lek. Sławomir Stawski

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Sławomir Stawski
Specjalizuję się w chirurgii ręki i stopy oraz zabiegach artroskopowych, głównie stawu kolanowego. Obecnie kieruję zespołem prowadzącym badania kliniczne innowacyjnego leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego

Informacje o konsultacjach lekarskich

Języki

Języki: niemiecki, rosyjski

Współpracujemy z ubezpieczycielami zagranicznymi. Sprawdź, czy akceptujemy Twoje ubezpieczenie.

O mnie

Wykształcenie

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Doświadczenie zawodowe

  • 2017-2019 Prywatna Praktyka Lekarska, prowadzenie badań klinicznych.
  • 1998-2017 Oddział Ortopedii Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.
  • 1997-1998 Oddział Ortopedii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.
  • 1985-1997 Oddział Ortopedii Szpitala Specjalistycznego Gdańsk-Zaspa.

Działalność naukowa

Wystąpienia naukowe

Konferencje FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) Goteborg, Antwerpia, Oslo.

Kursy i szkolenia

Kursy kadawerowe w Polsce i za granicą, głównie w Niemczech.

Członkostwo w organizacjach

  • Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
  • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki