DR N. MED.
LECH KARWICKI

Moja specjalizacja

Specjalizuję się w problematyce związanej z nowotworami narządu ruchu oraz leczeniem przerzutów nowotworowych do kości, której poświęciłem swój doktorat pt. „Ocena sposobu postępowania w leczeniu przerzutów nowotworowych do kości”, obroniony pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Syndera – Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Na przestrzeni ponad trzydziestoletniej pracy zawodowej ściśle współpracowałem z wiodącymi ośrodkami ortopedii onkologicznej w Polsce, klinicznymi centrami onkologii i patologii nowotworów, wykonując m. in.:
– rozległe resekcje nowotworów miednicy i tkanek miękkich,
– modularne poresekcyjne endoprotezoplastyki stawów kolanowych, biodrowych i barku, z użyciem nowoczesnych implantów i endoprotez m. in. jedną z pierwszych endoprotezoplastyk w Polsce z wykorzystaniem protezy pokrytej srebrem (Silver-coated endoprothesis).

UMÓW WIZYTĘ

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Sekcji Ortopedii Onkologicznej.
  Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 1. 1984- 1988     Szpital Rejonowy im. Świętego Łukasza w Końskich                         Oddział Ortopedyczno- Urazowy: Asystent
 2. 1988- 2005    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
  Oddział Ortopedyczno- Urazowy: Starszy Asystent Pododdział Ortopedii Onkologicznej: Kierownik
 3. 2005- 2007     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu Oddział Ortopedii Onkologicznej: p.o. Ordynatora
 4. 2007- 2009    Centrum Medyczne Damiana w Warszawie
 5. 2009- 2010     Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach
  Oddział Ortopedyczno- Urazowy i Ortopedii Onkologicznej: Ordynator
 6. 2010- 2011     Szpital Zakonu Bonifratrów im. Świętego Jana Bożego w Łodzi
  koordynator utworzenia Oddziału Ortopedii
 7. od 2012    Grupa BUPA, Carolina Medical Center

WYKSZTAŁCENIE

 • 1978- 1984          Akademia Medyczna w Lublinie
 • 1987- 1989          Pierwszy stopień specjalizacji: Ortopedia i Traumatologia Narządów Ruchu
 • 1989- 1995          Drugi stopień specjalizacji: Ortopedia i Traumatologia Narządów Ruchu
 • 1997- 2001          Doktorat: „Ocena sposobu postępowania w leczeniu przerzutów nowotworowych do kości”

JĘZYKI OBCE

Angielski

Rosyjski

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Konferencje i wykłady kongresowe

 1. Karwicki Lech: „Nowotwory narządu ruchu epidemiologia, diagnostyka, leczenie operacyjne”, Konferencja Bayer- Schering: „ Problematyka zastosowania bisfosfonianów w leczeniu przerzutów do kości”, Konin 17.01.2011
 2. Karwicki Lech: „Nowotwory narządu ruchu- epidemiologia, diagnostyka, leczenie operacyjne”, VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 05.11.2011
 3. Karwicki Lech: „Endoprotezoplastyka modularna w rekonstrukcji ubytków poresekcyjnych u chorych z nowotworami narządu ruchu”, VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 05.11.2011
czytaj więcej

 1. Karwicki Lech, Bieniek Grzegorz, Galanciak Krystian: „Problematyka złamań odcinka dalszego kości ramiennej; zastosowanie płytek LCP DHP ”, VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 06.11.2011
 2. Karwicki Lech, Dominiak Jarosław, Galanciak Krystian: „Wieloodłamowe wysokoenergetyczne złamania odcinka dalszego kości podudzia. Leczenie operacyjne, opis wybranych przypadków.” VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 06.11.2011
 3. Karwicki Lech, Galanciak Krystian, Dominiak Jarosław: „Zastosowanie systemu Targon FN w leczeniu operacyjnym złamań szyjki kości udowej.” VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 06.11.2011
 4. Karwicki Lech: „ Zastosowanie endoprotez modularnych w rekonstrukcji ubytków poresekcyjnych u chorych z nowotworami narządu ruchu”. IX Sympozjum Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD w W-wie ; „ Kompleksowa terapia przeciwnowotworowa – wspólne działanie, jeden cel”, Jadwisin 8-10.11.2006r
 5. Karwicki Lech, Dagmara Bogusz: „Leczenie usprawniające pacjentów po zabiegach endoprotezoplastyki resekcyjnej odcinka bliższego kości udowej w przebiegu nowotworów narządu ruchu”. Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział w Łodzi, 22.04.2006 r.
 6. Karwicki Lech, Dagmara Bogusz: „Nowotwory narządu ruchu, epidemiologia, diagnostyka, leczenie operacyjne”. Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział w Łodzi, 22.04.2006 r.
 7. Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Panasiuk Michał : „Modularna endoproteza poresekcyjna w leczeniu mięsaków narządu ruchu – prezentacja przypadków”. Zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTOiTr. 24.01.2004 r.
 8. Karwicki Lech, Kmieciak Marek : „Rola wczesnego zaopatrzenia chirurgicznego w leczeniu guzów kości”. Wykład w ramach posiedzenia naukowego Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. 19.02.2003 r.
 9. Gaździk Tadeusz, Karwicki Lech, Synder Marek : „Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w chirurgii urazowej i ortopedii”. Konferencja naukowa Zarządu Łódzkiego PTOiTr. 18.01.2003 r.
 10. Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Kopka Maciej: „ Operacyjne leczenie przerzutów nowotworowych do kości długich w materiale Oddziału – doświadczenia własne”. Konferencja Naukowa: „ Leczenie przerzutów nowotworów do kości”. Lublin 2003 r.
 11. Karwicki Lech, Kmieciak Marek: „ Przerzuty nowotworowe do kości – możliwości współczesnej ortopedii onkologicznej”. Konferencja nt. „ Postępy w leczeniu onkohematologicznym”. Dobieszków k /Łodzi. 2002 r.
 12. Karwicki Lech, Kmieciak Marek: „ Zastosowanie megaprotez w leczeniu nowotworów kości”. II Sympozjum Inżynierii Ortopedycznej i Protetycznej w Białymstoku, 1999 r.
 13. Karwicki Lech: „ Endoprotezoplastyka w leczeniu nowotworów kości”. Posiedzenie naukowe PTOiTr. 1999 r.
 14. Karwicki Lech, Panasiuk Michał: “Ocena wyników leczenia pierwotnych guzów kości i mięsaków tkanek miękkich w materiale Oddziału Ortopedycznego W.Sz.S. im. Kopernika. Sesja plakatowa.
 15. Karwicki Lech: „Guzy pochodzenia chrzęstnego w materiale Oddziału Ortopedycznego Szpitala im. Kopernika; epidemiologia, diagnostyka, i leczenie”. Posiedzenie naukowe PTOiTr., 1998 r.
 16. Karwicki Lech, Kmieciak Marek: „Rola ortopedy w kompleksowym leczeniu nowotworów kości”. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, marzec 1997 r.
 17. Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Słomczykowski Michał: „Postępowanie w przerzutowych guzach kości w warunkach miejskiego Oddziału Ortopedyczno-Urazowego” XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin, 1996 r.
 18. Kmieciak Marek, Karwicki Lech: „Guz olbrzymiokomórkowy kości miednicy. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Demonstracja przypadku”. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego PTOiTr. 1995 r.
 19. Kmieciak Marek, Karwicki Lech: „Chłoniak złośliwy kości udowej”. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego PTOiTr. 1994 r.
 20. Karwicki Lech: „Złamania typu Galleazzi– wyniki leczenia operacyjnego”. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego PTOiTr. 1989 r.
 21. Karwicki Lech, Jakubowski Krzysztof: „Wyniki leczenia operacyjnego pronacyjno-rotacyjnych złamań kostek goleni”, w materiale Oddziału. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. 1988 r.

Publikacje

 1. Karwicki Lech, Kubiak Marcin: „Quiz onkologiczny, przypadek ze znakiem zapytania”. Scheringówka specjalistyczna, nr 12, 2004.
 2. Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Panasiuk Michał: „ Modularna endoprotezoplastyka poresekcyjna w leczeniu mięsaków narządu ruchu okolicy kolana i barku”. Acta Clinica et Morphologica, nr 3, wrze. 2004, tom 7, str. 19-23.
 3. Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Kopka Maciej: „ Operacyjne leczenie przerzutów nowotworowych do kości długich w materiale Oddziału”. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, vol. 5, nr 3, 2003, str. 362-363.
 4. Karwicki Lech, Panasiuk Michał: „Ocena wyników leczenia pierwotnych guzów kości i mięsaków tkanek miękkich w materiale Oddziału Ortopedycznego W.Sz.S. im. Kopernika w Łodzi”. Sesja plakatowa XXXII Zjazdu PTOiTr. W Łodzi.
 5. Narębski Wojciech, Karwicki Lech, Bandurka Wojciech: „Analiza wyników leczenia złamań krętarzowych metodą Endera z uwzględnieniem powikłao śród i pooperacyjnych”. Acta Clinica et Morphologica, rok III, tom III, nr 1(8), marzec 2000, str. 31-35.
 6. Karwicki Lech, Narębski Wojciech, Panasiuk Michał: „Zastosowanie zespoleń śródszpikowych w operacyjnym leczeniu przerzutów nowotworowych do kości”. Acta Clinica et Morphologica, rok III, tom III, nr 1(8), marzec 2000, str. 31-35
 7. Karwicki Lech, Kmieciak Marek: „Zastosowanie megaprotez w leczeniu nowotworów kości”. Białystok, Inżynieria Ortopedyczna i Protetyczna – IOP 99, str. 149-152.
 8. Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Słomczykowski Michał: „Postępowanie w przerzutowych guzach kości w warunkach miejskiego Oddziału Ortopedyczno- Urazowego”. Chirurgia Narządu Ruchu Ortopedia Polska. 1996; 61: Suplement I, str. 293-297.
 9. Kmieciak Marek, Karwicki Lech: „Guz olbrzymiokomórkowy kości miednicy. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Demonstracja przypadku”. Kwartalnik Ortopedyczny. Rok 1995, nr 1, str. 69 – 74.
 10. Kmieciak Marek, Karwicki Lech: „Chłoniak złośliwy kości udowej”. Kwartalnik Ortopedyczny. Rok 1994, nr 3, str. 101 -105.

KURSY I SZKOLENIA

  1. Instytut Matki i Dziecka, Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego.”
  2. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Dni Ortopedyczne  Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
  3. Klinika Ortopedyczna i Zakłądu Usprawniania Leczniczego CSK MSW w Warszawie, Redakcja czasopisma „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” Cykliczne Sympozjum Naukowe
czytaj więcej

 

HOBBY

narciarstwo

PODOBNI SPECJALIŚCI

NASI PARTNERZY