FIZJOTERAPEUTA
IZABELA AWERCZUK

Moja specjalizacja

Jestem absolwentką fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W Carolina Medical Center zajmuję się fizjoterapią pooperacyjną i leczeniem zachowawczym w obrębie kolana, stopy i stawu skokowego.

UMÓW WIZYTĘ

WYKSZTAŁCENIE

  • 2006- 2009- Warszawski Uniwersytet Medyczny, Fizjoterapia, studia dzienne licencjackie
  • 2009- 2011- Warszawski Uniwersytet Medyczny, Fizjoterapia, studia dzienne magisterskie
  • 2016- aktualnie- Szkoła Główna Handlowa, Podyplomowe Studia Zarządzania Podmiotami Leczniczymi

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  1. 05.2013- aktualnie- Carolina Medical Center, fizjoterapeutka
  2. 08.2011 – 12.2012- NZOZ Centrum Rehabilitacji Curatum, fizjoterapeutka
  3. 11.2009 – 06.2011- Fundacja Zdrowie, fizjoterapeutka
  4. 07.2010 – 08.2010 – Zakład Rehabilitacji, Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS”, praktykantka
  5. 08.2008 – 09.2008- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Dział Rehabilitacji, praktykantka
  6. 07.2007 – 08.2007 -Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Dr Jadwigi Titz- Kosko w Sopocie, praktykantka

KURSY I SZKOLENIA

 • Kurs PNF podstawowy
 • Kurs metody McKenzie A
 • Kurs “Fizjoterapia w połogu”
 • Kurs tapingu rehabilitacyjnego

JĘZYKI OBCE

Angielski

Rosyjski

Niemiecki

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 1. Wykładowca i asystent na kursach (anatomia i biomechanika kolana z pokazem cadaverowym, rehabilitacja po rekonstrukcji WKP) i sympozjach (kolano,stopa)
 2. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii w Policealnym Studium Medycyny Sportu
 3. Czynny udział w konferencjach EFAS 2014 i Polskiego Towarzystwa Medycyny sportowej 2014
 4. Współautor prac wygłaszanych m.in. na konferencji ESSKA 2015, Kongres Rehabilitacja Polska 2016
 5. Publikacje: Wiedza fizjoterapeutów i rodziców na temat wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2011, Ocena krzywizn i funkcjonalnej ruchomości kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym – Wychowanie Fizyczne i Sport

HOBBY

gotowanie, muzyka

PODOBNI SPECJALIŚCI

NASI PARTNERZY