Badanie funkcjonalnej sprawności fizycznej – FMS

22 czerwca 2013

Functional Movement Screening jest metodą badania przesiewowego, która za pomocą 7 testów ocenia funkcjonalną sprawność fizyczną oraz weryfikuje poprawność i efektywność wzorca ruchowego. FMS jest stosowany do oceny jakości ruchu, a w szczególności łańcucha kinematycznego ciała, które tworzy połączony system zależnych od siebie segmentów. Test jest szeroko stosowany w światowym sporcie, pozwala bowiem zidentyfikować osoby predestynowane do osiągania dobrych wyników sportowych. Ponadto metoda ta wykrywa dysfunkcje i kompensacje w obrębie układu ruchu człowieka. Podczas badania ujawniają się potencjalne wady postawy, np. asymetria ciała. Podczas badania ujawniają się potencjalne wady postawy, np. asymetria ciała. Przykładowo, test pozwala wykryć problem ze stabilizacją oraz zakresem ruchu, co daje podstawy do analitycznego tworzenia planu treningowego, skupiającego się na określonych wzorcach ruchowych. Na podstawie otrzymanych wyników testu można planować terapię lub trening funkcjonalny, prognozować , a także udzielać poradnictwa medycznego lub treningowego. Badania FMS przeprowadzane są rutynowo w Carolina Medical Center.