Centrum Konsultacyjne

CENTRUM
KONSULTACYJNE

W Carolina Medical Center pacjenci mają dostęp do konsultacji specjalistycznych z zakresu ortopedii, traumatologii i dziedzin pokrewnych.

Carolina Medical Center zawdzięcza swój sukces związanym z nią ludziom, ich determinacji, całkowitemu zaangażowaniu, pasji zawodowej i naukowej oraz ściśle interdyscyplinarnej współpracy. Wielką wagę przykładamy do rzetelności i uczciwości zawodowej.  

Dzięki współpracy specjalistów różnych dziedzin: ortopedii, reumatologii, neurochirurgii, diagnostyki obrazowej i funkcjonalnej, rehabilitacji oraz treningu personalnego, całościowo podchodzimy do procesu leczenia, co wyróżnia nas na tle innych ośrodków medycznych.

NASZE SPECJALIZACJE

W Carolina Medical Center nasi pacjenci mają dostęp do konsultacji specjalistycznych z zakresu ortopedii, traumatologii i dziedzin pokrewnych u ponad 60 lekarzy.


ORTOPEDIA


ORTOPEDIA DZIECIĘCA


ORTOPEDIA ONKOLOGICZNA


CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA


CHIRURGIA DZIECIĘCA


CHIRURGIA NACZYNIOWA


NEUROLOGIA


REUMATOLOGIA


UROLOGIA


INTERNA


ANESTEZJOLOGIA


DIAGNOSTYKA OBRAZOWA


PODOLOGIA


CHIRURGIA PLASTYCZNA


DIETETYKA


PSYCHOLOGIA


REHABILITACJA


REUMAORTOPEDIA

poznaj specjalistów carolina medical center

PIERWSZA WIZYTA

Konsultacje specjalistyczne w Carolina Medical Center odbywają się w godzinach ustalonych indywidualnie. Pacjent przed pierwszą wizytą zostanie poproszony o uzupełnienie w recepcji Karty Rejestracji Pacjenta.

Naszym priorytetem jest skrupulatna ocena stanu zdrowia Pacjenta i określenie optymalnego sposobu leczenia. W niektórych przypadkach wiąże się to z wydłużeniem planowanego czasu trwania wizyty. Prosimy o wyrozumiałość, jeśli lekarz specjalista będzie do Państwa dyspozycji nieco później niż było to przewidziane.

Uprzejmie prosimy o:

  • zabranie dowodu tożsamości (w przypadku osoby niepełnoletniej dokument powinien posiadać towarzyszący jej rodzic/opiekun prawny),
  • przybycie na wizytę co najmniej 15 minut przed umówionym terminem, zgłoszenie się do recepcji na 2. piętrze i uiszczenie należności za wizytę,
  • zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej, np. wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych (np. RTG, USG, MRI, TK),
  • powstrzymanie się od wykonywania badań diagnostycznych przed konsultacją lekarską – w naszej klinice badania diagnostyczne wykonywane są według wytycznych lekarza prowadzącego.

NASI PARTNERZY

UMÓW WIZYTĘ