Foraminotomia z dostępu tylnego (PCMF)

Zabieg ten pozwala wytworzyć więcej miejsca dla uciśniętego nerwu rdzeniowego w szyjnym odcinku kręgosłupa. W trakcie procedury usuwany jest bolesny ucisk powodowany przez uwypuklony lub zmieniony zwyrodnieniowo krążek międzykręgowy.

Przebieg zabiegu

W ramach przygotowania do zabiegu pacjent jest znieczulany w pozycji leżącej na brzuchu. Chirurg wykonuje niewielkie nacięcie na karku pacjenta. Następnie rozsuwa struktury leżące nad kręgosłupem, tworząc sobie drogę dostępu do miejsca operowanego.

Istnieje kilka metod zwiększenia przestrzeni dla uciśniętego nerwu. Chirurg może na przykład usunąć fragment blaszki łuku kręgowego. Jest to struktura kostna tworząca tylną ścianę kanału kręgowego. Operator może również usunąć fragment kości, aby poszerzyć otwór kręgowy. To znaczy otwór, przez który nerw opuszcza rdzeń kręgowy. Jeśli przyczyną ucisku nerwu jest przepuklina krążka międzykręgowego, chirurg może również usunąć fragment uwypuklonego krążka.

Po operacji

Po operacji pacjent otrzyma od lekarza odpowiednie zalecenia ułatwiające powrót do zdrowia.

Niezwykle istotnym etapem leczenia jest postępowanie pooperacyjne – w większości przypadków po zabiegu pacjenci odbywają indywidualny program rehabilitacji. Wyspecjalizowany w rehabilitacji kręgosłupa zespół fizjoterapeutów pomaga pacjentom niwelować dysfunkcje, powrócić do sprawności i zapobiegać nawrotom dolegliwości.

Poznaj metody rehabilitacji kręgosłupa stosowane w Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa w Carolina Medical Center.