Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa (TK) to metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie do uzyskania przekrojowych obrazów wnętrza ciała.

Głównymi elementami tomografu komputerowego są lampa rentgenowska i detektory, zawieszone po przeciwnych stronach okrągłej obręczy. Lampa rentgenowska generuje promieniowanie, które przechodzi przez ciało leżącego wewnątrz tomografu pacjenta i jest odbierane przez detektory. Przenikająca przez ciało wiązka promieni rentgenowskich jest w różnym stopniu pochłaniana przez tkanki w ciele człowieka. Detektory są w stanie zmierzyć poziom pochłaniania promieni rentgenowskich i na tej podstawie tworzony jest obrazowy przekrój ciała. Kości, najsilniej pochłaniające promieniowanie, widoczne będą w kolorze białym, a inne tkanki w różnych odcieniach szarości.

Tomografię komputerową charakteryzuje wysoka rozdzielczość przestrzenna. Możliwe jest uzyskanie dwu- i trójwymiarowych obrazów badanych struktur.

Wskazania do wykonania tomografii komputerowej w zakładzie Diagnostyki Obrazowej Carolina Medical Center

Tomografia komputerowa wykorzystywana jest do diagnozy skomplikowanych, niełatwych do wykrycia w badaniu RTG uszkodzeń kostnych, tj.

 • zobrazowania i dokładnej oceny złożonych złamań przed planowanym zabiegiem operacyjnym,
 • oceny powikłań pooperacyjnych (np. ocena zaburzeń zrostu kości, zmian zapalnych, destabilizacji zespolenia),
 • oceny dokonanych zespoleń kostnych,
 • oceny prawidłowości ustawienia struktur kostnych,
 • ocena zniekształceń kostnych nabytych lub wrodzonych,
 • oceny zwapnień pozastawowych,
 • oceny rotacji kończyn/kości,
 • ocena zmian struktury kostnej – zapalenia, guzy,
 • oceny struktur śródstawowych po podaniu dostawowym środka kontrastowego – Artrografia-TK,

Badaniu TK poddawani są również pacjenci z przeciwwskazaniami do badania rezonansem magnetycznym (np. pacjenci z wszczepami metalowymi, rozrusznikiem serca itp.).

Przeprowadzamy również badanie artrografii tomografii komputerowej.

Artrografia jest badaniem wykonywanym w radiologii układu mięśniowo-szkieletowego polegającym na podaniu w iniekcji dostawowej 10-20 ml środka kontrastowego. Nakłucie stawu wykonuje się bezpośrednio przed tomografią, w naszej pracowni pod kontrola obrazu USG. Dochodzi do rozdęcia stawu, co sprzyja lepszemu obrazowaniu badanego obszaru – ponieważ kontrast wpływa w uszkodzenia/szczeliny chrząstki, ścięgien, obrąbka. Po badaniu jama stawu wraca do pierwotnej wielkości.

Artrografia stosowana jest w ocenie obrąbka stawu ramiennego, obrąbka stawu biodrowego, częściowych uszkodzeń ścięgien i więzadeł, uszkodzeń więzadeł ręki, pooperacyjnych uszkodzeń ścięgien i łąkotek, planowania operacyjnego.

Badanie to wykonuje się tylko u pacjentów po 18. roku życia.

Przygotowanie do tomografii komputerowej

Badanie tomografii komputerowej jest bezbolesne, ale wymaga przebywania w bezruchu dość krótki czas (do 10-15 minut). Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Przed przystąpieniem do badania poinformuj o:

 • alergiach i reakcjach uczuleniowych, m.in. na środki kontrastowe,
 • skłonności do krwawień,
 • ciąży lub podejrzeniu ciąży,
 • klaustrofobii,
 • przyjmowanych lekach – lekarz, który skieruje Cię na tomografię, zdecyduje, czy można je brać przed badaniem i po nim.
 • obecności w ciele elementów obcych

Wymagana dokumentacja medyczna:

Aby przystąpić do badania TK wymagane jest skierowanie lekarskie. Jeżeli w czasie badania podany będzie dożylnie lub dostawowo środek kontrastowy należy przedstawić aktualny wynik poziomu kreatyniny (eGFR) we krwi – okres ważności badania wynosi 1 miesiąc. Jeśli wcześniej miałeś już wykonaną tomografię komputerową lub inne badania diagnostyczne (RTG, TK, RM) badanego obszaru anatomicznego, prosimy o przyniesienie ze sobą poprzednich wyników (opis + płyty). Pamiętaj też o zabraniu dowodu osobistego!

Ubiór

Na czas badania zostaniesz poproszony o pozostawienie ubrania w przebieralni. Nie zdejmuje się tylko bielizny, o ile nie posiada ona elementów metalowych (np. fiszbiny w biustonoszu). Otrzymasz od nas jednorazową koszulkę z fizeliny oraz ochraniacze na stopy.

Pamiętaj, by usunąć wszystkie przedmioty metalowe: biżuterię, okulary, aparat słuchowy zewnętrzny – jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania.

Spożywanie napojów /pokarmów

W przypadku badań z kontrastem na badanie należy zgłosić się na czczo – co najmniej 6 godzin przed badaniem nie należy spożywać pokarmów. Po zakończeniu badania można już jeść. Po badaniu w celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów (około 2,5 litra wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w ciągu następnych 24 godzin).

Przeciwwskazania do badania TK:

W tomografii komputerowej wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie w celu uzyskania obrazów przekroju ciała. Dawki promieniowania w trakcie badania TK mogą być nawet 500 razy większe niż podczas wykonania zwykłego zdjęcia RTG. Dlatego nie może być ono stosowane często i w zbyt krótkich odstępach czasowych. U dzieci wykonywanie tomografii ogranicza się do niezbędnego minimum.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest ciąża – duża dawka promieniowania rentgenowskiego mogłaby być szkodliwa dla płodu. Badanie można wykonywać w każdym momencie cyklu miesiączkowego, jednak zaleca się wykonywanie badania do 10 dnia cyklu dla uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, nierozpoznanej ciąży.

Badanie tomografii komputerowej wymaga skierowania
Chcesz umówić się na badanie? Zadzwoń!

Przeciwwskazania do podania jodowego środka kontrastowego:

Jodowe środki kontrastowe najczęściej podawane są w badaniu tomografii komputerowej dożylnie, ale mogą być też podawane innymi drogami np. dostawowo. Środki te powodują wzmocnienie kontrastowości obrazu dzięki zróżnicowanemu wchłanianiu ich  przez różne tkanki.

Do przeciwskazania bezwzględnego podania środka kontrastowego należy udokumentowana, ciężka nadwrażliwość na jodowy środek kontrastowy, niewydolność nerek, jawna nadczynność tarczycy.

Jak przebiega badanie tomografii komputerowej?

Przed badaniem otrzymasz ankietę do wypełnienia, w której zostaniesz poproszony nie tylko o dane osobowe, ale również informacje na temat Twojego stanu zdrowia. Wypełnienie tej dokumentacji zajmie Ci około 10 minut dlatego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do kliniki.

Tomografia komputerowa jest badaniem bezbolesnym i krótkotrwałym. W zależności od badanego narządu trwa od kilku sekund do paru minut.

Jeżeli do badania podany zostanie dożylnie środek kontrastowy, konieczne jest wkłucie do żyły i założenie wenflonu. Czasami po podaniu środka kontrastowego pacjent może odczuwać przejściowe uczucie ciepła lub parcia na pęcherz, ewentualnie mogą towarzyszyć temu niewielkie mdłości. Objawy niepożądane występują rzadko i są zwykle krótkotrwałe.

Personel medyczny poprosi Cię o położenie się na specjalnym ruchomym stole, który w trakcie badania wsunięty zostanie do wnętrza aparatu. W zależności od rodzaju badania, zostaniesz poproszony o położenie się na brzuchu, plecach albo boku. Lampa rentgenowska będzie obracać się wokół Ciebie i rejestrować obrazy.

Podczas badania powinieneś pozostać w pozycji nieruchomej, ponieważ ruchy mogą spowodować zamazanie obrazu. Możliwe, że zostaniesz poproszony o wstrzymanie oddechu na kilka chwil.

Po wykonaniu skanowania ciała w wybranym zakresie, platforma wyjedzie z tomografu i tym samym badanie zostanie zakończone.

Kolejnym etapem jest analiza wykonanego badania przez lekarza, obróbka cyfrowa otrzymanych obrazów, a następnie przygotowanie opisu oraz dokumentacji z badania.

Wyniki badania TK

Zdjęcia z badania tomografii komputerowej możesz otrzymać po 30 minutach od zakończenia badania na płycie CD/DVD – zgłoś się po odbiór płyty na recepcję Ostrego Dyżuru, na parterze. Opis badania można odebrać po upływie 6 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia SMS.

 • Odbiór osobisty opisu odbywa się na 2 piętrze w Dziale Dokumentacji Medycznej, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 08:00-19:00 oraz w piątki od 08:00-18:00.
 • Odbiór mailowy lub pocztą opisu (ew. zdjęć) należy zgłosić pracownikowi dowolnej recepcji w trakcie rejestracji badania lub po jego zakończeniu. Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie po zrealizowaniu badania.