LEK.
TOMASZ RAWO

Moja specjalizacja

Specjalista ortopedii i traumatologii, ortopeda dziecięcy. Szczególne obszary zainteresowań to ortopedia i traumatologia dziecięca, medycyna sportowa dzieci i młodzieży, chirurgia artroskopowa, wady postawy, schorzenia narządu ruchu i sport dzieci w mukowiscydozie (praca naukowa w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie), densytometria kliniczna.

UMÓW WIZYTĘ

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Sekcja Dziecięca Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
 • Polskie Towarzystwo Artroskopowe
 • Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 1. Od 1.08.2014 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – ortopeda dziecięcy, członek zespołu interdyscypinarnego Zakładu Mukowiscydozy
 2. Od 5.04.2011 Szpital Dziecięcy im. prof. J.Bogdanowicza- ortopeda dziecięcy
 3. 05.04.2005 – 04.04.2011 Wojewódzki Szpital Bródnowski, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji
  Rezydentura – w trakcie specjalizacji w ortopedii i traumatologii
 4. 1.01.2005 – 30.04.2005 SZ PZLO Warszawa – Wawer, lekarz POZ i NPL
 5. 1.10.2003 – 31.10 2004 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny – staż podyplomowy

KURSY I SZKOLENIA

 • Cykl ABC Medycyny Sportowej „Podstawowe problemy internistyczno-kardiologiczne w medycynie sportowej”, Łódź 11.06.2016
 • „XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego”. Poznań: 19-21.05.2016
 • Cykl ABC Medycyny Sportowej „Ortopedia, traumatologia i rehabilitacja sportowa”, Katowice 21.05.2016
 • Cykl ABC Medycyny Sportowej „Historia medycyny sportowej. Organizacja poradnictwa sportowo-lekarskiego w Polsce”, 7 maja 2016 Warszawa
 • „The 17th ESSKA Congress”, Barcelona 4-7 maja 2016
 • „EPOS-EFORT BAT Instructional Course Trilogy Basic Course I”, Wiedeń 16-18.03.2016
 • „3rd Luxembourg Osteotomy Congress”,  Centre Hospitalier de Luxembourg, 27 – 28 listopada 2015
czytaj więcej

   • „XXV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej, PTOiT, Zakopane  21-23 maja 2015
   • „8’th International Poznań Course in upper extremity surgery”, Forearm/Wrist/Hand, Poznań 13-14 marca 2015
   • „XXIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiT, Lublin 29-31.05.2014
   • „16 ESSKA Congress” Amsterdam 14-17.05.2014
   • „EPOS 33 Annual Meeting” – Brugia 2-5.04.2014
   • „Ochrona radiologiczna pacjenta” – NTSE, Warszawa, 20.11.2013
   • „EPOS-EFORT Instructional Course on Paediatrics: Basic Course II”, Wiedeń 9-11.10.2013
   • „Sympozjum Małoinwazyjna i Artroskopowa Chirurgia Biodra”, Białowieża 26-28.09.2013
   • „Sports Medicine Shoulder Arthroscopy Advanced Course” San Pablo CEU,Madryt, 24.09.2013
   • „XXIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii”, Katowice-Ustroń 23-25.05.2013
   • „EPOS-EFORT Instructional Course on Paediatrics Trauma”, Wiedeń 13-15.03.2013
   • „USG diagnostic of the shoulder – mid-advanced course”, RSU, Zamość 30.11-02.12.2012
   • Szkolenie w zakresie techniki GPS III – Warszawa, 23.11.2012
   • Szkolenie dla personelu pracującego w polach elektromagnetycznych – Piaseczno, 3.10.2012
   • „Artroskopia barku, kurs doskonalący” – CMKP, Otwock, 11-12.10.2012
   • „IV Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy”, Kraków, 29.09-01.10.2011
   • „XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego”, Warszawa 15-18.09.2010
   • „AO Trauma Course – Principles in Operative Fracture Management”, Białystok, 16-19.05.2010
   • „Zagadnienia osteosyntezy – techniki operacyjne w leczeniu złamań bliższego końca kości udowej”, kurs doskonalący CMKP, Otwock 09-11.12.2009
   • „Dysplazja stawów biodrowych” kurs CMKP, Otwock, 5-9.10.2009
   • „Ultrasonografia stawów biodrowych u dzieci i niemowląt” kurs doskonalący, CMKP, Otwock 04-06.11.2009
   • „SICOT/SIROT 16’th SICOT trainees’ Meeting”, Kołobrzeg, 7-9.05.2009
   • „Śródszpikowe łączniki kości firmy Synthes”, Kaedra i KlinikaOrtopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM, 25.03.2009
   • „IOF Osteoporosis Diagnosis Course, with Densitometry Certification” MOF, Warszawa, 20-21.02.2009
   • „Ultrasonography of musculoskeletal system”, kurs RSU, Zamość, 22.06-28.06.2008
   • „Wady stóp”, kurs CMKP, Otwock 9-13.06.2008
   • „Artroskopia Stawu Kolanowego” kurs PTChA, Warszawa, 21-22.04.2008
   • „Zapalenia kości i stawów”, kurs CMKP, Otwock 10-14.03.2008
   • „Gruźlica narządu ruchu”, kurs CMKP, Otwock, 11.02-15.02.2008
   • „Diagnostyka USG stawu kolanowego”, kurs, Kana, Kraków 23-25.11.2007

 

JĘZYKI OBCE

Angielski

Szwedzki

Niemiecki

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

PUBLIKACJE

 1. „Kręcz szyi i inne nieprawidłowości ułożenia ciała noworodka” T.Rawo, Pediatr Dypl 2016; 20(3) 55-66
 2. „Problemy ortopedyczne chorych na mukowiscydozę” T.Rawo, Mukowiscydoza, 2015 nr 43
 3. „Deformacje stóp u noworodków” T.Rawo, Pediatr Dypl 2015; 29(4)
 4. „Postural defects in children with cystic fibrosis – preliminary report.” Rawo T, Tramś M, Michalski P, Sands D. Dev Period Med. 2015 Jan-Mar;19(1):114-9.
 5. „Dziecko z urazem wielomiejscowym” T.Rawo, Pediatr Dypl 2014; 18(4) 59-70
czytaj więcej

 1. „Place of bisphosphonates in the primary  and secondary prophylaxis of osteoporotic fractures: the role of parenteral therapy–proposal to modify the standards of treatment” Deszczyński J, Rawo T, Petelewicz T.  Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2011 Jul-Aug;76(4):225-31
 2. „Effect of human meniscus storage conditions on the number of isolated cells (preliminary report) [Wpływ warunków przechwowywania ludzkiej łąkotki na liczbę wyizolowanych komórek (doniesienie wstępne)” Konrad Słynarski, Jarosław Deszczyński, Rafał Kuźniewski, Tomasz Drewa, Romana Joachimiak, Tomasz Rawo, Anna Kaźnica Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2009; 5(1) 24–28
 3. „The influence of waiting time on clinical outcomes of hip arthroplasty [Wpływ czasu oczekiwania na zabieg na efekt kliniczny całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego]” Tomasz Rawo, Jarosław Deszczyński, Tomasz Mitek, Artur Stolarczyk, Michał Karliński, Łukasz Nagraba Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2008; 4(2) 5–11
 4. „Patient’s age compared with the number of isolated chondrocytes [Wiek pacjenta w porównaniu do liczby wyizolowanych chondrocytów” Łukasz Nagraba, Jarosław Deszczyński, Konrad Słynarski, Rafał Kuźniewski, Tomasz Drewa, Romana Joachimiak, Tomasz Rawo, Anna Kaźnica Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2008; 4(2) 12–16
 5. „Assessment of patients’ quality of life after total knee replacement with cemented endoprosthesis [Ocena jakości życia pacjentów po wszczepieniu całkowitej cementowej endoprotezy stawu kolanowego.]” Paweł Kołodziejski, Jarosław Deszczyński, Artur Stolarczyk, Tomasz Rawo, Łukasz Nagraba Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2007; 3(2) 12–17
 6. „New trends in tissue engineering [Nowe trendy w inżynierii tkankowej]” Anna Kaźnica, Romana Joachimiak, Tomasz Drewa, Tomasz Rawo, Jarosław Deszczyński  Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2007; 3(3) 11–16
 7. „Autologous Chondrocyte Transplantation vs. Transplantation of Chondrocytes seeded on Hyaluronian (Hyalograft ®C) [Przeszczepianie autologicznych chondrocytów versus przeszczepianie chondrocytów na matrycach kwasu hialuronowego (Hyalograft®C) w leczeniu ubytków powierzchni stawowych]” Paweł Kołodziejski, Tomasz Rawo, Jarosław Deszczyński Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2007; 3(1) 5–12
 8. „Kultury komórkowe w inżynierii tkankowej” A. Kaźnica, T.Rawo, K. Słynarski, J.Deszczyński Artroskopia i Chirurgia Stawów, vol 2,  nr 4, 2006
 9. „Artroskopia stawu biodrowego” – T.Rawo, K.Słynarski, J.Karpiński, J.Deszczyński, Artroskopia i Chirurgia Stawów, vol 2, nr 3, 2006
 10. „Cell Cultures for Tissue Engineering” A.Kaźnica, T.Rawo – wystąpienie na II Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej „Inżynieria Tkankowa w Ortopedii” (2006)
 11. „Zastosowanie biomateriałów w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej” – T.Rawo, K.Słynarski, J.Deszczyński, Artroskopia i Chirurgia Stawów, vol. 1, nr 1, 2005
 12. „Przeszczepianie Chondrocytów” – K.Słynarski, T.Rawo, J.Desczyński, Artroskopia i Chirurgia Stawów vol.1, nr 1, 2005

 

WYSTĄPIENIA, PLAKATY

 1. „Mocowanie rzepkowe w rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL) z wykorzystaniem ścięgna mięśnia smukłego.” Tomasz Rawo,  Marek Tramś, Agnieszka Miśkiewicz, Karol Gawelowicz, Jacek Kąpiński, , Ewa Tramś, Andrzej Czop – wystąpienie na XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego”. Poznań: 19-21.05.2016
 2. „Niepowodzenie leczenia ubytku chrzęstno-kostnego rzepki po złamaniu chrzęstno-kostnym z wykorzystaniem membrany kolagenowo-hydroksyapatytowej, opis, przypadku.” Tomasz Rawo,  Marek Tramś, Karol Gawelowicz, Agnieszka Miśkiewicz, Jacek Kąpiński, , Ewa Tramś, Andrzej Czop – plakat na XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego”. Poznań: 19-21.05.2016
 3. „Leczenie rozległego uszkodzenia chrzęstno-kostnego rzepki z wykorzystaniem fosforanu mikroporowego i chrząstki pacjenta, opis, przypadku”. Tomasz Rawo,  Marek Tramś, Karol Gawelowicz, Jacek Kąpiński, Agnieszka Miśkiewicz, Ewa Tramś, Andrzej Czop – plakat na XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego”. Poznań: 19-21.05.2016
 4. „Leczenie złamań trzonu kości udowej z wykorzystaniem gwoździ śródszpikowych blokowanych.Jacek Kąpiński, Jacek Kucharski, Tomasz Rawo, Karol Gawelowicz, Agnieszka Miśkiewicz, Marek Tramś, Andrzej Czop – wystąpienie na XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego”. Poznań: 19-21.05.2016
 5. „Flexible flatfoot or Congenital Vertical Talus” – prezentacja przypadku na EPOS-EFORT BAT Instructional Course Trilogy Basic Course I, Wiedeń 16-18.03.2016
 6. „Ocena wyników po artroskopowym szyciu wtórnego uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej (MM) met.all-inside.” Marek Tramś, Tomasz Rawo, Ewa Tramś, Andrzej Czop – wystąpienie na XV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięciej, Zakopane (2015)
 7. „Przemieszczone złamanie bliższego końca kości promieniowej u dzieci i młodzieży.” Tomasz Rawo, Jacek Kucharski, Marek Tramś, Maciej Ozonek, Andrzej Ziółkowski, Andrzej Czop – wystąpienie na XV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięciej, Zakopane (2015)
 8. „Porównanie znieczulenia ogólnego z łączonym znieczuleniem ogólnym z blokadą nerwów obwodowych 3 na 3 w artroskopiach stawu kolanowego u młodzieży – ocena wstępna.” Piotr Niemczyk, Zofia Giżejowska, Tomasz Rawo, Marek Tramś – wystąpienie na XV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięciej, Zakopane (2015)
 9. „Wyniki leczenia stopy końsko-szpotawej wrodzonej sposobem Ponsetiego” Andrzej Czop, Tomasz Rawo, Mariusz Chomicki,  Maciej Ozonek, Andrzej Ziółkowski,- wystąpienie na XV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięciej, Zakopane (2015)
 10. „Wady postawy, a funkcja płuc – analiza przypadku klinicznego skoliozy”, Konferencja Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, Ossa (2015)
 11. „Wady postawy u dzieci z rozpoznaniem mukowiscydozy”, Konferencja Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, Gdynia (2014)
 12. „Czy tenotomia ścięgna Achillesa w metodzie Ponsetiego wymaga znieczulenia ogólnego i pobytu w Oddziale?” M. Chomicki ,Andrzej Czop, T. Rawo, A. Ziółkowski, – wystąpienie na XIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięciej, Lublin (2014)
 13. „Comparsion between knee arthroscopy and ultrasonography in adolescents”, omasz Rawo, Marek Tramś , Mariusz Chomicki, Andrzej Czop, E-poster na EPOS 33′ Annual Meeting, Brugia (2014)
 14. „Arthrogyposis” – Prezentacja przypadku na 2’nd BAT EPOS-EFORT Instructional Course on Paediatrics, Wiedeń (2013)
 15. „Pourazowa martwica jałowa głowy kości udowej po zwichnięciu stawu biodrowego u nastolatki, leczenie z zastosowaniem techniki artroskopowej oraz komórek wielopotencajlnych szpiku kostnego.  Opis przypadku” Tomasz Rawo, Marek Tramś, Mariusz Chomicki, Jacek Kucharski, Andrzej Czop – wystąpienie na Sympozjum Małoinwazyjna i Artroskopowa Chirurgia Biodra Białowieża (2013)
 16. „Artroskopia u dzieci i młodzieży” Tomasz Rawo, Marek Tramś , Mariusz Chomicki, Andrzej Czop – posiedzenie  naukowe Oddziału Warszawskiego PTOiT, Warszawa (2013)
 17. „Wyniki leczenia stopy końsko-szpotawej wrodzonej metodą Ponsetiego” Andrzej Czop, Mariusz Chomicki,  Andrzej Ziółkowski, Tomasz Rawo – posiedzenie  naukowe Oddziału Warszawskiego PTOiT, Warszawa (2013)
 18. „Porównanie wyników ultrasonografii stawu kolanowego z wynikami artroskopii u dzieci i młodzieży” Tomasz Rawo, Marek Tramś , Mariusz Chomicki, Andrzej Czop – posiedzenie  naukowe Oddziału Warszawskiego PTOiT, Warszawa (2013)
 19. „Zastosowanie artroskopii u dzieci i młodzieży”T.Rawo, M.Tramś, M.Chomicki – posiedzenie naukowe Szpitala Dziecięcego im. prof.Bogdanowicza, Warszawa (2013)
 20. „Leczenie wrodzonej stopy końsko-szpotawej sposobem Ponsetiego” Andrzej Czop, M. Chomicki, A. Ziółkowski, T. Rawo – posiedzenie naukowe Szpitala Dziecięcego im. prof.Bogdanowicza, Warszawa (2013)
 21. „Porównanie wyników ultrasonografii stawu kolanowego z wynikami artroskopii u dzieci i młodzieży w materiale Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Dziecięcego im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie”. Rawo Tomasz, Tramś Marek, Chomicki Mariusz, Czop Andrzej – wystąpienie na XXIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiT, Ustroń (2013)
 22. „Fracture of trapezium” – Prezentacja przypadku na 2’nd BAT EPOS-EFORT Instructional Course on Pediatrics and Trauma, Wiedeń (2013)
 23. Deszczyński J.  – plakat, IV Środkowo-Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków (2011)
 24. „Place of bisphosphonates in the primary  and secondary prophylaxis of osteoporotic fractures: the role of parenteral therapy–proposal to modify the standards of treatment” Deszczyński J, Rawo T, Petelewicz T.  Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2011 Jul-Aug;76(4):225-31
 25. „Leczenie dożylne ibandronianem – rok doświadczeń Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji” – P Czuchaj, J Deszczyński , T Rawo wystąpienie na Konferencji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej, abstract – Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2009; 5(3-4) 36–37
 26. „Osteoporoza – udręka ortopedy” T Rawo, J Deszczyński , P Czuchaj wystąpienie na Konferencji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej, abstract -Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2009; 5(3-4) 36–36
 27. „Złamania wieku podeszłego jako narastający problem XXI wieku” T Rawo, J Deszczyński , P Czuchaj – wystąpienie na Konferencji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej, abstract -Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2009; 5(3-4) 35–36
 28. „Zasady profilaktyki przeciwzakrzepowej w ortopedii i traumatologii” T.Rawo – posiedzenie kliniczne Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie (2005)”

 

DZIAŁALNOŚĆ POZAZAWODOWA

 1. 2012 – 2015 Stowarzyszenie „Na Całe Życie”, organizacja pracy śródrocznej oraz wypoczynku dzieci z Domów Dziecka
 2. 1993 – 2000  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR)  – 23 WDH „Pomarańczarnia” stopnie: przewodnik, harcerz orli; Pełnione funkcje: 1998-2000 Drużynowy 23 WDW „Binduga”, 1997-1998 Sekretarz Warszawskiego Hufca Harcerzy „Centrum”

HOBBY

Turystyka górska (zdobyta mała srebrna odznaka GOT),

Żeglarstwo (patent żeglarza jachtowego od 1994)

Turystyka rowerowa, Pływanie, Kolejnictwo

GALERIA ZDJĘĆ

PODOBNI SPECJALIŚCI

NASI PARTNERZY