Sympozjum Naukowe podsumowujące projekt badawczy START

31 października 2018

W sobotę, 27 października, w Carolina Medical Center odbyło się Sympozjum Naukowe pt. „Nowatorskie metody wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł na przykładzie ścięgna Achillesa”. Zostały na nim przedstawione wyniki prac zrealizowanych przez interdyscyplinarny zespół w ramach Projektu Badawczego START.

Projekt START zrealizowany został w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED pt. „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do zespołu badawczego należeli specjaliści z Carolina Medical Center:

Każdy uczestnik Sympozjum otrzymał bezpłatny egzemplarz publikacji stworzonej w ramach Projektu START pt. „Rekonstrukcja ścięgna Achillesa”, którego autorkami są fizjoterapeutki z Carolina Medical Center – mgr Agnieszka Rosińska oraz mgr Magdalena Syrek. W publikacji omawiany jest proces usprawniania pacjenta po anatomicznej (trójpęczkowej) rekonstrukcji  ścięgna Achillesa.

Link do publikacji: https://carolina.pl/wp-content/uploads/2016/09/Start_Rehabilitacja-Sciegna-Achillesa_publikacja.pdf

Sympozjum zostało zorganizowane przez Centrum Edukacji Medycznej (CEM).

Program Sympozjum dostępny jest pod linkiem.

Zdjęcia: Centrum Edukacji Medycznej (CEM)