PORY 78 sp. z o.o.

Dane spółki

PORY 78 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
NIP: 521-362-22-77, REGON: 145878138
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000401865
Wysokość kapitału zakładowego: 20 000 000,00 zł

Wspólnik

„SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
NIP: 521-309-50-56, REGON: 016291775,
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000077247
Wysokość kapitału zakładowego: 18 731 000,00 zł

Przydatne informacje