O spółce

Podstawowe informacje o spółce Sport Medica S.A.

SPORT MEDICA S.A. to podmiot leczniczy prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą Szpital Carolina (dawna nazwa: Carolina Medical Center) z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78. Jest to prywatny szpital specjalizujący się w leczeniu i prewencji urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Placówka posiada wysokospecjalistyczne Centrum Diagnostyki Obrazowej, wyposażone w nowoczesny sprzęt dedykowany ortopedii (rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, USG oraz aparaty RTG) oraz Centrum Diagnostyki Funkcjonalnej. Szpital Carolina posiada również całodobowe ambulatorium urazowe, Centrum Konsultacyjne, Centrum Rehabilitacji oraz Centrum Treningowe, a także nowoczesny blok operacyjny, składający się z sal operacyjnych i POP. Szpital dysponuje Oddziałem Szpitalnym z 36 łóżkami.

Od 2019 r. spółka prowadzi filię w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, w której realizuje filozofię kompleksowego leczenia pacjentów z urazami lub schorzeniami narządu ruchu.

Historia Sport Medica S.A.

Szpital Carolina powstał w 1998 roku. Była to pierwsza, prywatna klinika ortopedyczna w Polsce, która początkowo mieściła się przy ul. Broniewskiego. Kamieniem milowym w rozwoju SPORT MEDICA S.A. było przejęcie większości pakietu akcji przez Grupę LUX MED. Obecnie Szpital Carolina to wiodący ośrodek ortopedyczny zarówno w kraju i za granicą, którego zespół składa się z ponad 500 osób.

Cele strategiczne spółki

W Szpitalu Carolina kształtujemy naszą przyszłość, kierując się długoletnią strategią. Nawiązuje ona ściśle do naszej wizji oraz misji. Od samego początku istnienia Szpitala Carolina jej twórcy mieli wizję stworzenia placówki, która będzie wiodącym ośrodkiem ortopedycznym nie tylko w Polsce, ale i na świecie, dokładając wszelkich starań, aby świadczone usługi medyczne spełniały najwyższe standardy, a pacjenci wracali do zdrowia w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. Ta idea przyświeca nam do dziś. Koncentrujemy się na wiedzy i innowacyjności, dzięki którym wprowadzamy nowoczesne metody leczenia pacjentów oraz stosujemy coraz bardziej zaawansowane rozwiązania z zakresu obsługi. Chcemy pomagać ludziom w dłuższym, zdrowszym i szczęśliwszym życiu. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i wdrażamy eko-rozwiązania.

Dynamiczny rozwój spółki był możliwy dzięki rozpoczęciu współpracy z Grupą LUX MED. Nowe inwestycje, jak np. zakup sprzętu czy otwarcie pierwszej filii Szpitala Carolina w Gdańsku, pozwoliły utrwalić naszą silną pozycję rynkową. Sektor prywatnych usług medycznych stale się rozwija, dlatego wierze, że masz szpital nadal będzie dążyć do pozostania liderem w zakresie ortopedii – dodaje Izabella Murawska-Chojnowska, Prezes Zarządu.

Zarząd

Izabella Murawska-Chojnowska

Prezes Zarządu

Rafał Uniczko

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Agnieszka Broniarek

Członek Zarządu ds. Finansowych

Pion Medyczny

dr n. med. Tadeusz Bokwa

Zastępca Dyrektora Medycznego

mgr Bogumiła Jagiełło

Zastępca Dyrektora Medycznego ds. Pielęgniarstwa

Kontakt

Asystentka Biura Zarządu – Marta Białkowska

Dane kontaktowe:

ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
+48 22 35 58 300
cmc@carolina.pl

Informacje rejestrowe

Adres siedziby spółki: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
KRS: 0000077247 nadany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 521-30-95-056 REGON: 016291775
Kapitał zakładowy 18 731 000,00 zł, Kapitał wpłacony 18 731 000,00 zł

Akcjonariat

Dane jedynego akcjonariusza:

LUX MED sp. z o.o.

Adres spółki: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa
KRS: 0000265353 nadany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 527-252-30-80 REGON: 140723603
Kapitał zakładowy 676 123 500,00 zł, Kapitał wpłacony 676 123 500,00 zł

Komunikacja z akcjonariuszami

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Wezwania Akcjonariuszy Spółki

Komunikat z dnia 12.02.2024

„SPORT MEDICA” S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000077247) („Spółka”), w związku z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SPORT MEDICA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ogłasza o przydziale spółce pod firmą LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000265353) 7.400.000 akcji zwykłych imiennych serii M, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 7.400.000 zł.

Komunikat z dnia 28.12.2022 r.

„SPORT MEDICA” S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000077247) („Spółka”), w związku z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SPORT MEDICA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ogłasza o przydziale spółce pod firmą LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000265353) 600.000 akcji zwykłych imiennych serii L, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł.

Komunikat z dnia 3.04.2023 r.

„SPORT MEDICA” S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000077247) („Spółka”), ogłasza o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych dokonanym poprzez przeniesienie na Spółkę (spółka przejmująca) całego majątku KLINIKA OPTIMUM SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000814254) (spółka przejmowana). Wpis połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany w dniu 31 marca 2023 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przydatne informacje

Informacja administratora danych osobowych