Dr Karolina Stępień współautorem publikacji w KSSTA Journal

2 listopada 2018

Dr Karolina Stępień na początku roku odbyła staż naukowy w Centre Hospitalier de Luxembourg. Rezultatem kilkutygodniowej pracy jest publikacja naukowa pt.: „Anatomy of proximal attachment, course, and innervation of hamstring muscles: a pictorial essay”, która w lutym 2019 r. zostanie opublikowana w wersji papierowej międzynarodowego czasopisma ortopedycznego KSSTA Journal.

Link do wersji elektronicznej.

Karolina_Stepien_poziom