Dział Nauki - podsumowanie 2017 roku

8 stycznia 2018

Koniec roku to idealny moment na podsumowanie dotychczasowej pracy. Podczas wigilii Działu Nauki, 21 grudnia 2017 r., dr Urszula Zdanowicz, Kierownik Działu, wygłosiła przemówienie o osiągnięciach personelu medycznego CMC.

W 2017 r. zespół składający się z radiologów, ortopedów, fizjoterapeutów i studentów, należących do Koła Naukowego przy CMC, zgłosił 24 projekty naukowe, które prowadzone są równolegle. Wiele z nich we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Zakładem Medycyny Regeneracyjnej Centrum Onkologii, Centrum Edukacji Medycznej, Pittsburgh University, Imperial Collage of London, Harvard Medical School oraz we współpracy z największymi Towarzystwami Naukowymi: European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy i International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine, jak również Polskim Towarzystwem Artroskopowym.

W ubiegłym roku specjaliści z Carolina Medical Center opublikowali rozdziały w czterech międzynarodowych książkach oraz trzy artykuły w międzynarodowych czasopismach naukowych o wysokim IF. Oczywiście nadal trwają pracę nad kolejnymi publikacjami – obecnie aż siedem jest w trakcie przygotowywania. Sukcesem Działu była również organizacja sześciu kilkugodzinnych szkoleń dotyczących pisania artykułów naukowych.

Z funduszy Działu Nauki została sfinansowana roczna prenumerata i dostęp online jednego z najwyżej impaktowanych, ortopedycznych czasopism naukowych na świecie American Journal of Sports Medicine. Dział Nauki sfinansował także zakup aparatu TELOS, służącego do obiektywnej oceny niestabilności stawu kolanowego czy skokowego.

W sumie w ciągu roku nasza klinika brała czynny i bierny udział w aż 164 Sympozjach, Konferencjach i Kursach na całym świecie.

W trakcie Wigilii zostały rozdane wyróżnienia za aktywność i osiągnięcia naukowe. Wśród laureatów znaleźli się:

  • dr Tomasz Szymański,
  • dr Przemysław Rychtik,
  • dr Maciej Pasieczny,
  • dr Krzesimir Sieczych,
  • mgr Magdalena Syrek,
  • mgr Karolina Paszyńska,
  • mgr Izabela Awerczuk,
  • dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń.

Każda z wyróżnionych osób otrzymała fundusze na opłacenie rocznego członkostwa w Towarzystwach Naukowych i prenumerat czasopism naukowych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Oby przyszły rok był jeszcze bardziej obfity w wydarzenia naukowe – dodaje dr Urszula Zdanowicz, Kierownik Działu Nauki Carolina Medical Center.

podsumowanie_dział-nauki-w-liczbach