I Sympozjum fizjoterapeutyczne ``Stopa i staw skokowy``

21 stycznia 2016

Dnia 15 stycznia 2016 r. w Carolina Medical Center odbyło się I Sympozjum fizjoterapeutyczne pod hasłem: „Stopa i staw skokowy“. Poruszane na nim tematy dotyczyły zagadnień patologii, rehabilitacji oraz wykorzystania diagnostyki funkcjonalnej oraz treningu tej części ciała. Specjaliści kliniki udzielali również wskazówek jak dobrać buty, aby były wygodne i zdrowe dla stopy, kiedy i jak wykonać wkładki do butów oraz dzielili się wiedzą nt. tego, jak zachowuje się stopa w różnych dyscyplinach sportowych. W Sympozjum wzięli czynny udział specjaliści CMC: dr Urszula Zdanowicz, dr Beata Ciszkowska- Łysoń, mgr Natalia Łoboda, mgr Magdalena Syrek, mgr Artur Hendzelek, mgr Izabela Awerczuk, mgr Witold Dudek, Mateusz Jenda.