Artroskopowe leczenie uszkodzeń chrząstki - kurs dla lekarzy

6 lutego 2015

6 i 7 kutego br. odbywa się kolejny kurs cadaverowy w ramach Akademii Chirurgii Ortopedycznej. Z ortopedami z całej Polski pracują specjaliści z Carolina Medical Center: dr Urszula Zdanowicz (na zdjęciu – koordynator merytoryczny kursu), dr Mateusz Janik, dr Marcin Paśnik. Uczestnicy kursu otrzymują kompleksowe informacje na temat artroskopowego leczenia uszkodzeń chrząstki oraz wykorzystują preparaty nieutrwalone aby w praktyce nauczyć się wykonywać m.in. mikrozłamania, replantację oderwanego fragmentu chrzęstno-kostnego, przeszczepy OAT (artroskopowo) i przeszczep okostnej w miejsce ubytku chrząstki. Organizatorem kursu jest Centrum Edukacji Medycznej CEMED. Więcej informacji na temat tego i następnych praktycznych kursów dla lekarzy znaleźć można na tej stronie internetowej.