Centum DiagnostyczneTomografia komputerowa
UMÓW WIZYTĘ

CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK)

Tomografia komputerowa (TK) spiralna to metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie do uzyskania obrazów wnętrza ciała pacjenta. Dlatego też wykonuje się ją wyłącznie u pacjentów posiadających skierowanie. U dzieci ogranicza się ją do niezbędnego minimum. W Carolina Medical Center w Warszawie korzystamy z aparatu Philips Brilliance CT 40.

Tomograf Komputerowy w Carolina Medical Center (Warszawa) wykorzystywany jest w przypadku:

 • Pacjentów po złamaniach śródstawowych przed planowanym zabiegiem operacyjnym,
 • oceny powikłań pooperacyjnych (np. ocena zaburzeń zrostu kości),
 • oceny stawu rzepkowo-udowego,
 • oceny rotacji kończyn/kości,
 • dokładnej oceny struktury kostnej – zapalenia, guzy,
 • oceny struktur śródstawowych po podaniu odstawowym środka kontrastowego – Artro-TK,
 • Pacjentów z przeciwwskazaniami do badania RM (np. Pacjenci z wszczepami metalowymi, rozrusznikiem serca itp.).

Badania przekazywane są Pacjentowi na płycie CD/DVD bezpośrednio po badaniu.

Badanie wykorzystuje promieniowanie jonizujące i nie może być  powtarzane dowolną ilość razy. Ważne jest więc przestrzeganie zaleceń personelu pracowni przed badaniem i w trakcie jego trwania.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA- INFORMACJE PRAKTYCZNE

Przygotowanie do tomografii komputerowej:

 • pacjent powinien mieć ze sobą wyniki wszystkich poprzedzających badań (w szczególności wcześniej wykonanych tomografii),
 • w przypadku badań z kontrastem na badanie należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin),
 • podczas badania należy mieć na sobie luźne ubranie, pozbawione metalowych elementów. Pacjent może być poproszony o zdjęcie rzeczy mogących mieć negatywny wpływ na jakość otrzymanych obrazów,
 • badanie można wykonywać w każdym momencie cyklu miesiączkowego, ale zaleca się wykonywanie badania do 10 dnia cyklu (dla uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, nierozpoznanej ciąży),
 • w trakcie badania lekarz może podjąć decyzję o konieczności podania dożylnego środka kontrastowego, dlatego zaleca się posiadanie przez Pacjenta aktualnego wyniku poziomu kreatyniny (eGFR) we krwi.

Badanie – tomografia komputerowa
Przed badaniem TK należy zgłosić:

 • alergie i reakcje uczuleniowe, m.in. na środki kontrastowe,
 • skłonność do krwawień,
 • ciążę lub podejrzenie ciąży,
 • klaustrofobię.

Po badaniu tomografii komputerowej:

 • w celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów (około 2,5 litra wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w ciągu następnych 24 godzin).

Pacjent zobowiązany jest do zgłaszania zawrotów głowy, nudności, metalicznego smaku w ustach i kołatania serca.

Przeciwwskazania do tomografii:

 • ciąża.

Pliki do pobrania:

NASI PARTNERZY