The treatment of the medial meniscus in KSSTA Journal

29 dec 2014

In the latest January issue of the prestigious magazine KSSTA Journal (Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy), an article by Robert Śmigielski, Roland Becker, Urszula Zdanowicz and Bogdan Ciszek was published, entitled: ““Medial meniscus anatomy – from basic science to treatment”.

KSSTA Journal is an international highly specialized magazine focusing on issues related to the treatment of knee arthroscopy and sports traumatology. Despite such a narrow specialization, this journal has a 2.837 Impact Factor (2013), and takes the 9th place among all 67 of the world’s indexed orthopedic journals.

Praca ta jest kolejnym owocem prac naukowych prowadzonych w Carolina Medical Center przy nieocenionej pomocy Centrum Edukacji Medycznej CEMED.

KSSTA Journal to międzynarodowe, wysokospecjalistyczne czasopismo skupiające się na tematyce związanej z leczeniem stawu kolanowego, traumatologią sportową i artroskopią. Mimo tak wąskiej specjalizacji czasopismo to – indeksowane zarówno w PubMed/Medline jak i Science Citation Index/Journal Citation Report – posiada Impact Factor 2,837 (2013) i jest na 9 miejscu wśród wszystkich 67-miu indeksowanych na świecie czasopism ortopedycznych.

The article is available here.