Personel medycznyStaże i wolontariat

STAŻE I WOLONTARIAT

Carolina Medical Center kładzie szczególny nacisk na edukację i szkolenia kadr medycznych. Jako pierwsza prywatna klinika ortopedyczna w Polsce otrzymała akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z ortopedii i traumatologii oraz staży kierunkowych w tej dziedzinie. Od kilku lat przy klinice prężnie działa studenckie koło naukowe, a stażyści, fizjoterapeuci i lekarze z całego świata przyjeżdżają tu na szkolenia.

Zapraszamy ambitnych lekarzy zainteresowanych ortopedią i medycyną sportową do zrealizowania:

Carolina Medical Center to największa w Polsce oraz jedna z największych w Europie prywatnych klinik ortopedii i medycyny sportowej. Nasi specjaliści poświęcają swój czas i energię, aby dzielić się swoją wiedzą z innymi.

DLA LEKARZY

Specjalizacja z ortopedii

Jeśli  jesteś zainteresowany  rozpoczęciem lub przeniesieniem swojej specjalizacji, interesuje Cię medycyna na najwyższym światowym poziomie i nie boisz się ciężkiej pracy, zgłoś się do Carolina Medical Center!

Możesz najpierw zgłosić się na staż i przekonać się, że Carolina Medical Center to świetne miejsce, aby zrealizować specjalizację. Najlepsi otrzymają możliwość pracy w naszej klinice. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, okres oczekiwania na rozpoczęcie stażu może zająć nawet kilka miesięcy. W chwili obecnej jednocześnie 8 osób może odbyć specjalizacje w Carolina Medical Center (zarówno w ramach etatu, jak i w ramach rezydentury).

Staże kierunkowe

Carolina Medical Center posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia staży kierunkowych z Ortopedii dorosłych (18 miesięcy) oraz Traumatologii Narządu Ruchu (24 miesiące).

Jesteś w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu? Pragniesz całość lub część swoich staży kierunkowych ukończyć w renomowanej klinice? Zgłoś się do nas!

Staże kliniczne

Zapraszamy lekarzy specjalistów w dziedzinach ortopedii, medycyny sportowej i rehabilitacji na staże kliniczne do Carolina Medical Center.

Celem stażu klinicznego jest zgłębienie wiedzy w wybranej, wąskiej dziedzinie:

 • artroskopia,
 • traumatologia,
 • medycyna i traumatologia sportowa,
 • biodro,
 • kolano,
 • stopa i staw skokowy,
 • bark,
 • łokieć i ręka,
 • rehabilitacja dla lekarzy.

Czas trwania stażu ustalany jest indywidualnie, nie może być jednak krótszy niż 2 tygodnie. Staż jest bezpłatny. Istnieje możliwość otrzymania zakwaterowania w trakcie stażu, ale niestety nie możemy tego zagwarantować dla wszystkich. Na zakończenie stażu lekarz otrzymuje certyfikat potwierdzający odbycie stażu.

Zgłoś się do Carolina Medical Center, jeśli jesteś zainteresowany/-a odbyciem stażu w naszej klinice.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Osoby zainteresowane odbyciem specjalizacji lub stażu w Carolina Medical Center prosimy o przesłanie mailem skanów następujących dokumentów:

 • CV,
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza,
 • kopia pierwszej strony karty specjalizacyjnej lub dyplomu uzyskania specjalizacji,
 • kopia dokumentu tożsamości,
 • list motywacyjny, zawierający dodatkowe informacje odnośnie preferowanej długości i terminu stażu, zainteresowań oraz tego czego chcielibyście Państwo się w trakcie stażu nauczyć,
 • listy rekomendacyjne.

Dokumenty należy przesłać na adres: staz@carolina.pl.

DLA STUDENTÓW

Ortopedia dla studentów

Studenckie Koło Naukowe przy Carolina Medical Center działa od 2005 roku. Trzy lata później zostało zarejestrowane jako jedno z kół Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Koło spotyka się zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Głównym profilem koła jest medycyna i traumatologia sportowa. Omawiamy tematy związane z pracą lekarza ortopedy, radiologa i fizjoterapeuty, na podstawie prezentacji przygotowywanych przez członków i opiekunów Koła.

W ramach wolontariatu studenci  towarzyszą lekarzom w czasie konsultacji w gabinecie, asystują do operacji, mają możliwość bezpośredniej pracy ze sportowcami w czasie zgrupowań i treningów.
Dbamy o to, aby spotkania miały charakter praktyczny – studenci uczą się badać poszczególne stawy oraz ćwiczą szycie chirurgiczne. Stworzyli zespół instruktorów szycia chirurgicznego i realizują kursy szycia dla studentów WUM spoza naszego koła.

Doświadczenia zdobyte w pracach Koła Naukowego są świetnym przyczynkiem do kariery w renomowanych ośrodkach ortopedycznych. Część dzisiejszej kadry medycznej Carolina Medical Center rekrutuje się spośród byłych członków koła.

Jeśli studiujesz i masz ambicję osiągnąć sukces w ortopedii dołącz do Studenckiego Koła Naukowego przy Carolina Medical Center!

Fizjoterapia dla studentów

Wszystkich studentów chcących nauczyć się tego, czego nie znajdą w podręczniku do fizjoterapii, zapraszamy na spotkania koła naukowego fizjoterapii i medycyny sportowej!

Na spotkaniach koła:

 • omawiamy anatomię i biomechanikę,
 • poznajemy anatomię palpacyjną,
 • zapoznajemy się z najnowszymi trendami w fizjoterapii,
 • przedstawiamy najświeższe doniesienia ze świata medycyny sportowej.

Możesz odbyć praktyki studenckie lub wziąć udział w renomowanych imprezach sportowych, współpracując z profesjonalnymi fizjoterapeutami, diagnostami funkcjonalnymi oraz trenerami przygotowania motorycznego Carolina Medical Center.

Spotykamy się w Carolina Medical Center co dwa tygodnie: na wykładach, seminariach i zajęciach praktycznych, gdzie nauczysz się tego, czego nie zapewnią Ci studia!
Zgłoszenia należy przesłać na adres: staz@carolina.pl

Praktyki fizjoterapeutyczne

Absolwentów Fizjoterapii oraz Rehabilitacji Ruchowej (po uzyskaniu dyplomu magistra), którzy chcą rozpocząć lub rozwijać swoją karierę zawodową w Carolina Medical Center, zapraszamy na praktyki fizjoterapeutyczne!

Rehabilitacja w CMC jest integralną częścią procesu leczenia pacjenta, który opiera się na ścisłej współpracy lekarza i fizjoterapeuty. Filozofia programów rehabilitacji polega na dostosowaniu postępowania fizjoterapeutycznego do indywidualnego przypadku pacjenta. Uczestnik praktyk poznaje fizjoterapię kreatywną, dostosowaną do procesu gojenia się tkanek i prowadzoną w oparciu o anatomię i zasady biomechaniki danego stawu. W procesie rehabilitacji wykorzystywane są nowoczesne, skuteczne techniki fizjoterapeutyczne. Programy rehabilitacji dostosowane są do poszczególnych dyscyplin sportowych i wzbogacane o elementy treningu sportowego.

W ramach zajęć uczestnicy praktyk zapoznają się z zagadnieniami rehabilitacji ortopedycznej i sportowej w zakresie następujących centrów kompetencji:

 • ręka, staw łokciowy i obręcz barkowa,
 • staw kolanowy i biodrowy,
 • stopa, staw skokowy, ścięgno Achillesa,
 • kręgosłup,
 • tkanki miękkie,
 • trening przygotowania motorycznego,
 • diagnostyka funkcjonalna.

Przed rozpoczęciem praktyk należy złożyć test kwalifikujący na zajęcia. Praktyki fizjoterapeutyczne trwają 2 tygodnie, po 6 godzin pracy dziennie. Szczegółowy program ustalany jest indywidualnie. W ramach praktyk weźmiesz udział w dwóch zabiegach operacyjnych, w celu lepszego zrozumienia i poznania rehabilitacji pooperacyjnej.

Jeśli chcesz odbyć praktyki w Carolina Medical Center wyślij zgłoszenie na adres: staz@carolina.pl.

NASI PARTNERZY