Dr Beata Ciszkowska-Łysoń na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Radiologicznego

6 czerwca 2016

radiolodzy scianka

W dniach 2-4 czerwca w Krakowie odbył się XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. W czasie zjazdu dr Ciszkowska-Łysoń wygłosiła wystąpienie naukowe autorstwa: Beata Ciszkowska-Łysoń, Urszula Zdanowicz, Robert Śmigielski, Bogdan Ciszek: „Zapomniane więzadło łąkotkowo-strzałkowe – korelacja w obrazie anatomicznym i w badaniu rezonansu magnetycznego świeżo mrożonych preparatów stawów kolanowych”.

Dr Ciszkowska moderowała również sesje naukowe.