dr n. med. Lech Karwicki

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

dr n. med. Lech Karwicki
Zajmuję się leczeniem schorzeń i urazów stopy, stawu skokowego, kolana i kręgosłupa. Specjalizuję się w problematyce związanej z nowotworami narządu ruchu oraz leczeniem przerzutów nowotworowych do kości.

Informacje o konsultacjach lekarskich

Warszawa

Pory 78, Warszawa

Mapa
Języki

Języki: angielski, rosyjski

Cennik
Cennik:
Konsultacja ortopedyczna - 370 zł

Współpracujemy z ubezpieczycielami zagranicznymi. Sprawdź, czy akceptujemy Twoje ubezpieczenie.

O mnie

Specjalizuję się w problematyce związanej z nowotworami narządu ruchu oraz leczeniem przerzutów nowotworowych do kości, której poświęciłem swój doktorat pt. „Ocena sposobu postępowania w leczeniu przerzutów nowotworowych do kości”, obroniony pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Syndera – Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
Na przestrzeni ponad trzydziestoletniej pracy zawodowej ściśle współpracowałem z wiodącymi ośrodkami ortopedii onkologicznej w Polsce, klinicznymi centrami onkologii i patologii nowotworów, wykonując m. in.: rozległe resekcje nowotworów miednicy i tkanek miękkich, modularne poresekcyjne endoprotezoplastyki stawów kolanowych, biodrowych i barku, z użyciem nowoczesnych implantów i endoprotez m. in. jedną z pierwszych endoprotezoplastyk w Polsce z wykorzystaniem protezy pokrytej srebrem (Silver-coated endoprothesis).

Wykształcenie

 • 1997 – 2001 Doktorat: „Ocena sposobu postępowania w leczeniu przerzutów nowotworowych do kości”;
 • 1989 – 1995 Drugi stopień specjalizacji: Ortopedia i Traumatologia Narządów Ruchu;
 • 1987 – 1989 Pierwszy stopień specjalizacji: Ortopedia i Traumatologia Narządów Ruchu;
 • 1978 – 1984 Akademia Medyczna w Lublinie

Doświadczenie zawodowe

 • od 2012 lekarz w Carolina Medical Center;
 • 2010 – 2011 Szpital Zakonu Bonifratrów im. Świętego Jana Bożego w Łodzi, Koordynator utworzenia Oddziału Ortopedii;
 • 2009 – 2010 Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, Ordynator w Oddziale Ortopedyczno- Urazowym i Ortopedii Onkologicznej;
 • 2007 – 2009 Centrum Medyczne Damiana w Warszawie;
 • 2005 – 2007 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, Oddział Ortopedii Onkologicznej: p.o. Ordynatora;
 • 1988 – 2005 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi; Starszy Asystent w Oddziale Ortopedyczno- Urazowym, Kierownik Pododdziału Ortopedii Onkologicznej;
 • 1984 – 1988 Szpital Rejonowy im. Świętego Łukasza w Końskich, Asystent w Oddziale Ortopedyczno – Urazowym.

Zainteresowania

Narciarstwo

Działalność naukowa

Publikacje

 • Karwicki Lech, Kubiak Marcin: „Quiz onkologiczny, przypadek ze znakiem zapytania”. Scheringówka specjalistyczna, nr 12, 2004.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Panasiuk Michał: „ Modularna endoprotezoplastyka poresekcyjna w leczeniu mięsaków narządu ruchu okolicy kolana i barku”. Acta Clinica et Morphologica, nr 3, wrze. 2004, tom 7, str. 19-23.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Kopka Maciej: „ Operacyjne leczenie przerzutów nowotworowych do kości długich w materiale Oddziału”. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, vol. 5, nr 3, 2003, str. 362-363.
 • Karwicki Lech, Panasiuk Michał: „Ocena wyników leczenia pierwotnych guzów kości i mięsaków tkanek miękkich w materiale Oddziału Ortopedycznego W.Sz.S. im. Kopernika w Łodzi”. Sesja plakatowa XXXII Zjazdu PTOiTr . W Łodzi.
 • Narębski Wojciech, Karwicki Lech, Bandurka Wojciech: „Analiza wyników leczenia złamań krętarzowych metodą Endera z uwzględnieniem powikłań śród i pooperacyjnych”. Acta Clinica et Morphologica, rok III, tom III, nr 1(8), marzec 2000, str. 31-35.
 • Karwicki Lech, Narębski Wojciech, Panasiuk Michał: „Zastosowanie zespoleń śródszpikowych w operacyjnym leczeniu przerzutów nowotworowych do kości”. Acta Clinica et Morphologica, rok III, tom III, nr 1(8), marzec 2000, str. 31-35.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek: „Zastosowanie megaprotez w leczeniu nowotworów kości”. Białystok, Inżynieria Ortopedyczna i Protetyczna – IOP 99, str. 149-152.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Słomczykowski Michał: „Postępowanie w przerzutowych guzach kości w warunkach miejskiego Oddziału Ortopedyczno- Urazowego”. Chirurgia Narządu Ruchu Ortopedia Polska. 1996; 61: Suplement I, str. 293-297.
 • Kmieciak Marek, Karwicki Lech: „Guz olbrzymiokomórkowy kości miednicy. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Demonstracja przypadku”. Kwartalnik Ortopedyczny. Rok 1995, nr 1, str. 69 – 74.
 • Kmieciak Marek, Karwicki Lech: „Chłoniak złośliwy kości udowej”. Kwartalnik Ortopedyczny. Rok 1994, nr 3, str. 101 -105.

Wystąpienia naukowe

 • Karwicki Lech: „Nowotwory narządu ruchu epidemiologia, diagnostyka, leczenie operacyjne”, Konferencja Bayer- Schering: „ Problematyka zastosowania bisfosfonianów w leczeniu przerzutów do kości”, Konin 17.01.2011
 • Karwicki Lech: „Nowotwory narządu ruchu- epidemiologia, diagnostyka, leczenie operacyjne”, VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 05.11.2011
 • Karwicki Lech: „Endoprotezoplastyka modularna w rekonstrukcji ubytków poresekcyjnych u chorych z nowotworami narządu ruchu”, VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 05.11.2011
 • Karwicki Lech, Bieniek Grzegorz, Galanciak Krystian: „Problematyka złamań odcinka dalszego kości ramiennej; zastosowanie płytek LCP DHP ”, VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 06.11.2011
 • Karwicki Lech, Dominiak Jarosław, Galanciak Krystian: „Wieloodłamowe wysokoenergetyczne złamania odcinka dalszego kości podudzia. Leczenie operacyjne, opis wybranych przypadków.” VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 06.11.2011
 • Karwicki Lech, Galanciak Krystian, Dominiak Jarosław: „Zastosowanie systemu Targon FN w leczeniu operacyjnym złamań szyjki kości udowej.” VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 06.11.2011
 • Karwicki Lech: „ Zastosowanie endoprotez modularnych w rekonstrukcji ubytków poresekcyjnych u chorych z nowotworami narządu ruchu”. IX Sympozjum Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD w W-wie ; „ Kompleksowa terapia przeciwnowotworowa – wspólne działanie, jeden cel”, Jadwisin 8-10.11.2006
 • Karwicki Lech, Dagmara Bogusz: „Leczenie usprawniające pacjentów po zabiegach endoprotezoplastyki resekcyjnej odcinka bliższego kości udowej w przebiegu nowotworów narządu ruchu”. Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział w Łodzi, 22.04.2006
 • Karwicki Lech, Dagmara Bogusz: „Nowotwory narządu ruchu, epidemiologia, diagnostyka, leczenie operacyjne”. Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział w Łodzi, 22.04.2006
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Panasiuk Michał : „Modularna endoproteza poresekcyjna w leczeniu mięsaków narządu ruchu – prezentacja przypadków”. Zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTOiTr. 24.01.2004
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek : „Rola wczesnego zaopatrzenia chirurgicznego w leczeniu guzów kości”. Wykład w ramach posiedzenia naukowego Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. 19.02.2003
 • Gaździk Tadeusz, Karwicki Lech, Synder Marek : „Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w chirurgii urazowej i ortopedii”. Konferencja naukowa Zarządu Łódzkiego PTOiTr. 18.01.2003
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Kopka Maciej: „ Operacyjne leczenie przerzutów nowotworowych do kości długich w materiale Oddziału – doświadczenia własne”. Konferencja Naukowa: „ Leczenie przerzutów nowotworów do kości”. Lublin 2003
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek: „ Przerzuty nowotworowe do kości – możliwości współczesnej ortopedii onkologicznej”. Konferencja nt. „ Postępy w leczeniu onkohematologicznym”. Dobieszków k /Łodzi. 2002
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek: „ Zastosowanie megaprotez w leczeniu nowotworów kości”. II Sympozjum Inżynierii Ortopedycznej i Protetycznej w Białymstoku, 1999
 • Karwicki Lech: „ Endoprotezoplastyka w leczeniu nowotworów kości”. Posiedzenie naukowe PTOiTr. 1999
 • Karwicki Lech, Panasiuk Michał: “Ocena wyników leczenia pierwotnych guzów kości i mięsaków tkanek miękkich w materiale Oddziału Ortopedycznego W.Sz.S. im. Kopernika. Sesja plakatowa.
 • Karwicki Lech: „Guzy pochodzenia chrzęstnego w materiale Oddziału Ortopedycznego Szpitala im. Kopernika; epidemiologia, diagnostyka, i leczenie”. Posiedzenie naukowe PTOiTr., 1998
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek: „Rola ortopedy w kompleksowym leczeniu nowotworów kości”. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, marzec 1997
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Słomczykowski Michał: „Postępowanie w przerzutowych guzach kości w warunkach miejskiego Oddziału Ortopedyczno-Urazowego” XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin, 1996
 • Kmieciak Marek, Karwicki Lech: „Guz olbrzymiokomórkowy kości miednicy. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Demonstracja przypadku”. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego PTOiTr. 1995
 • Kmieciak Marek, Karwicki Lech: „Chłoniak złośliwy kości udowej”. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego PTOiTr. 1994
 • Karwicki Lech: „Złamania typu Galleazzi– wyniki leczenia operacyjnego”. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego PTOiTr. 1989
 • Karwicki Lech, Jakubowski Krzysztof: „Wyniki leczenia operacyjnego pronacyjno-rotacyjnych złamań kostek goleni”, w materiale Oddziału. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. 1988

Kursy i szkolenia

 • Instytut Matki i Dziecka, Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego.”
 • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Dni Ortopedyczne  Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
 • Klinika Ortopedyczna i Zakładu Usprawniania Leczniczego CSK MSW w Warszawie, Redakcja czasopisma „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” Cykliczne Sympozjum Naukowe

Członkostwo w organizacjach

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Sekcji Ortopedii Onkologicznej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.