Dysfunkcje kręgosłupa dużym problemem wśród dzieci2

Dysfunkcje kręgosłupa dużym problemem wśród dzieci2

20 marca 2014

Specjaliści Carolina Medial Center przeprowadzili badania funkcjonalne 931 uczniów klas trzecich na warszawskim Ursynowie. Aż u 3/4 badanych zaobserwowano nieprawidłowości kręgosłupa. Autorzy zebrali swoje wnioski w pracy  „Ocena krzywizn i funkcjonalnej ruchomości kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym”, zaprezentowanej na sympozjum naukowym w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Zakres ruchomości kręgosłupa jest jednym z najważniejszych parametrów oceny funkcjonalnej narządu ruchu. Przeprowadzenie badania w powtarzalnych warunkach pozwala na obiektywizację stanu zdrowia pacjenta, monitorowanie przebiegu ewentualnej choroby bądź wady postawy, a także ma wartość prognostyczną. Do badania wykorzystano innowacyjne, elektroniczne urządzenie Medi Mouse, służące do oceny krzywizn i ruchomości kręgosłupa. Specjalista przesuwał urządzenie wzdłuż kręgosłupa – od kręgu C7 do początku szpary pośladkowej. Badania odbywały się w trzech pozycjach: podczas stania swobodnego (postawa wyprostowana), następnie podczas skłonu w przód (zgięcie) i w odchyleniu tułowia ku tyłowi (wyprost). Zaobserwowane nieprawidłowości w obrębie kręgosłupa podzielono na trzy obszary funkcjonalne. W odcinku piersiowym (Th) wykryto dysfunkcje u 56,39% dzieci, na przejściu piersiowo-lędźwiowym (Th-L) u 33,73% oraz w odcinku lędźwiowym (L) u 14,5%. Za nieprawidłowość uznano sytuację, gdy w co najmniej jednym segmencie danego odcinka kręgosłupa ujawniono hipermobilność, hipomobilność, albo kilka dysfunkcji występujących jednocześnie. U 25,56% uczniów badane parametry mieściły się w granicach normy. Badania wykazały bardzo częste występowanie problemu hipermobilności (nadmierna ruchomość stawów) i braku stabilizacji w obrębie kręgosłupa. Złe ułożenie głowy, odstawanie łopatek, zwiększona lordoza lędźwiowa to tylko niektóre objawy niewydolności mięśniowej. Przyczyną tej dysfunkcji jest osłabienie mięśni stabilizujących. Zastosowana metoda identyfikuje odcinek kręgosłupa dziecka, który wymaga szczególnej uwagi.  Fizjoterapeucie dostarcza też informacji, które pozwalają  dopasować ćwiczenia korekcyjne indywidualnie do potrzeb każdego dziecka.