Blokady kręgosłupa

To miejscowe znieczulenie nerwów. Efektem zabiegu jest nie tylko usunięcie bólu, lecz także miejscowe zmniejszenie stanu zapalnego oraz skurczów mięśni. Blokady wykorzystywane są w diagnostyce, planowaniu innych zabiegów oraz leczeniu.

Rodzaje stosowanych blokad

  • dostawowe – zabieg wykorzystywany jest w leczeniu dolegliwości stawowych oraz stanach zapalnych i urazach. Jego efektem jest zmniejszenie lub nawet eliminacja uczucia przewlekłego bólu. Blokada dostawowa pomaga zmniejszyć ognisko zapalne
  • obwodowe – efektem działania znieczulenia jest brak odczuwania dotyku i temperatury w miejscu jego podania
  • okołokręgosłupowe – znieczulenie pomaga pacjentom z bólami kręgosłupa, którzy nie mogą wykonać operacji kręgosłupa i nie mogą skorzystać z rehabilitacji
  • zewnątrzoponowe – znieczulenie jest wykorzystywane w stenozie kręgosłupa, kręgozmyku, wypadnięciu dysku oraz innych schorzeniach przyczyniających się do nasilenia dolegliwości