SPORT MEDICA S.A.

SPORT MEDICA S.A.

Informacje dla akcjonariuszy

Sport Medica S.A. to podmiot leczniczy prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą Carolina Medical Center z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa.

Dane spółki:

SPORT MEDICA S.A.

Adres spółki: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
KRS: 0000077247 nadany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 521-30-95-056 REGON: 016291775
Kapitał zakładowy 16 921 000,00 zł, Kapitał wpłacony 16 921 000,00 zł

Dane jedynego akcjonariusza:

LUX MED sp. z o.o.

Adres spółki: ul. Postepu 21C, 02-676 Warszawa
KRS: 0000265353 nadany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 527-252-30-80 REGON: 140723603
Kapitał zakładowy 676 123 500,00 zł, Kapitał wpłacony 676 123 500,00 zł

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NASI PARTNERZY