DR N. MED.
MAREK MOLSKI

Moja specjalizacja

Specjalista chirurg plastyczny. Interesuje się szczególnie wadami wrodzonymi rąk, chirurgią ręki i chirurgią rekonstrukcyjną, a zwłaszcza mikrochirurgią.

Za cykl prac poświęconych replantacjom palców rąk uzyskał w 1999 roku indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia. Za działalność dydaktyczną na stanowisku adiunkta Kliniki Chirurgii Plastycznej CMKP w 2004 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

UMÓW WIZYTĘ

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Od 1987 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej—w latach 2001-2003 i 2007-2009 pełnił funkcję wiceprezesa, 2005-2007 był sekretarzem towarzystwa.
 • Od września 2009 roku prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
 • Przez 8 lat był oficjalnym przedstawicielem Polski w ESPRAS (Zrzeszeniu Europejskich Towarzystw Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej).
 • Był także członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii—w latach 2000-2004 pełnił funkcję wiceprezesa towarzystwa.
 • Jako jedyny Polak zamieszkały w kraju jest od 2003 roku aktywnym członkiem Światowego Towarzystwa Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej (WSRM).
 • Od 2002 r. członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 1. Od 2007 roku jest konsultantem Kliniki Ortopedycznej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie, prowadząc działalność dydaktyczną, naukową i leczniczą.
 2. Od 1990 roku jest konsultantem Kliniki Ortopedycznej i Kliniki Traumatologicznej w SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku, gdzie prowadzi działalność naukową i specjalistyczną
 3. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku. Uzyskał specjalizację z chirurgii plastycznej w 1988 r. pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Michała Kraussa. Pracuje w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie od 1983 r., a od 2002 r. pełni funkcję zastępcy kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgii Plastycznej S.P.S.K. im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie.

STAŻE

Odbył wiele zagranicznych szkoleń, w tym 6-miesięczny staż Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, w kilku wiodących ośrodkach chirurgii plastycznej w USA (dr D.Wood, Long Beach, Kalifornia; prof. L.Vasconez, Birmingham, Alabama; prof. R.Sherman, Los Angeles, Kalifornia; prof. H.Buncke, San Francisco, Kalifornia) i na Tajwanie, gdzie brał czynny udział w pracach Kliniki Chirurgii Plastycznej w Chang Gung Memorial Hospital, kierowanej przez prof. Fu Chan Wei.

KURSY I SZKOLENIA

 • Wchodził w skład kilkunastu komitetów organizacyjnych i naukowych krajowych, europejskich i światowych zjazdów oraz kongresów.
 • Był wykładowcą podczas VI Kongresu Światowego Towarzystwa Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej, który odbył się w Helsinkach (Finlandia) w 2011 roku.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Publikacje

 1. Molski K., Sianko K., Molski M., Jarmoc A., Rolnicze i przemysłowe uszkodzenia
  rąk na podstawie dwuletniego materiału oddziału ortopedyczno-urazowego. PZWL,
  Warszawa, 1976: 243-244.
 2. Bukowska D., Serafińska D., Ziętkiewicz W., Rudowski W., Hoffman S., Uszyński
  H., Molski M., Hess C., Jonecko A., Popiel D., Okulczyk J., Wyniki stosowania
  wieloważnej szczepionki przeciw pałeczce ropy błękitnej u chorych oparzonych w
  różnych ośrodkach leczniczych kraju. Pol.Tyg.Lek., 1986, XLI(49): 1549-52.
 3. Pisarek W., Molski M., Witwicki T., Ocena wtórnej rekonstrukcji nerwu
  pośrodkowego i łokciowego przeszczepem nerwu w materiale własnym.
  Pol.Tyg.Lek., 1988; XIII(46): 1463-66.
czytaj więcej

 1. Molski M., Pisarek W., Ocena wyników wtórnej rekonstrukcji nerwów palcowych
  przeszczepami nerwów. Pol.Tyg.Lek., 1988; XIII(46): 1467-69.
 2. Molski M., Pisarek W., Functional reconstruction of the palmar surface of the thumb
  using the neurovascular flap from the index. Act.Chir.Plast., 1989; 31(3): 150-155.
 3. Molski M., Badania doświadczalne i zastosowanie kliniczne własnej modyfikacji
  zespolenia teleskopowego naczyń tętniczych. Praca na stopień doktora nauk
  medycznych. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Warszawa, 1989.
 4. Molski M., Sprawozdanie z pobytu szkoleniowo-naukowego w USA i Kanadzie w
  1988 roku. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1990; 55(3): 251-53.
 5. Pisarek W., Molski M., Ozonek W., Witwicki S.T., Odległe wyniki leczenia ubytków
  i stawów rzekomych kości wolnym unaczynionym przeszczepem kostnym. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1992; 57(Supl.4): 65-67.
 6. Molski M., Ozonek W., Wielopolski A., Leczenie idiopatycznej martwicy głowy kości udowej wolnym unaczynionym przeszczepem kości. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1992; 57(Supl. 4): 92-93.
 7. Molski M., Ozonek W., Wielopolski A., Purski P., Rekonstrukcja kości udowej wolnym unaczynionym przeszczepem strzałki- opis przypadku. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1994; 59(6): 519-21.
 8. Molski M., Ozonek W., Wielopolski A., Purski P., Leczenie stawów rzekomych goleni unaczynionym przeszczepem kości. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1994; 59(6): 523-27.
 9. Molski M., Wolny złożony płat z mięśnia najszerszego grzbietu i mięśnia zębatego przedniego z żebrem w rekonstrukcji żuchwy i tkanek miękkich twarzy. Nowotwory, 1995; 45: 271-76.
 10. Ozonek W., Molski M.: Wykorzystanie wolnych unaczynionych przeszczepów tkankowych w leczeniu przewlekłego zapalenia kości. Kwart.Ortop., 1996; 2:74-79.
 11. Molski M., Noszczyk B.H., Wyspowy płat skórno-powięziowy uszypułowany na naczyniach przeszywających odchodzących od naczyń piszczelowych tylnych. Pol.Przegl.Chir., 1996; 68(10):1061-65.
 12. Molski M., Ozonek W., Wielopolski A., Wolny unaczyniony przeszczep podwójnie złożonej strzałki w rekonstrukcji ubytku kości udowej- opis przypadku i techniki operacyjnej. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1997; 62(2): 139-43.
 13. Molski M., Madycki G., Wycech A., Wesołowski J., Staszkiewicz W., Krauss M., Zastosowanie ultradźwiękowego przepływomierza dopplerowskiego nowej generacji w ocenie drożności zespoleń naczyniowych po replantacjach palców rąk i rekonstrukcjach palców rąk palcami stóp. Pol.Przegl.Chir., 1998; 70(2): 144-152.
 14. Molski M., Stańczyk J., Wczesne wyniki rekonstrukcji kciuka palcem II stopy. Pol.Przegl.Chir., 1998; 70(2): 153-159.
 15. Molski M., Stańczyk J., Ocena wczesnych wyników replantacji palców długich ręki. Pol.Przegl.Chir., 1998; 70(2): 160-167.
 16. Molski M., Wielopolski A., Ozonek W.: Rekonstrukcja kości promieniowej wolnym unaczynionym przeszczepem strzałki z wyspą skórną- opis przypadku. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1998; 63(3): 287-291.
 17. Molski M., Wielopolski A., Ozonek W., Rekonstrukcja dalszego odcinka kości udowej uszypułowaną strzałką- wskazania i technika operacyjna. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1998; 63(4): 347-352.
 18. Molski M., Jednoetapowe leczenie przewlekłego zapalenia kości uszypułowanym płatem kostno-mięśniowym- opis przypadku. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol. 1998, 63(5): 495-500.
 19. Molski M., Wielopolski A., Ozonek W., Złożone rekonstrukcje wielotkankowe ramienia z zastosowaniem wolnego unaczynionego przeszczepu strzałki z wyspą skórną. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1998; 63(6): 591-595.
 20. Pietrasik K., Łakomiec B., Molski M., Ciszek B., Morphology and morphometry of the styloid process of the radius. Abstract. Presented at the American Association of Clinical Anatomists, June 10-12, 1998, Lexington, Kentucky, USA. Clin.Anat., 1999; 12(3), 208.
 21. Molski M., Wielopolski W., Ozonek W., Złamania zmęczeniowe wolnych unaczynionych przeszczepów kości. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.,1999; 64(1): 63-68.
 22. Molski M., Replantacje dalszych części palców rąk po urazie gilotynowym. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1999; 64(2): 133-139.
 23. Molski M., Stańczyk J., Ocena wczesnych wyników replantacji kciuków w materiale Kliniki Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie w latach 1983-1996. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1999; 64(3): 243-249.
 24. Molski M., Replantacja kciuka po 22 godzinach niedokrwienia- opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1999; 64(4): 457-462.
 25. Molski M., Krzyżowy uszypułowany płat strzałkowy- założenia teoretyczne. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1999; 64(5): 539-545.
 26. Molski M., Ocena przydatności modyfikacji Shafiroffa i Palmera (wcześniejszej rekonstrukcji tętnicy przed stabilizacją kostną) w replantacjach kciuka. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1999; 64(6): 597-602.
 27. Nielepiec-Jałosińska A., Molski M., Wrodzony niedorozwój kości promieniowej u dzieci. Opis dwóch przypadków. Bibl.Ortop.Dziec., 1999; 5(1): 96-99.
 28. Stańczuk-Żytomirska H., Molski M., Dudkiewicz Z., Leczenie zmian przerostowych kończyn w zespole Klippel-Trenaunay- opis przypadku. Bibl.Ortop.Dziec., 1999; 5(2): 144-149.
 29. Molski M., Sprawozdanie z pobytu naukowo-szkoleniowego w Chang Gung Memorial Hospital w Lin-Kou na Tajwanie. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1999; 64(4): 479-481. Sprawozdanie.
 30. Molski M., Bardzo obwodowe replantacje palców rąk. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2000; 65(1): 5-11.
 31. Molski M., Zastosowanie uszypułowanego skórno-kostnego płata pachwinowego w złożonych rekonstrukcjach ręki. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2000; 65(2): 141-147.
 32. Molski M., Zastosowanie wstecznie uszypułowanego skórno-powięziowo-kostnego płata promieniowego w rekonstrukcjach pierwszego promienia ręki. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2000; 65(4): 375-382.
 33. Ozonek W., Molski M., Wielopolski A.: Osteosynteza w leczeniu septycznych powikłań zrostu kości udowej unaczynionym przeszczepem strzałki. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2000; 65(5): 499-502.
 34. Molski M.: Rekonstrukcja kości piszczelowej krzyżowym uszypułowanym płatem strzałkowym -opis dwóch przypadków. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2000; 65(5): 545-550.
 35. Molski M., Stańczyk J.: Ocena miejsca dawczego po pobraniu płata promieniowego. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2000 65(6): 601-609.
 36. Molski M., Potocki K., Komorowska A., Stańczyk J., Murawski M.: Zastosowanie uszypułowanego skórno-tłuszczowego płata pachwinowego w rekonstrukcjach obwodowej części kończyny górnej. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2000; 65(6): 611-617.
 37. Ozonek W., Molski M., Wielopolski A.: Wyniki leczenia septycznych powikłań zrostu goleni unaczynionym przeszczepem kości i stabilizatorem Zespol.Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2000; 65(6): 627-631.
 38. Molski M.: Współczesna rola mikrochirurgii w przeszczepianiu tkanek-doświadczenia własne. Biul. CMKP., 2000; 3(3): 59-60.
 39. Molski M., Stańczyk J., Murawski M.: Zastosowanie uszypułowanych płatów promieniowych w pokrywaniu rozległych ubytków tkanek miękkich kończyn górnych. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2001; 66(1): 19-27.
 40. Molski M.: Ocena późnych wyników rekonstrukcji kciuka zwężonym paluchem. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2001; 66(2): 133-141.
 41. Molski M.: Totalna rekonstrukcja kciuka z wykorzystaniem policyzacji stawu MPII i przeniesieniem obwodowej części zwężonego palucha- opis dwóch przypadków. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2001; 66(2): 117-222.
 42. Molski M.: Nowa metoda rekonstrukcji kciuka elementami palucha i palca II stopy. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2001; 66(3): 307-314.
 43. Molski M.: Sprawozdanie z wyjazdu naukowego do Indii. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2001; 66(4): 417-419.
 44. Molski M.: A new method of thumb reconstruction using big and second toe elements. W: Proceedings in Reconstructive Microsurgery. 2001; Monduzzi, Bologne. 205-207.
 45. Molski M.: Rekonstrukcja śródstopia i stępu wolnym płatem biodrowym- opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2002; 67(1): 81-85.
 46. Molski M.: Sprawozdanie z udziału w Inauguracyjnym Kongresie Światowego Towarzystwa Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej oraz pobytu naukowego w Chang Gung Memorial Hospital w Taipei na Tajwanie. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol. 2002, 67(2): 221-224.
 47. Molski M.: Rekonstrukcja miejsc oporowych wolnymi płatami promieniowymi z przedramienia po odmrożeniu obu stóp- opis przypadku i przegląd literatury. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2002; 67(3): 317-321.
 48. Molski M., Molski K.: Neuronaczyniowy skórno-kostny płat z grzbietowej powierzchni wskaziciela- nowa metoda rekonstrukcyjna obwodowej części kciuka. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2002; 67(6): 625-631.
 49. Molski M.: New method of thumb reconstruction using big and second toe elements. J.Reconstr.Microsurg., 2002; 18(3): 253. Abstract.
 50. Molski M.: Nowy skórno-tłuszczowy płat oparty na perforatorach dalszej części przedramienia. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2003; 68(1): 59-61.
 51. Molski M.: Działalność mikrochirurgiczna chirurga-plastyka w oddziale ortopedycznym. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2003; 68(1): 71-75.
 52. Molski M.: Zastosowanie neuronaczyniowego płata z grzbietowej powierzchni wskaziciela w złożonych rekonstrukcjach wielotkankowych kciuka. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2003; 68(2): 115-119.
 53. Molski M.: Vascularized bone grafts- free or pedicled flaps? W: Reconstructive Microsurgery. Ed. G.Germann, 2003; Monduzzi Editore, Bologne, Italy; str. 227- 230.
 54. Molski M., Lembas L.: Reconstruction of complex intrathoracic tissue defect by free musculocutaneous LD flap – a case report. W: Reconstructive Microsurgery. Ed. G.Germann, 2003; Monduzzi Editore, Bologne, Italy; str. 231-235.
 55. Molski M.: Vascularized bone grafts- free or pedicled flaps? J.Reconstr.Microsurg. 2003; 19(8): 587. Abstract.
 56. Molski M., Lembas L.: Reconstruction of complex intrathoracic tissue defect by free musculocutaneous LD flap – a case report. J.Reconstr.Microsurg. 2003; 19(8): 622-623. Abstract.
 57. Molski M.: Distal forearm perforator flaps in thumb reconstruction. W:Reconstructive Microsurgery. Ed. G.Loda, 2005; Monduzzi Editore, Bologne, Italy; str. 69-73.
 58. Molski M.: Soft tissue reconstruction of the lower leg stumps using free flaps. W:Reconstructive Microsurgery. Ed. G.Loda, 2005; Monduzzi Editore, Bologne, Italy;str. 75-80.
 59. Lembas L., Molski M: Sposoby zaopatrywania amputacji opuszek palców rąk. Postępy Nauk Med., 2005; XVIII (2-3): 31-36.
 60. Molski M.: Działalność mikrochirurgiczna chirurga-plastyka w oddziale ortopedycznym. Postępy Nauk Med., 2005; XVIII (2-3): 37-41.
 61. Molski M.: Materiały dydaktyczne CMKP Kurs CMKP 1-703-59-033-2005 „Postępy w chirurgii”. Mikrochirurgia. Postępy Nauk Med., 2005; XVIII (2-3): 86.
 62. Molski M., Misiak A., Meissner A.J., Szwornóg J., Ratajczak J.: Martwica grzbietu ręki po adriamycynie- opis przypadku. Acta Haemat.Pol., 2005; 36(suppl 2): 219. Abstrakt.
 63. Molski M.: Distal forearm perforator flaps in thumb reconstruction. J.Reconstr.Microsurg., 2006; 22(4) A-0-81. DOI:10.1055/s-2006-949068. Abstract.
 64. Molski M.: Soft-tissue reconstruction of lower-leg stumps using free flaps. J.Reconstr.Microsurg., 2006; 22(4) A-0-30. DOI:10.1055/s-2006-949017. Abstract.
 65. Molski M.: Reconstruction of forearm bone shafts by vascularized bone grafts. Chirurgia, 2006; 100 (101) Supl.1: 47. Abstract.
 66. Molski M.: Replantation of fingers and hands after avulsion and crush injuries. Chirurgia, 2006; 100 (101) Supl.1: 47. Abstract.
 67. Molski M.: Replantation of fingers and hands after avulsion and crush injuries. J.Plast.Reconstr.Aesth.Surg., 2007; 60(6): 748-754.
 68. Molski M.: Cross-leg pedicled fibular graft- theoretical basis and clinical application. W: World Society for Reconstructive Microsurgery. Ed. Medimond, 2007; Monduzzi Editore, Bologne, Italy; str. 179-182.
 69. Molski M.: Płaty na perforatorach. Leczenie Ran. 2007; 4(3): 91. Abstrakt.
 70. Molski M.: Awulsyjne urazy palców obrączką- wpływ stosowania przeszczepów żylnych na przeżycie i uszkodzenia powierzchni stawowej na wyniki funkcjonalne. Leczenie Ran. 2007; 4(3): 91. Abstrakt.
 71. Molski M.: Unaczynione przeszczepy kości w złożonych rekonstrukcjach tkanek kończyny górnej. Leczenie Ran. 2007; 4(3): 92. Abstrakt.
 72. Pietrasik K., Molski M., Serafin Król M., Bakoń J., Jethon J.: Ocena przydatności badań USG Doppler Duplex (USG-DD) oraz wielorzędowej tomografii komputerowej (wTK) w mapowaniu perforatorów tętnicy nabrzusznej dolnej. Leczenie Ran. 2007; 4(3): 95. Abstrakt.
 73. Molski M.: 20 lat doświadczeń mikrochirurgicznych rekonstrukcji palców rąk palcami stóp. Postępy Nauk Med., 2008; XXI(1): 36-41.
 74. Molski M.: List do Redakcji. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2008; 73(2): 145-146.
 75. Molski M.: Operacje uzupełniające tkanki miękkie ręki, poprzedzające rekonstrukcje kciuka palcem stopy. Pol.Przegl.Chir., 2009; 81(1): 19-36.
 76. Molski M.: Całkowite awulsyjne amputacje palców ręki obrączką u nastolatków podczas sportowych zajęć w szkole. Postępy Nauk Med., 2009; XXII(9): 640-645.
 77. Molski M.: Modyfikacja replantacji po awulsyjnym urazie palca ręki obrączką – opis przypadku. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2009; 74(5): 295-298.
 78. Molski M.: Płaty na perforatorach tętnicy promieniowej w pourazowych rekonstrukcjach kciuka. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2009; 74(5): 299-304.
 79. Molski M.: Ocena późnych wyników replantacji palców i rąk przeprowadzonych w latach 2000-2008 – doświadczenia własne. Leczenie ran, 2009; 2(6): 64-65. Abstrakt.
 80. Molski M.. Pietrasik K.: Ewolucja poglądów w rekonstrukcji piersi wolnymi płatami- doświadczenia własne. Leczenie ran, 2009; 2(6): 65. Abstrakt.
 81. Pietrasik K., Molski M.: Morfologia i morfometria gałęzi tętnicy piersiowej wewnętrznej na poziomie II, III i IV przestrzeni międzyżebrowej – ocena potencjalnych naczyń biorczych wolnych płatów tkankowych. Leczenie ran, 2009; 2(6): 69. Abstrakt.
 82. Molski M.: Amputacje po awulsyjnych urazach palców ręki obrączką u nastolatków. Leczenie ran, 2009; 2(6): 66. Abstrakt.
 83. Molski M.: Wolne płaty oparte na gałęzi zstępującej naczyń okalających udo bocznych. Leczenie ran, 2009; 2(6): 66-67. Abstrakt.
 84. Molski M., Bazała M., Wiśniewski W.: Rekonstrukcja dalszej przynasady kości promieniowej unaczynionym fragmentem kości łokciowej – opis przypadku. Leczenie ran, 2009; 2(6): 65. Abstrakt.
 85. Molski M., Ulatowski Ł.: Porocarcinoma – rzadki guz ręki o nietypowym przebiegu pooperacyjnym. Leczenie ran, 2009; 2(6): 66. Abstrakt.
 86. Molski M.: Współczesne możliwości mikrochirurgii rekonstrukcyjnej. Przegląd Chirurgii Dziecięcej, 2009; 4(Supl.1): 85. Abstrakt.
 87. Molski M.: Rekonstrukcje kciuka II palcem stopy na podstawy II lub III kości śródręcza. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 2010; 75(3): 189-194.
 88. Molski M., Ulatowski Ł.: Eccrine porocarcinoma grzbietowej powierzchni wskaziciela – opis przypadku. Nowotwory J.Oncolog., 2011; 61(1): 32-35.

PODOBNI SPECJALIŚCI

NASI PARTNERZY