Pacjenci ubezpieczeni

PACJENCI UBEZPIECZENI

Carolina Medical Center podpisała umowy o płatnościach bezpośrednich z wieloma ubezpieczycielami zagranicznymi.
Oznacza to, że Pacjenci posiadający ubezpieczenie w tych firmach są przyjmowani bezgotówkowo, a faktury wysyłane są przez nas do ubezpieczyciela i przez niego opłacane w zakresie, który został określony z Pacjentem w umowie ubezpieczenia.

Współpracujemy między innymi z firmami:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
euro-center
CMC_April
CMC_Lyncpay
CMC_Lloyd's
CMC_PA_Group
CMC_PremierHealth
CMC_WEA

Jeżeli Pacjent posiada polisę w firmie ubezpieczeniowej innej niż wyżej wymieniona również może rozliczać się bezgotówkowo w Carolina Medical Center. Warunkiem koniecznym do spełnienia w takim przypadku jest przed wykonaniem usługi przesłanie przez daną firmę ubezpieczeniową gwarancji płatności.

Karta EHICPacjenci posiadający państwowe ubezpieczenie zdrowotne w dowolnym kraju Unii Europejskiej, którego potwierdzeniem jest karta EHIC (European Health Insurance Card), mogą starać się o zwrot kosztów leczenia po powrocie do swojego kraju po uregulowaniu należności z prywatną placówką medyczną. Zasady zwrotu kosztów określa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024)

Warto również zapoznać się z broszurą „Co musisz wiedzieć przed wyjazdem”: https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/cross_border_care/docs/cbhc_leafletet_pl.pdf.

Więcej informacji o współpracy z Med4EU: https://med4eu.co.uk/.

WIZYTA W KLINICE – KROK PO KROKU

  1. Umówienie wizyty
   W celu umówienia się na wizytę lekarską należy zadzwonić do kliniki pod numer:
   22 355 82 00. Prosimy poinformować telefonistkę o posiadanym ubezpieczeniu.
  2. Konsultacja
   Przed udaniem się do gabinetu należy zarejestrować się w recepcji. Pacjent zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych oraz kontaktowych, ze szczególnym uwzględnieniem adresu e-mail, który w znacznym stopniu ułatwi kontakt między Pacjentem, a Carolina Medical Center. Specjalista ds. Obsługi Pacjenta poprosi o dowód ubezpieczenia, który jest zobowiązany skopiować. Pacjent otrzyma również dokumenty do podpisu: Oświadczenie o udostępnieniu dokumentacji medycznej oraz Oświadczenie ubezpieczonego. Podpisanie tych dokumentów jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procedury rozliczeń bezgotówkowych. W przypadku odmowy złożenia podpisu na jednym z wcześniej wymienionych dokumentów, Pacjent będzie zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia we własnym zakresie.
   Po spełnieniu wymogów formalnych Pacjent zostanie zaproszony do gabinetu na wizytę, a faktury za usługi zostaną wysłane bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej.
  3. Badania diagnostyczne
   Jeżeli w czasie konsultacji lekarz uzna, że Pacjent powinien poddać się badaniom diagnostycznym, wystawi odpowiednie skierowanie i poprosi Pacjenta o przejście do Centrum Diagnostyki Obrazowej znajdujące się na parterze. Specjalista ds. Obsługi Pacjenta zaproponuje badanie w dogodnym terminie, nie pobierając płatności od Pacjenta.Faktury za usługi zostaną wysłane bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej.
  1. Zabieg operacyjny – planowany
   Uwaga! Firmy ubezpieczeniowe pokrywają koszty zabiegów na podstawie wystawionej wcześniej promesy!
   Podczas konsultacji lekarz omówi stan zdrowia Pacjenta, poinformuje o metodach leczenia i ewentualnym ryzyku związanym z leczeniem. Jeśli Pacjent zdecyduje się na wykonanie operacji, lekarz wystawi skierowanie. W celu ustalenia szczegółów przyjęcia na oddział, zasad pobytu w szpitalu i ustalenia terminu operacji, Pacjent uda się do Koordynatora Opieki Szpitalnej, który poinformuje również jakie badania laboratoryjne i diagnostyczne wymagane są przed operacją oraz kiedy może umówić Pacjenta na konsultacje u internisty i anestezjologa. Na podstawie skierowania Analityk Finansowy przygotuje kosztorys, który zostanie wysłany do ubezpieczyciela z prośbą o gwarancję płatności. Po otrzymaniu gwarancji ustalone terminy zostaną potwierdzone, o czym Koordynator Opieki Szpitalnej poinformuje Pacjenta. Płatność za zabieg nie zostanie pobrana od Pacjenta, faktura zostanie wysłana bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej.
  2. Zabieg operacyjny – CITO
   W przypadku, gdy zabieg operacyjny należy wykonać natychmiast (wypadek, nagły uraz), Pacjent posiadający ubezpieczenie w jednej z w/w firm zostanie przyjęty bezgotówkowo pod warunkiem, że podpisze Zobowiązanie do zapłaty. Dokument ten gwarantuje pokrycie kosztów leczenia przez Pacjenta tylko wtedy, gdy firma ubezpieczeniowa odmówi płatności. Faktura za zabieg operacyjny w pierwszej kolejności zostanie wysłana do firmy ubezpieczeniowej.
  3. Końcowe rozliczenie
   W niektórych przypadkach indywidualna umowa Pacjenta z ubezpieczycielem określa współpłatność (rachunki za leczenie są tylko w części pokrywane przez ubezpieczyciela) lub kwotę aktywującą ubezpieczenie (Pacjent musi sam ponieść określone w umowie koszty przed aktywacją ubezpieczenia), w związku z czym może zaistnieć konieczność pokrycia przez Pacjenta części zobowiązania za wykonane świadczenia medyczne. Klinika jest o tym informowana przez ubezpieczyciela w momencie otrzymania płatności za usługi. Specjalista ds. Współpracy z Firmami Ubezpieczeniowymi wysyła do Pacjenta prośbę o dopłacenie brakującej kwoty.

KONTAKT

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu:

Danuta Milanowska

danuta.milanowska@carolina.pl

tel. +48 22 355 84 48

Mobile/WhatsApp: +48 693 880 698

 

Magdalena Wierzbicka

magdalena.wierzbicka@carolina.pl

tel. +48 22 355 83 18

Mobile/WhatsApp: +48 887 800 140

 

NASI PARTNERZY