Sprawność fizyczna i postawa ciała u dzieci - badania przesiewowe

31 maja 2013

Carolina Medical Center, we współpracy z fundacją „Multis Multum” kontynuuje projekt badawczy, którego rezultaty przyczynią się do poprawy sprawności fizycznej dzieci i pomogą skorygować wady postawy u najmłodszych. Projekt realizowany jest obecnie w 10 szkołach podstawowych na warszawskim Ursynowie, na podstawie umowy z tamtejszym Urzędem Dzielnicy. Inicjatywa adresowana jest docelowo do wszystkich dzieci z klas trzecich w ursynowskich szkołach podstawowych. Badania i testy obejmują ocenę:

  • postawy ciała,
  • chodu na ścieżce podometrycznej,
  • sprawności fizycznej – test Functional Movement Screening,
  • funkcjonalną ocenę kręgosłupa z wykorzystaniem elektronicznego urządzenia Medi Mouse.

Zwieńczeniem projektu będzie pogłębiona analiza wyników badań, wraz z opracowaniem na ich podstawie wytycznych dla uczniów, nauczycieli WF i szkolnej kadry medycznej, których zastosowanie przyczyni się do poprawy sprawności fizycznej uczniów i poprawi ich postawę ciała. Badania i testy prowadzi zespół fizjoterapeutów Carolina Medical Center.