Usunięcie przepukliny dysku - discektomia i microdiscektomia

Discektomia i jej mniej inwazyjna „wersja” – microdiscektomia – to procedury chirurgiczne, których celem jest usunięcie fragmentu dysku uciskającego na korzeń nerwowy.

Discektomia

Klasyczna operacja usunięcia krążka międzykręgowego z przestrzeni międzytrzonowej, wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. Pacjent ułożony jest na brzuchu.

Operacja ta wymaga szerszego dostępu niż w przypadku microdiscektomii czy metody endoskopowej. Chirurg nacina skórę, następnie odsuwa mięśnie przykręgosłupowe i nacina więzadło żółte, tak aby wejść do kanału kręgowego. Zazwyczaj konieczne jest usunięcie niewielkiej części tylnej części kręgu aby uwidocznić uszkodzony dysk. Następnie neurochirurg usuwa fragment dysku uciskającego na korzeń nerwowy.

Procedura trwa z reguły około 45 minut.

Microdiscektomia

Dynamiczny rozwój technik inżynieryjnych oraz zaawansowanej miniaturyzacji produkowanych obecnie narzędzi chirurgicznych zrewolucjonizował obecną chirurgię kręgosłupa. Microdiscektomia pozwala w szybki i mało inwazyjny sposób dokonać operacyjnego usunięcia przepukliny dyskowej, powodującej ostry zespół rwy kulszowej.

Procedura wykonywana jest w ułożeniu na brzuchu z wykorzystaniem znieczulenia ogólnego bądź podpajęczynówkowego. Cięcie skórne wykonywane jest nad przestrzenią międzytrzonową objętą chorobą, która zostaje zidentyfikowana śródoperacyjnie za pomocą badania fluoroskopowego RTG. Po zidentyfikowaniu właściwej przestrzeni i nacięciu skóry, neurochirurg odsłania tylną powierzchnię łuków kręgowych z pomocą specjalnego instrumentarium chirurgicznego, przytrzymującego odseparowane uprzednio mięśnie przykręgosłupowe. W następnej kolejności zostaje nacięte więzadło żółte, które zostaje zniesione na niewielkiej przestrzeni, otwierając światło kanału kręgowego. Po ocenie warunków wewnątrzkanałowych oraz odsłonięciu przepukliny, możliwe jest jej usunięcie za pomocą specjalnego zestawu narzędzi drogą microdiscektomii. Po usunięciu przepukliny w wielu przypadkach celowe jest zastosowanie żelu antyzrostowego, redukującego w znamienny sposób ryzyko wystąpienia blizny łącznotkankowej w miejscu operacji.

W przypadku microdiscektomii stosowane cięcie skórne jest znacznie mniejsze (2-4 cm), co ma olbrzymie znaczenie dla ostatecznego efektu kosmetycznego. Dodatkowo, w znaczący sposób zostaje zminimalizowany zakres ingerencji w układ kostno-stawowy kręgosłupa.

Całkowity czas, w jakim wykonuje się omawianą procedurę wynosi około 60-120 minut.

Po zabiegu pacjent może w pierwszej dobie pooperacyjnej zostać już spionizowany, zaś w następnej dobie udaje się zazwyczaj do domu. Omawiana metoda różni się wiec w znamienny sposób od klasycznego zabiegu.

Główne zalety

 • technika mało inwazyjna
 • całkowite i dokładne usunięcie dyskopatii
 • zredukowane do minimum ryzyko wystąpienia dyskopatii nawrotowej
 • szybki powrót do pracy
 • mała ingerencja w układ kostno-stawowy kręgosłupa

Wskazania

 • Lędźwiowy zespół korzeniowy, prowadzący do upośledzenia codziennej aktywności.
 • Osłabienie funkcji motorycznej mięśni stopy bądź podudzia.
 • Zaburzenia czucia w kończynach dolnych, wywołane zespołem korzeniowym na tle wypukliny krążka międzykręgowego.
 • Upośledzenie funkcji pęcherza moczowego, zaburzenia wypróżniania oraz dysfunkcja seksualna na tle wypukliny krążka międzykręgowego.

Możliwe powikłania

 • uszkodzenie korzenia nerwowego
 • uszkodzenie worka oponowego
 • infekcja
 • dyskopatia nawrotowa (ok. 10% chorych)
 • powstanie blizny łącznotkankowej w miejscu operacji z następczym zespołem bólowym. Ryzyko znacznie mniejsze w przypadku zastosowania profilaktyki z wykorzystaniem żelu przeciwzrostowego.