Nasi specjaliści

NASI SPECJALIŚCI

Carolina Medical Center zawdzięcza swój sukces związanym z nią ludziom – ich determinacji, zaangażowaniu, pasji zawodowej i naukowej oraz ścisłej interdyscyplinarnej współpracy.

Miasto
Specjalizacja
 

NASI PARTNERZY