``Granice medycyny regeneracyjnej`` - sympozjum

1 czerwca 2015

We wtorek, 2 czerwca br. w Carolina Medical Center odbyło się sympozjum „Granice medycyny regeneracyjnej” z udziałem światowej sławy eksperta w zakresie medycyny regeneracyjnej, prof. Stephena Badylaka z USA. Prof. Badylak (na zdjęciu poczas wykładu w CMC) jest twórcą rewolucyjnej metody regeneracji mięśni za pomocą macierzy pozakomórkowej (ECM), posiadaczem 50 patentów w USA i 200 na świecie, autorem ponad 300 publikacji naukowych. Podczas sympozjum nasz gość przedstawi swoje dokonania lekarzom i naukowcom z Polski. W komitecie naukowym sympozjum zasiedli wybitni eksperci, m.in.:

  • Prof. Wojciech Święszkowski – Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej,
  • Prof. Zygmunt Pojda – Zakład Hematologii Doświadczalnej. Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

Carolina Medical Center jest pierwszym ośrodkiem medycznym w Polsce, który otrzymał zgodę Ministerstwa Zdrowia na  wykorzystywanie autogennych komórek macierzystych w terapiach ortopedycznych.