CMC nawiązała współpracę z Med4EU

29 stycznia 2018

Carolina Medical Center nawiązała współpracę z firmą Med4EU, która pomaga naszym pacjentom na stałe mieszkającym w Wielkiej Brytanii i ubezpieczonym w NHS (National Health System), w organizacji leczenia w prywatnych klinikach w Polsce i odzyskiwaniu kosztów tego leczenia z NHS. Zasady zwrotu kosztów określa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Med4EU dba o wszystkie kwestie administracyjne związane z leczeniem i refundacją jego kosztów:

  • zbiera kompletną dokumentację medyczną w celu pozyskania jak najwyższej refundacji,
  • przygotowuje wniosek refundacyjny,
  • wyręcza pacjenta w całej komunikacji z NHS.

Pacjenci otrzymują czek z refundacją od NHS w ciągu ok. 4 miesięcy od złożenia wniosku (tyle trwają procedury NHS).

Korzystając z usług Med4EU, pacjenci oszczędzają czas oraz zwiększają swoje szanse na uzyskanie refundacji pokrywającej wszystkie koszty leczenia.

Aby dowiedzieć się więcej o leczeniu w Polsce z refundacją kosztów z NHS oraz o usługach Med4EU, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: https://med4eu.co.uk/

med4eu