Publikacja w Stem Cells International

09 września 2016

cells

Właśnie ukazał się międzynarodowy artykuł współautorstwa m.in. dr Karoliny Stępień, dr Urszuli Zdanowicz oraz prof. Zygmunta Pojdy, dotycząca wyników leczenia komórkami macierzystymi uzyskanymi z tkanki tłuszczowej. Publikacja ukazała się w międzynarodowym, wysokoimpaktowanym czasopiśmie Stem Cells International.