Centum DiagnostyczneTomografia komputerowa
UMÓW WIZYTĘ
rezonans_67

CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK)

Tomografia komputerowa (TK) spiralna to metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie do uzyskania obrazów wnętrza ciała pacjenta. Dlatego też wykonuje się ją wyłącznie u pacjentów posiadających skierowanie. U dzieci ogranicza się ją do niezbędnego minimum. W Carolina Medical Center korzystamy z aparatu Philips Brilliance CT 40.

Tomograf Komputerowy w Carolina Medical Center wykorzystywany jest w przypadku:

 • Pacjentów po złamaniach śródstawowych przed planowanym zabiegiem operacyjnym,
 • oceny powikłań pooperacyjnych (np. ocena zaburzeń zrostu kości),
 • oceny stawu rzepkowo-udowego,
 • oceny rotacji kończyn/kości,
 • dokładnej oceny struktury kostnej – zapalenia, guzy,
 • oceny struktur śródstawowych po podaniu odstawowym środka kontrastowego – Artro-TK,
 • Pacjentów z przeciwwskazaniami do badania RM (np. Pacjenci z wszczepami metalowymi, rozrusznikiem serca itp.).

Badania przekazywane są Pacjentowi na płycie CD/DVD bezpośrednio po badaniu.

Badanie wykorzystuje promieniowanie jonizujące i nie może być  powtarzane dowolną ilość razy. Ważne jest więc przestrzeganie zaleceń personelu pracowni przed badaniem i w trakcie jego trwania.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Przygotowanie:

 • pacjent powinien mieć ze sobą wyniki wszystkich poprzedzających badań (w szczególności wcześniej wykonanych tomografii),
 • w przypadku badań z kontrastem na badanie należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin),
 • podczas badania należy mieć na sobie luźne ubranie, pozbawione metalowych elementów. Pacjent może być poproszony o zdjęcie rzeczy mogących mieć negatywny wpływ na jakość otrzymanych obrazów,
 • badanie można wykonywać w każdym momencie cyklu miesiączkowego, ale zaleca się wykonywanie badania do 10 dnia cyklu (dla uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, nierozpoznanej ciąży),
 • w trakcie badania lekarz może podjąć decyzję o konieczności podania dożylnego środka kontrastowego, dlatego zaleca się posiadanie przez Pacjenta aktualnego wyniku poziomu kreatyniny (eGFR) we krwi.

Badanie
Przed badaniem należy zgłosić:

 • alergie i reakcje uczuleniowe, m.in. na środki kontrastowe,
 • skłonność do krwawień,
 • ciążę lub podejrzenie ciąży,
 • klaustrofobię.

Po badaniu:

 • w celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów (około 2,5 litra wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w ciągu następnych 24 godzin).

Pacjent zobowiązany jest do zgłaszania zawrotów głowy, nudności, metalicznego smaku w ustach i kołatania serca.

Przeciwwskazania:

 • ciąża.

Pliki do pobrania:

NASI PARTNERZY