Dział nauki

dr n. med. Przemysław Krakowski
Kierownik Działu Nauki w Carolina Medical Center

W Carolina Medical Center od 2016 roku funkcjonuje Dział Nauki. Od czerwca 2023 roku na jego czele stoi dr n. med. Przemysław Krakowski. Dział Nauki to jednostka naukowo-badawcza, która wspiera lekarzy, diagnostów oraz fizjoterapeutów w rozwoju naukowym.

Odprawy Naukowe

Z inicjatywy Działu Nauki, co dwa tygodnie w czwartki, odbywają się Odprawy Naukowe w czasie, których lekarze, fizjoterapeuci oraz studenci należący do Koła Naukowego działającego przy naszej klinice, omawiają różnorodne tematy z zakresu ortopedii, chirurgii, rehabilitacji oraz medycyny sportowej. Do wygłaszania wykładów zapraszani są nie tylko specjaliści z Carolina Medical Center, ale również wybitni w swoich dziedzinach goście. Odwiedzili nas m.in. dr hab. n. med. prof. UM Marcin Domżalski, prezes Polskiego Towarzystwa Artroskopowego (PTA); prof. Mario Igor Rossello, światowej sławy chirurg ręki, który leczył Roberta Kubicę po wypadku w 2011 roku czy prof. Stephen Badylak, kierujący McGowan Institute for Regenerative Medicine Uniwersytetu w Pittsburghu.

Szkolenia i staże zagraniczne

Dział Nauki, prócz Odpraw Naukowych, organizuje także wewnętrzne szkolenia dla naszych specjalistów, m.in. z pisania artykułów naukowych. Organizuje również wyjazdy na staże zagraniczne. Na przykład lek. Mateusz Janik uczestniczył w stażu naukowym u prof. Nasefa w Kairze, który jest jednym z najbardziej cenionych i rozpoznawanych chirurgów Bliskiego Wschodu, lek. Maciej Pasieczny odbył staż w Sports Medicine Unit, Departament of Orthopaedic Surgery, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University w Istambule w Turcji, gdzie miał okazje operować ze światowej sławy chirurgami narządu ruchu (m.in. prof. Mustafa Karahan, prof. Baris Kocaoglu, prof. Kerem Bilsel, prof. Cengis Cabukoglu), a lek. Tomasz Szymański przebywał na stażu naukowym w jednej z najlepszych klinik ortopedycznych w Szwajcarii – Merian Iselin Klinik w Bazylei, gdzie pod okiem prof. Roberta Kilgera pogłębiał wiedzę z zakresu chirurgii kolana, stawu skokowego i stopy. Dodatkowo lek. Bartosz Dominik oraz lek. Patryk Ulicki zostali stypendystami Sports and Joint Surgery Innsbruck Sports Trauma and Degenerative Joint Disease i odbyli półroczny staż kliniczny i naukowy w Klinice Gelenkpunkt w Austrii. Lekarze, pod okiem prof. Fink’a, dr Hoser’a, dr Gloller’a, prof. Braun’a i dr Abermann, szkolili się z chirurgii rekonstrukcyjnej stawu kolanowego, biodrowego, łokciowego i barku.

Kongresy naukowe

Jednym z zadań Działu Nauki jest koordynacja udziału naszych specjalistów w prestiżowych konferencjach naukowych i sympozjach. Jesteśmy stałymi uczestnikami oraz wykładowcami na wszystkich organizowanych w Polsce wydarzeniach naukowych poświęconych ortopedii, rehabilitacji i medycynie sportowej. Uczestniczymy także w największych, organizowanych na całym świecie, konferencjach naukowych, którego koszt uczestnictwa pokryty jest z budżetu Działu Nauki Carolina Medical Center.

Dział Nauki umożliwia specjalistom z naszej kliniki dostęp do najlepszych publikacji międzynarodowych. W naszej klinice mamy dobrze wyposażoną bibliotekę z najnowszymi numerami czasopism naukowych i międzynarodowymi książkami. Z funduszy Działu Nauki została sfinansowana m.in. roczna prenumerata i dostęp online jednego z najwyżej impaktowanych, ortopedycznych czasopism naukowych na świecie „American Journal of Sports Medicine”.

Badania kliniczne i projekty naukowe

Dział Nauki pomaga lekarzom, diagnostom i fizjoterapeutom w badaniach klinicznych i projektach naukowych. Wiele z nich prowadzone są we współpracy z największymi ośrodkami badawczymi w Polsce i na świecie, m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Zakładem Medycyny Regeneracyjnej Centrum Onkologii, Centrum Edukacji Medycznej, Pittsburgh University, Imperial Collage of London, Harvard Medical School oraz we współpracy z największymi Towarzystwami Naukowymi – European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy i International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine, jak również Polskim Towarzystwem Artroskopowym.

Przykłady publikacji naukowych:

  • „A polygon-shaped complex appearance of medical patellofemoral ligament with dynamic functional insertion based on an outside-in and inside-out dissection technique” Yunshen, Ch. Shiyi, K. Tomohiro, U. Zdanowicz oraz R. Śmigielski. Publikacja w KSSTA Journal. Celem pracy było badanie anatomii więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego, jednego z ważniejszych więzadeł stabilizujących rzepkę. Link do publikacji
  • Anatomy of proximal attachment, course, and innervation of hamstring muscles: a pictorial essay” Karolina Stępień, Robert Śmigielski, Caroline Mountonn, Bogdan Ciszek, Martin Engelhardt, Romain Seil. Link do publikacji..
  • “Allograft tendons are a safe and effective option for revision ACL reconstruction: a clinical review” Condello, U. Zdanowicz, Berardo Di Matteo, T.Spalnding, P.E. Gelber, P. Adravanti, P. Heuberer, S. Dimmen, B. Sonnery-Cottet, C. Hulet, M. Bonomo, E. Kon. European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery, Arthroscopy (ESSKA) 2018. Link do publikacji.
  • “Evaluation of ACL Graft Remodeling and Prediction of Graft Insufficiency in Sequenced MRI – Two year Follow-Up” Urszula Zdanowicz, Beata Ciszkowskiej-Łysoń, Marcin Paśnik, Michał Drwięga, Karol Ratajczak, Kamila Fulawki, Robert Śmigielski. Publikacja: Applied Sciences. Publikacja dotyczy procesu gojenia i przebudowy przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego. Link do publikacji.
  • „Comparison of routine computed tomography and plain X-ray imaging for malleolar fractures—How much do we miss?”. Tomasz Szymański, Urszula Zdanowicz. Publikacja w czasopiśmie: Foot and Ankle Surgery.
  • „Posterior cruciate ligament is twisted and flat structure: new prospective on anatomical morphology” Kato, R. Śmigielski, Y. Ge, U. Zdanowicz, B. Ciszek, M. Ochi. Publikacja w KSSTA Journal. Link do publikacji.

 

Kształcimy pokolenia przyszłych lekarzy

Od początku powstania, celem Carolina Medical Center było stworzenie miejsca, którego zadaniem jest kształcenie przyszłych pokoleń lekarzy i fizjoterapeutów. Obecnie jesteśmy wiodącym ośrodkiem ortopedycznym w Polsce z ponad 20-letnim doświadczeniem, w którym prowadzimy specjalizacje i staże kierunkowe z ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz fizjoterapii. Nasi specjaliści dzielą się swoją wiedzą i doświadczaniem uczestnicząc jako prelegenci w wykładach organizowanych przez największe ośrodki naukowe w Polsce i na świecie. Pełnią również funkcję Kierowników Naukowych w kursach praktycznych (kadawerowych), dzieląc się swoimi umiejętnościami i wiedzą praktyczną nabytą w trakcie pracy na bloku operacyjnym.

Jesteśmy pierwszą prywatną placówką medyczną w Polsce, która 26 lipca 2002 roku otrzymała akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Studenckie koło naukowe przy Carolina Medical Center

Studenckie Koło Naukowe przy Carolina Medical Center (SKN) zrzesza przyszłych lekarzy, zainteresowanych tematyką ortopedii i medycyny sportowej, oraz fizjoterapeutów. SKN rozpoczęło działalność w 2005 roku. Trzy lata później zostało zarejestrowane jako jedno z kół Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Co dwa tygodnie odbywają się spotkania, na które studenci przygotowują prezentacje z zakresu tematyki omawianego działu i dzielą się swoją wiedzą. Poza spotkaniami teoretycznymi członkowie koła mają możliwość dokształcania się i obserwowania pracy lekarzy w ich gabinetach oraz na bloku operacyjnym. Organizowane są również zajęcia praktyczne – warsztaty gipsowania, kursy szycia oraz kinesiotapingu.

Najaktywniejsi studenci w danym roku akademickim mają możliwość uczestnictwa w obozie naukowym. W czasie wyjazdu studenci odbywają dwutygodniową praktykę z zakresu ortopedii i traumatologii w wybranym szpitalu, zdobywając niezbędne doświadczenie. Jest to też świetna okazja do zwiedzania nowych miejsc i integracji w grupie. Wielkim sukcesem koła był znaczący wkład w powstanie Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego (OSTO). Jest to pionierski projekt mający na celu zrzeszanie studentów z całej Polski, zainteresowanych tematyką ortopedii.

Do tej pory OSTO uzyskało poparcie Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii oraz Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, co umożliwiło członkom stowarzyszenia udział we wszystkich konferencjach, warsztatach i wydarzeniach na specjalnych warunkach.

Centrum Edukacji Medycznej

Carolina Medical Center współpracuje z Centrum Edukacji Medycznej Grupy LUX MED, zapewniając idealne warunki do kształcenia kadr medycznych z kraju i zagranicy. Centrum Edukacji Medycznej specjalizuje się w organizacji kursów praktycznych i seminariów naukowych. Głównymi odbiorcami oferty edukacyjnej są lekarze chirurdzy, naukowcy pracujący w obszarze medycyny oraz fizjoterapeuci.

Centrum Edukacji Medycznej dysponuje nowoczesnym, jednym z nielicznych w Polsce laboratorium do ćwiczeń na preparatach nieutrwalonych, symulującym warunki panujące na sali operacyjnej. Współpracuje z kadrą o ponad 10-letnim doświadczeniu w prowadzeniu kursów praktycznych ( kadawerowych), m.in. dla przyszłych i obecnych ortopedów i fizjoterapeutów. Ponadto organizuje liczne seminaria naukowe. Poruszane tematy to m.in.: chirurgia urazowa i rekonstrukcyjna, medycyna regeneracyjna, drukowanie 3D w medycynie, reumatologia dla ortopedów, kolano dziecięce.

Policealne Studium Medycyny Sportowej

Policealne Studium Medycyny Sportowej uczy zawodu – technik masażysta.

Centrum Edukacyjne Medycyny Sportowej Sp. z o.o. jest spółką utworzoną do prowadzenia Policealnego Studium Medycyny Sportu w Warszawie. Została powołana w lutym 2012 r. przez Sport Medica S.A. oraz Instytut Patologii Narządu Ruchu. Studium jest niepubliczną szkołą o uprawnieniach szkoły publicznej. Kształci w zawodzie: technik masażysta (symbol cyfrowy 32540) w ramach dwuletniego cyklu nauczania (cztery semestry). Szkoła prowadzi edukację w systemie stacjonarno-weekendowym, a program nauczania obejmuje 120 godzin praktyk zawodowych.

Zajęcia odbywają się w Carolina Medical Center, a prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę – są to pracownicy renomowanych instytucji naukowych i szkoleniowych, egzaminatorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, doświadczeni naukowcy, dydaktycy i specjaliści (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Państwowy Zakład Higieny, Carolina Medical Center i in.). Słuchacze studium uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach sportowych stolicy, wspierając masażem zawodników i uczestników imprez.

Studium wpisane jest do rejestru szkół Biura Edukacji Warszawy i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Prezydenta m. st. Warszawy. Ma pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, pełniącego jednocześnie nadzór pedagogiczny nad szkołą. Szkoła realizuje przedmiotowy program nauczania zgodny z obowiązującą podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Absolwenci szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz składają Państwowy Egzamin Zawodowy. Pozytywne złożenie egzaminu, skutkuje uzyskaniem Dyplomu Zawodowego oraz anglojęzycznego suplementu Europass, honorowanego w krajach UE (obecnie szkoła posiada 100% zdawalność egzaminu Państwowego).

Centrum Medyczne kształcenia podyplomowego – CMKP

Carolina Medical Center realizuje kursy specjalizacyjne firmowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kursy adresowane są do lekarzy będących w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Kursy są bezpłatne i odbywają się w siedzibie Carolina Medical Center w Warszawie, ul. Pory 78. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres cmc_carolina.pl.