O leczeniu łąkotki przyśrodkowej w KSSTA Journal

29 grudnia 2014

W najnowszym, styczniowym numerze prestiżowego czasopisma KSSTA Journal (Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy) ukazał się artykuł autorstwa Roberta Śmigielskiego, Rolanda Beckera, Urszuli Zdanowicz i Bogdana Ciszka zatytułowany: “Medial meniscus anatomy – from basic science to treatment” (Anatomia łąkotki przyśrodkowej – od nauk podstawowych do leczenia).

Praca ta jest kolejnym owocem prac naukowych prowadzonych w Carolina Medical Center przy nieocenionej pomocy Centrum Edukacji Medycznej CEMED.

KSSTA Journal to międzynarodowe, wysokospecjalistyczne czasopismo skupiające się na tematyce związanej z leczeniem stawu kolanowego, traumatologią sportową i artroskopią. Mimo tak wąskiej specjalizacji czasopismo to – indeksowane zarówno w PubMed/Medline jak i Science Citation Index/Journal Citation Report – posiada Impact Factor 2,837 (2013) i jest na 9 miejscu wśród wszystkich 67-miu indeksowanych na świecie czasopism ortopedycznych.

Artykuł dostępny jest tutaj.