Ogólnopolski Kurs praktyczny dla Ortopedów - rekonstrukcja WKP

27 sierpnia 2018

W dniach 24-25 sierpnia br. odbył się Ogólnopolski Kurs praktyczny dla ortopedów: rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego.

Kierownikiem naukowym kursu była dr Urszula Zdanowicz, a wśród wykładowców i instruktorów ponad to: dr n. med. Marek Tramś, dr Adrian Rymarczyk, dr Juliusz Dec, dr Mateusz Janik, dr Maciej Pasieczny oraz mgr Magdalena Syrek.

Kurs organizowany był przez Centrum Edukacji Medycznej.

Dodatkowo w kursie brał udział dr Przemysław Rychtik, szkolący się z technik rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Koszt uczestnictwa doktora P. Rychtika w szkoleniu został w całości pokryty przez Dział Nauki CMC. W naszej klinice stawiamy szczególny nacisk na ustawiczne szkolenie. Dział Nauki CMC dofinansowuje kursy, szkolenia i konferencje naukowe dla ortopedów, radiologów i fizjoterapeutów oraz sponsoruje badania naukowe.