Kolano dziecięce - V sympozjum naukowe

Kolano dziecięce – V sympozjum naukowe

22 marca 2014

W piątek, 21 marca, odbyło się V Sympozjum Naukowe poświęcone kolanu dziecięcemu. Tym razem uczestnicy skoncentrowali się na patologiach chrząstki wśród dzieci i młodzieży. Problematykę przedstawili: dr Urszula Zdanowicz, dr Piotr Zaorski, dr Mateusz Janik, dr Krzesimir Sieczych, dr Marcin Paśnik. Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu chrząstki zaprezentował prof. dr hab. med. Zygmunt Pojda. Sympozjum wzbudziło zainteresowanie prawie stu ortopedów, chirurgów dziecięcych, radiologów i fizjoterapeutów z całego kraju. Kolejne sympozja na temat kolana dziecięcego planowane są na przyszły rok.