NFZ - zmiana Ustawy

7 września 2017

Szanowni Państwo,

działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych mogą korzystać poza kolejnością:

  1. ze świadczeń opieki zdrowotnej,
  2. z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  3. z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wcześniejszego skierowania.*

Więcej informacji na: www.nfz.gov.pl

*Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017. poz. 1386).

logotyp nfz