Dr Stępień i dr Janik na szkoleniu z leczenia operacyjnego nadgarstka

15 października 2018

W dn. 6 października br. dr Karolina Stępień i dr Mateusz Janik uczestniczyli w szkoleniu na preparatach nieutrwalonych „Praktyczne aspekty leczenia złamań ręki i nadgarstka – cz. 1”.

Uczestnictwo dr Stępień i dr Janika w kursie zostało w całości pokryte z budżetu Działu Nauki Carolina Medical Center.

Kurs organizowany był przez Centrum Edukacji Medycznej, a Kierownikiem Naukowym był lek. Paweł Nowicki – chirurg ręki FESSH (dyplom europejski 2009).

CMC_szkolenie z leczenia_operacyjnego_nadgarstka_Stepień_Janik