 • Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 1. Współpraca z Uniwersytetem III Wieku (wykłady, warsztaty);
 2. Udział w kampanii „Co trzecia” Fundacji „Fly” (wykłady, warsztaty);

KURSY I SZKOLENIA

 1. „Ilościowa analiza chodu w praktyce klinicznej”
 2. SET- Sling Exercise  Therapy „ koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem  systemu pasów i podwieszek Terapii  Master
 3. Podstawy teoretyczne i praktyczne wykorzystania metod elektroterapii (EMS, FES, ETS) oraz elektromiografii, w rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami mięśni i nerwów o różnej etiologii.
 4. Pomiar i analiza EMG w praktyce klinicznej.
czytaj więcej
 

 • EMG i fizjoterapia w dysfunkcjach mięśni dna miednicy.
 • Neuromobilizacje w terapii manualnej
 • Kinesio taping  kurs  rozwijający i doskonalący
 • Masaż medyczny w chorobach narządu ruchu w oparciu o prawo tensegracji
 • Nowoczesna koncepcja stabilizacji kręgosłupa i kończyn
 • Ocena i terapia bólu kręgosłupa. Łódź, 2010
 • Techniki  energizacji mm. wg. Ciechomskiego, cz. I . „ Współczesne metody diagnozowania i leczenia tk. miękkich”
 • Techniki energetyzacji mm. wg. L. Chaitowa. W-wa
 • Anatomy Trains w terapii manualnej.
 • FFT- Functional Fascial Taping (Funkcjonalny Taping powięziowy).
 • Kurs: Kinetic Control. Kręgosłup lędźwiowy: diagnostyka i ocena mechanicznej niestabilności lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podział na grupy pod względem objawów klinicznych, motoryczna kontrola, stabilizacja i terapia.
 • Manualny drenaż limfatyczny / Kompleksowa Terapia p/obrzękowa
 • Neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Kinetic Control: Kręgosłup lędźwiowy. Diagnostyka i ocena mechanicznej niestabilności lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podział na grupy pod względem objawów klinicznych. Motoryczna kontrola, stabilizacja i terapia.
 • Kinetic Control: Odtwarzanie i podział na grupy oraz odtwarzanie kontroli motorycznej odcinka szyjnego i obręczy barkowej.
 • Kinetic Control w sporcie. Trening kontroli motorycznej i siły w powrocie do sportu i wysiłku fizycznego.
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawów kolanowych (Moduł I i II)
 • Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii
 • Leczenie zachowawcze nietrzymania moczu i stolca
 • Instruktor Nordic Walking
 • Kręgosłup lędźwiowy i staw biodrowy. Shirley A. Saharmann
 • Reaktywacja mięśni miednicy mniejszej z wykorzystaniem metody Renate Tanzberger i doświadczeń własnych.
 • Terapia Punktów Spustowych
 • Innowacyjna Fizjoterapia uroginekologiczna z elementami osteopatii i telemedycyny
 • Dzień Pęcherza Neurogennego
 • Intensywna funkcjonalna rehabilitacja osób dorosłych po ogniskowym uszkodzeniu CUN.
 • Terapia Bobath dla dorosłych
 • Innowacyjna rehabilitacja uroginekologiczna z elementamii osteopatii i telemedycyny.
 • Rehabilitacja w wybranych dysfunkcjach kręgosłupa. Kurs dla fizjoterapeutów z elementami pokazów anatomicznych
 • ESDL I (Spirometria , wiedza i umiejętności), w terminie 1-2.06.2018
 • Flossing w terapii i treningu, Gdańsk / 21.07.2018
 • Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa, marzec-maj 2019
 • „Wybrane aspekty opieki nad pacjentem w wieku podeszłym w modelu zespołu opieki zdrowotnej” październik 2018

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Doktor nauk o zdrowiu
  Tytuł rozprawy doktorskiej: Skuteczność postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu nietrzymania moczu po zabiegach operacyjnych raka prostaty
 • Adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

KONFERENCJE I WYKŁADY KONGRESOWE

  • Międzynarodowy Dzień Inwalidy: Zgorzelec, 28-30 marca 2019 Prezentacja: Fizjoterapia w modelu NFZ, propozycja rozwiązań systemowych na przykładzie interwencji w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego Tytuł angielski: Physiotherapy in the NFZ (National Health Fund) model, aproposal of systemic solutions on the example of intervention in pain in the hip joint Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON., et al.
  • 8th EURIPA Rural Health Forum, Maale Hachamisha, Israel 14 – 16 November 2018 Prezentacja: Recommendations in Poland in the field of physiotherapy concerning the painfulback, shoulder and hip in primary healthcare Autorzy: Krzysztof Kassolik, ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON., et al.
  • Międzynarodowy Dzień Inwalidy,  Zgorzelec, 15-17 marca 2018 a) Prezentacja: Oddychanie jako składowa treningu fizjoterapeutycznego Tytuł angielski: Breathing as a component of physiotherapeutic training Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON. b) Prezentacja: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa w podstawowej opiece zdrowotnej Tytuł angielski: Recommendations of the Polish Society of Physiotherapy, Polish Society of Family Medicine and College of Family Physicians in Poland in the field of physiotherapy of back pain syndromes in primary health care Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON at al. 
czytaj więcej

  • IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Gdańsk, 15-17 września 2016 a)Prezentacja:  Kinesio Taping w leczeniu zespołów bólowych Tytuł angielski: Kinesio taping in treating pain syndromes Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON. b)  Prezentacja: Terapia punktów spustowych w leczeniu zespołów bólowych Tytuł angielski: Therapy of trigger points in treating pain syndromes Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON., et al.
  • XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterpaii : Perspektywy rozwoju fizjoterapii, Pabianice, 25-26 listopada 2016 Prezentacja: Kinesiotaping w praktyce klinicznej : fakty i mity Tytuł angielski: Kinesio taping in clinical practice : facts and myths Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON.
  • Prezentacja:  Problem z nietrzymaniem moczu u młodych nierodzących kobiet Tytuł angielski: Problem with incontinence in young nulliparous women Autorzy: Ewelina Jałoszewska, ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON
  • II Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w chorobach nerek i układu moczowego, Kraków, 18-19.09.2015 Prezentacja: Wpływ czynników ryzyka nietrzymania moczu po prostatektomii radykalnej na wynik usprawniania fizjoterapeutycznego Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON.
  • Analiza czynników ryzyka w nietrzymaniu moczu po prostatektomii i ich wpływu na efekt terapii Tytuł angielski: Analysis of the risk factors in incontinence following prostatectomy and their impact on the therapy effects Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON.
  • Przydatność analizy sEMG do oceny sekwencji pobudzeń mięśni okolicy lędźwiowo-kulszowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego Tytuł angielski: Usability of sEMG analysis for the evaluation of the muscles stimulation sequence in the lumbosciatic area in patients suffering from pain in lumbar spine Autorzy: KAROLINA KLEIST-LAMK, ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON.
  • I Ogólnopolskie Sympozjum: Rehabilitacja w schorzeniach nerek i układu moczowego, Kraków, 12-13 IX 2013 Nietrzymanie moczu u mężczyzn: postępowanie fizjoterapeutyczne w dysfunkcji gruczołu krokowego Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON.
  • IX Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Perspektywy rozwoju fizjoterapii, Pabianice, 25-26 października 2013 Prezentacja:  Postępowanie fizjoterapeutyczne po radykalnej prostatektomii u mężczyzn : przegląd metod Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON., et al.
  • XIX – edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy, Zgorzelec 2013 Fizjoterapia po radykalnej prostatektomii u mężczyzn Tytuł angielski: Physiotherapy after radical prostatectomy in men Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON.
  • Ból 2010 Prezentacja:  Możliwości fizjoterapii w leczeniu wybranych zespołów bólowych kręgosłupa (prezentacja metod) Tytuł angielski: Physical therapy options in the management of pain in selected spine pain syndromes (presentation of methods) Autorzy: W. Nyka, ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON., et al.
  • Międzynarodowy XIV Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: Kierunki rozwoju fizjoterapii, Wrocław, 19-21 października 2007   Prezentacja: Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu po prostatektomii radykalnej: doniesienie wstępne Tytuł angielski: Physiotherapy in urinary incontinence after radical prostatectomy: preliminary report Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON., et al. 

PUBLIKACJE

1. Rekomendacje PTF, PTMR, KLRwP i EURIPA dotyczące stosowania prostych form fizjoterapii w formie masażu i automasażu w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Zatwierdzone przez Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii
Autorzy: Krzysztof Kassolik, ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON, Iwona Wilk, Anna Dobrzycka, Tomasz Tomasik, Waldemar Andrzejewski, Marek Kiljański, Ferdinanso Petrazzuoli, Jean-Pierre Jacquet, Augusto Simōes, Victoria Tkachenko, Donata Kurpas.
Źródło: Fam. Med. Prim. Care Rev. 2019; t. 21, nr 3, bibliogr. 78 poz., streszcz. pol.

2. Recommendations of Polish Society of Physiotherapy, Polish Society of Family Medicine and College of Family Physicians in Poland for hip joint pain in primary health care
Autorzy: Krzysztof Kassolik, ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON, Tomasz Tomasik, Agnieszka Pisula-Lewandowska, Krzysztof Gieremek, Waldemar Andrzejewski, Donata Kurpas.
Źródło: Fam. Med. Prim. Care Rev. 2018

3.  Recommendations of Polish Society of Physiotherapy, Polish Society of Family Medicine and College of Family Physicians in Poland in the scope of physiotherapy in painful shoulder syndrome in primary healthcare
Autorzy: Krzysztof Kassolik, ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON, Tomasz Tomasik, Krzysztof Gieremek, Anna Dobrzycka, Donata Kurpas, Waldemar Andrzejewski, Marek Kiljański, Donata Kurpas.
Źródło: Fam. Med. Prim. Care Rev. 2018

4. Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych : obraz kliniczny i postępowanie fizjoterapeutyczne
Tytuł angielski: Degenerative disease of the hip joints : a clinical picture and physiotherapeutic procedure
Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON, Krzysztof Kassolik, Waldemar Andrzejewski, Karolina Jank.
Źródło: Rehabil. Prakt. 2017

5. Efficacy of physiotherapy for urinary incontinence following prostate cancer surgery
Autorzy: ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON., et al.
Źródło: BioMed Res. Int. 2014;

6. Przygotowanie filmów dla NFZ z Oceny palpacyjnej mięśni w ramach rekomendacji PTF, PTMR i KLR w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych kręgosłupa, stawu biodrowego i zespole bolesnego barku dostepnych na stronie Akademia NFZ pod linkiem: https://akademia.nfz.gov.pl/ocena-palpacyjna-miesni

JĘZYKI OBCE

 • język angielski

ZAINTERESOWANIA

Literatura: historia medycyny, fantazy; jazda konna, jazda na nartach, pływanie; muzyka: smooth jazz

PODOBNI SPECJALIŚCI

NASI PARTNERZY