Monitoring funkcjonalny młodych piłkarzy

27 listopada 2014

Carolina Medical Center realizuje program oceny funkcjonalnej młodych piłkarzy KS Delta Warszawa. Oprócz oceny funkcjonalnej, pozwalającej na ewaluację układ ruchu, tempa rozwoju i potencjału sportowego, młodzi zawodnicy otrzymają praktyczne wskazówki, które zastosowane w treningu, jak i poza boiskiem przyczynią się do poprawy wyniku sportowego i zmniejszą ryzyko kontuzji.

Wstępny element programu stanowią badania przesiewowe, pozwalające wyselekcjonować grupę zawodników z największym potencjałem sportowym. Badania powtarzane coroczne dostarczają obiektywnych danych do oceny parametrów funkcjonalnych całych roczników piłkarzy i skuteczności przyjętych metod treningowych.

W zasadniczej części badania młodzi piłkarze przeszli serię testów funkcjonalnych, których dobór uzależniony jest od wieku zawodnika. Testy realizowane w Carolina Medical Center obejmują analizę wideo biegu i chodu, analizę wideo wyskoku, ocenę wydolności mięśni kończyny dolnej i miednicy pod kątem stabilności i pomiar momentów sił mięśni zginających i prostujących staw kolanowy. Badania funkcjonalne warto wykonywać 2- 3 w roku, co pozwala ocenić zawodnika w różnych fazach sezonu piłkarskiego.

Badania funkcjonalne są nieodzownym elementem ewaluacji zawodnika, stosowanym regularnie przez renomowane kluby piłkarskie. Kompetencje Carolina Medical Center do pracy z piłkarzami potwierdziła FIFA, przyznając CMC tytuł Medical Clinic of Excellence.

Analogiczne testy dostępne są również dla amatorów innych dyscyplin sportu, niezależnie od wieku