Lista zabiegów i operacji

W Carolina Medical Center wykonujemy pełen zakres najnowocześniejszych zabiegów operacyjnych z zakresu ortopedii i chirurgii kręgosłupa – rocznie przeprowadzamy niemal 2 tyś. operacji. Specjalizujemy się w zabiegach małoinwazyjnych, tzw. „przez dziurkę od klucza”, a także w operacjach rekonstrukcyjnych i endoprotezoplastykach stawów.

Nie możesz znaleźć na liście poniżej zabiegu, na który otrzymałeś skierowanie? Zadzwoń do nas!

Nadgarstek / ręka

Kolano

 • Artroskopia kolana – w trakcie artroskopii wykonywane są różne procedury m.in.:
  • osteotomia (kości strzałkowej – PFO; kości piszczelowej, kości udowej)
  • rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (prosta, osteotoamia kości piszczelowej, z elewacją załamania śródstawowego, z przeszczepem łąkotki i implantem łąkotki, z rekonstukcją kompleksu tylno-bocznego, z rekonstrukcją WPP i ewentualnym szyciem WPP)
  • rekonstrukcje więzadła krzyżowego tylnego (prosta, z rekonstrukcją kompleksu tylno-bocznego)
  • rekonstrukcje wieolowięzadłowe
  • rekonstrukcje chrząstki (w tym rekonstrukcje chrząstki na otwarto)
  • medializacja guzowatości kości piszczelowej (ew. + WRZUP)
  • przeszczep łąkotki
  • implant łąkotki
  • szycie łąkotki
  • usunięcie ciała wolnego
  • usunięcie torbieli na otwarto
 • Endoprotezoplastyka kolana
 • Pozostałe zabiegi stawu kolanowego
  • Plastyka więzadła rzepki (kolano skoczka)
  • Reinsercja przyczepu mięśni w okolicy kolana
  • Staw rzekomy trzonu kości udowej/piszczelowej
  • Usunięcie kaletki przedrzepkowej stawu kolanowego
  • Wydłużenie kończyny na poziomie uda – stabilizator / TSF
  • Założenie 8-plate (lub 2 x 8-plate)
  • Zeszycie więzadła pobocznego piszczelowego (WPP)
  • Zeszycie więzadła pobocznego strzałkowego (LCL)
  • Złamanie końca lub trzonu kości udowej/piszczelowej (proste / skomplikowane) – zespolenie płytą / zespolenie śrubami;
  • Złamanie rzepki – zespolenie śrubami lub popręgiem pod kontrolą artroskopu
  • Złamanie trzonu kości udowej/piszczelowej - zespolenie śródszpikowe / zespolenie TEN

Biodro

 • Uwolnienie pasma biodrowo-piszczelowego (biodro strzelające) artroskopowo / na otwarto
 • Rekonstrukcja przyczepu mięśni pośladkowych artroskopowo / na otwarto
 • Plastyka miękkiej pachwiny sportowej, mięśni brzucha, uwolnienie nerwu
 • Rekonstrukcja przyczepu – CITO / zastarzałe (mięśni zginacze, przywodziciel, pośladkowe, QF)
 • Zwichnięcie stawu biodrowego – leczenie na otwarto
 • Złuszczenie głowy kości udowej – stabilizacja przezskórna śrubami
 • Złamanie podgłowowe/przezkrętarzowe kości udowej – stabilizacja śrubami, DHS, śródszpikowa
 • Złamanie w obrębie miednicy
 • Złamanie zmęczeniowe w obrębie miednicy – rewitalizacja
 • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego – całkowita / połowicza, sposobem Custom HIP, SPS
 • Kapoplastyka stawu biodrowego
 • Rewizja stawu biodrowego – po kapoplastyce, połowicza, całkowita
 • Artroskopia stawu biodrowego FAI
 • Zespolenie złamania kolca biodrowego przedniego dolnego/górnego
 • Endoskopowe uwolnienie nerwu kulszowego
 • Rewizja, inspekcja stawu biodrowego
 • Nawiercenie głowy kości udowej pod RTG
 • Zespolenie złamania okołoprotezowego stawu biodrowego - kość udowa
 • Staw rzekomy miednicy - zespolenie miednicy

Stopa / staw skokowy

 • Artrodeza stawu skokowego
 • Artroskopia stawu skokowego
 • Artroskopia stawu skokowego i reinsercja przyczepu więzadła
 • Artroskopia stawu skokowego i stabilizacja więzadłowa na otwarto
 • Artroskopia stawu skokowego i/lub artrotomia i osteotomia kostki przyśrodkowej z zespoleniem śrubami. Wypełnienie ubytku.
 • Endoprotezoplastyka stawu skokowego
 • Endoskopia kaletki głębokiej Achillesa – huglund
 • Implantacja systemu Hyprocure do zatoki stępu – jednostronna / obustronna
 • Korekcja palca młoteczkowatego
 • Korekcja palucha koślawego
 • Korekcja palucha koślawego i palca młoteczkowatego – jednostronnie / obustronnie
 • Osteotomia w obrębie stopy i stawu skokowego
 • Paznokieć wrastajacy
 • Plastyka palucha sztywniejącego – artroskopowo / na otwarto
 • Plastyka rozcięgna podeszwowego
 • Przezskórne szycie ścięgna Achillesa
 • Rekonstrukcja tyłostopia (transfer ścięgien, rekonstr. spring ligament, artrodeza podskokowa / osteotomia kości piętowej)
 • Repozycja i stabilizacja złamania palca stopy drutem "K"
 • Rewizja częściowego uszkodzenia ścięgna Achillesa
 • Rozdzielenie palcozrostu
 • Stabilizacja stawu skokowego na otwarto (bez artroskopii)
 • Stabilizacja ścięgien mięśni strzałkowych
 • Stabilizacja więzozrostu piszczelowo-strzałkowego
 • Szew pierwotny ścięgna
 • Transfer ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego na grzbiet stopy
 • Uwolnienie ścięgna – tenoliza
 • Wtórne zeszycie ścięgna
 • Zespolenie złamania kości śródstopia
 • Zeszycie całkowitego uszkodzenia ścięgna Achillesa
 • Zeszycie głowy przyśrodkowej mięśnia brzuchatego
 • Złamanie końca dalszego kości piszczelowej – skomplikowane, przezstawowe – procedura z ew. użyciem artroskopu.
 • Złamanie kostki bocznej (z ew.uszkodzeniem więzozrostu) – procedura z ew. użyciem artroskopu.
 • Złamanie kostki bocznej i przyśrodkowej z uszkodzeniem więzozrostu - procedura z ew. użyciem artroskopu.
 • Złamanie trójkostkowe – procedura z ew. użyciem artroskopu.
 • Złamanie w obrębie kości stępu

Kręgosłup

 • Usunięcie dysku lędźwiowego z implantem międzywyrostkowym (1 poziom, 2 poziomy)
 • Pośrednie odbarczenie kanału kręgowego i otworów międzykręgowych z implantem międzywyrostkowym
 • Stabilizacja jednopoziomowa (dwupozioma lub trzypoziomowa) w odcinku lędźwiowym ze zdjęciem st.międzykręg.z lub bez implantu międzytrzonowego
 • Stabilizacja jednopoziomowa (dwupoziomowa lub trzypoziomowa) w odcinku lędźwiowym ze zdjęciem stawu międzykręgowego z lub bez implantu międzytrzonowego metodą małoinwazyjną
 • Stabilizacja wielopoziomowa
 • Wszczepienie jednego, dwóch, trzech ruchomych dysków szyjnych
 • Usunięcie jednego, dwóch, trzech dysków szyjnych z usztywnieniem
 • Korporektomia szyjna – usunięcie trzonu kręgowego z wszczepieniem protezy trzonu w odcinku C z płytą
 • Usunięcie wypadniętego dysku z odbarczeniem kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym (1 lub 2 poziomy) metodą klasyczną lub małoinwazyjną
 • Laminektomia odbarczająca (jeden, dwa, trzy poziomy lub laminoplastyka)
 • Wertebroplastyka trzonu kręgowego w odcinku piersiowo - lędźwiowym (jeden, dwa, trzy poziomy)
 • Kyphoplastyka trzonu kręgowego w odcinku piersiowo - lędźwiowym (jeden, dwa, trzy poziomy)
 • Nadoponowa stymulacja prądem pulsacyjnym (epidural PRF) elektrodą wprowadzoną przez otwór krzyżowy
 • Nastawienie złamania trzonu kręgu metodą SPINEJACK
 • Usunięcie jednego dysku szyjnego metodą małoinwazyjną
 • Microforamitonomia, usunięcie dysku szyjnego z dostępu tylnego metodą małoinwazyjną
 • Nukleoplastyka krążka lędźwiowego metodą przezskórną
 • Przezskórna implantacja żelowej protezy jądra miażdżystego krążka międzykręgowego (jeden, dwa, trzy poziomy)
 • Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego ALIF (jeden, dwa, trzy poziomy)
 • Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego OLIF (jeden, dwa, trzy poziomy)
 • Zabieg endoskopowy w odcinku lędźwiowym kręgosłupa na jeden lub dwa poziomy (usunięcie wypadniętego dysku, odbarczenie kanału kręgowego)
 • Endoskopowa operacja dyskopatii szyjnej z dostępu tylnego
 • Usztywnienie stawu krzyżowo-biodrowego
 • Usunięcie czterech dysków szyjnych ze stabilizacją
 • Rewizja stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa z restabilizacją międzytrzonową

Leczenie bólu

 • Blokada stawu krzyżowo-biodrowego ambulatoryjna pod kontrolą RTG
 • Blokada nerwu udowego
 • Blokada nerwu nadłopatkowego
 • Blokady okołostawowe
 • Blokada stawu barkowego
 • Blokada stawu kolanowego
 • Blokada stawu krzyżowo-biodrowego
 • Blokada stawu krzyżowo-biodrowego - diagnostyczna
 • Blokada selektywna korzeni nerwowych
 • Blokady stawów międzywyrostkowych
 • Blokada stawu skroniowo-żuchwowego
 • Neuromodulacja-termolezja pulsacyjna PRF
 • Nukleoplastyka
 • Podanie sterydów zewnątrzoponowo
 • Termolezja RF
 • Iniekcje do stawu kolanowego
 • Iniekcje stawu barkowego

Zabiegi dla dzieci

 • Punkcje i artroskopie stawów z pobraniem materiałów do badań
 • Leczenie przewlekłych ognisk zapalnych kości i stawów na otwarto lub artroskopowo
 • Artroskopowe synowektomie w przewlekłych chorobach zapalnych
 • Resekcje i badania histopatologiczne wyrośli, ganglionów, kostniaków i chrzęstniaków
 • Wyłyżeczkowanie torbieli kostnych oraz ich wypełnienie przeszczepami zarówno przy użyciu artroskopii, jak i na otwarto
 • Biopsje otwarte zmian kości i stawów
 • Osteotomie korekcyjne bliższego końca kości udowej u dzieci powyżej 3 r.ż.
 • Tenomiotomie odwodzicieli w chorobie Perthesa z ryzykiem ekstruzji
 • Stabilizacje młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej (wkrętami kaniulowanymi lub drutami Kirschnera)
 • Leczenie stopy płasko-koślawej – implantacja implantów podskokowych, leczenie operacyjne sp. Gricea, osteotomia kości piętowej sp. Mosci, artrodezy potrójne,
 • Leczenie stopy końsko-szpotawej wrodzonej – leczenie niemowląt sp. Ponsetiego, leczenie nawrotowych stóp końsko-szpotawych u dzieci powyżej 3 r.ż – wydłużenie ścięgna Achillesa, uwolnienie tylne (wydłużenie ścięgna Achillesa, m. piszczelowego tylnego i torebki tylnej), przeniesienie m. Piszczelowego przedniego na grzbiet stopy, uwolnienie podskokowe z dostępu tylno-przyśrodkowego i bocznego, całkowite uwolnienie podskokowi z dostępu cincinnati, resekcje klinowe w stawie choparta z artrodezą potrójną, osteotomie nadrostkowe.
 • Leczenie neurogennych schorzeń stóp – wydłużanie ścięgna Achillesa, uwolnienia wielopoziomowe, artrodezy,
 • Leczenie urazów i złamań w obrębie stóp