Konsultacje lekarskie

W Szpitalu Carolina pacjenci mają dostęp do konsultacji specjalistycznych u ponad 60 specjalistów. Nasza klinika zatrudnia lekarzy różnych specjalizacji m.in. ortopedów czy neurochirurgów.

Rodzaje konsultacji lekarskich w Szpitalu Carolina

Chirurgia dziecięca
Chirurgia naczyniowa
Neurologia
Interna - kwalifikacja do zabiegu
Anestezjologia - kwalifikacja do zabiegu
Psychologia
Reumoortopedia

Konsultacja lekarska – pierwsza wizyta

Konsultacje specjalistyczne w Szpitalu Carolina odbywają się w godzinach ustalonych indywidualnie. Pacjent przed pierwszą wizytą zostanie poproszony o uzupełnienie w recepcji Karty Rejestracji Pacjenta.

W trakcie wizyty lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad, przeprowadza badania palpacyjne i zleca badania obrazowe. W zależności od diagnozy lekarz może zlecić leczenie farmakologiczne lub skierować pacjenta na rehabilitację lub operację.

Naszym priorytetem jest skrupulatna ocena stanu zdrowia Pacjenta i określenie optymalnego sposobu leczenia. W niektórych przypadkach wiąże się to z wydłużeniem planowanego czasu trwania wizyty. Prosimy o wyrozumiałość, jeśli lekarz specjalista będzie do Państwa dyspozycji nieco później niż było to przewidziane.

Uprzejmie prosimy o:

  • zabranie dowodu tożsamości (w przypadku osoby niepełnoletniej dokument powinien posiadać towarzyszący jej rodzic/opiekun prawny),
  • przybycie na wizytę co najmniej 15 minut przed umówionym terminem, zgłoszenie się do recepcji na 2 piętrze i uiszczenie należności za wizytę,
  • zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej, np. wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych (np. płytę ze zdjęciem rentgenowskim),
  • powstrzymanie się od wykonywania badań diagnostycznych przed konsultacją lekarską – w naszej klinice badania diagnostyczne wykonywane są według wytycznych lekarza prowadzącego.

Dokumenty do pobrania