Dr Zdanowicz wykładowcą i instruktorem w czasie prestiżowego kursu chirurgii

29 września 2016

PastedGraphic

Dr Urszula Zdanowicz została zaproszona jako wykładowca i instruktor w czasie jednego z najbardziej prestiżowych Kursów Praktycznych Chirurgii Artroskopowej Kolana, organizowanego w dniach 27-28 września przez Francuskojęzyczne Towarzystwo Artroskopowe (Societe Francophone d’Arthroscopie -SFA) w Strasburgu.

Dr Zdanowicz jest również członkiem Komitetu Naukowego tego Kursu.

Strona www: http://www.sofarthro.com/congres-formations/eits

Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

kurs zdanowicz